Psykologi-fakta

Psykologi.

2009-01-08 20:34 #0 av: kerstinjo

En människa lever i två världar. Vi har yttervärlden som finns utanför oss och vi har världen som finns i vårt inre, med alla tankar, minnen och känslor. Psykologivetenskapen försöker undersöka den inre världen och hur människan beter sig och reagerar på olika händelser och varför vi gör det.

Mycket enkelt uttryckt kan man säga att psykologi är läran om det friska psyket.

Tankar om själens natur har sedan urminnes tider spelat en viktig roll inom både religion och filosofi. Aristoteles, en grekisk filosof som levde på 300-talet f.Kr. gav psykologin dess namn.

Ordet psykologi kommer från de grekiska orden psyche, som betyder sinne, anda eller själ, och logia, som betyder kunskap, samtal. Psykologi sågs då ibland som kunskapen om själen, i den religiösa betydelsen.

Aristoeles och Platon.

Aristoteles var, med sina krav på ordning och systematik i tänkandet, en viktig grundläggare av ett flertal våra moderna vetenskaper.

Psykologins historia som självständig vetenskap är dock ung, även om frågorna är gamla. Det var först på 1800-talet som psykologin skiljde sig från filosofin och började få formen av modern vetenskap.

Med tiden uppstod ett mångfald olika "skolor" och riktningar inom psykologin. Under 1900-talts första del uppstod tre huvudinriktningar som har haft särskilt stor betydelse för psykologins utvecling.

Den första var gestaltpsykologin som betonade vikten att studera helheter i stället för att studera en enda aspekt.

Den andra huvudinriktningen var psykoanalysen, som grundades av S. Freud. Pykoanalysen riktar uppmärksamhet mot den del av psyket som vi är omedvetna om.

Den tredje huvudinriktningen var behaviorismen (beteendepsykologin). Under tiden före och efter andra världskriget dominerades psykologin av det behavioristiska synsättet. Detta synsätt lägger stor vikt vid inlärning och miljöpåverkan och beteendet (behavior) står i centrum.

Efter andra världskriget har det uppstått många nya inriktningar inom psykologin, som mer eller mindre inspirerats av de huvudriktningar som nämns.

Utmärkande för den humanistiska psykologin är att människans inre möjligheter sätts i centrum.

Vi får inte glömma att de psykologiska teorierna speglar den tidsanda som rådde då de formulerades.

 

De gamla inriktningarna lever vidare inom olika teorier, vilka nödvändigtvis inte behöver motsäga varandra utan inriktar snarare intresset mot olika delar av människans helhet.

 

Anmäl
2011-01-10 11:41 #1 av: kerstinjo

Ni får gärna fortsätt och fylla i om just psykologi, för ämnet är stort!

Anmäl
2011-01-10 21:42 #2 av: Maria

Ämnet är stort och artikeln är braGlad

Jag vet att jag var fascinerad av Jung (elev till Freud) om jag inte har fel och hans teorier om det kollektiva medvetna som ett slags nedärvt arv vi bär med oss.

/Maria

 

Anmäl
2011-01-31 22:07 #3 av: kerstinjo

#2 Ja, ämnet är stort och det finns så otroligt mycket intressant.

Psykologi handlar ju i första hand om psykologi och inte psykiatri.

Anmäl
2011-02-05 17:40 #4 av: emaforsell

Jag undrar om någon vet vart jag kan få tag på vetenskapliga artiklar om det biologiskta perspektivet inom psykologi?

 

Håller på med ett PM till mitt universitet och behöver några artiklar.

 

Tacksam för hjälp!

 

Anmäl
2011-02-06 12:57 #5 av: Mia

#4 Högskolor och universitet har ju olika artikelbanker/databaser. iallafall har min det, så du kanske ska kolla med dem.

/ Mia, sajtvärd för Självkänsla och Psykologi.

Anmäl
2011-02-06 14:04 #6 av: Maria

#4 Här kommer en länk till Pubmed som är en gigantisk databas för olika artiklar och avhandlingar.

/Maria

 

Anmäl