Fakta

Vårdgarantin blir lag?

2009-11-06 15:58 #0 av: David

Regeringen har idag överlämnat en remiss till lagrådet med förslag för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Lagrådsremissen föreslår tre förbättringar för patienten: att den nationella vårdgarantin regleras i lag, att en patient som begär det ska ha rätt till en fast vårdkontakt och att patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning utökas.

- Att stärka patientens ställning i vården, både när det gäller att få vård i tid och få rätt vård, är en central fråga inom hälso- och sjukvården. Det senaste året har vi sett en stor minskning av köerna tack vare kömiljardssatsningen, som tvingat många landsting att förändra sina arbetssätt för att klara vårdgarantins tidsgränser. Nu går vi ett steg längre och gör vårdgarantin till lag. Då blir det lättare för patienten att kräva den vård han eller hon har rätt till inom rimlig tid, säger socialminister Göran Hägglund.

Den nationella vårdgarantin är idag en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdgarantin omfattar följande:

- En patient som söker hjälp ska få kontakt med primärvården samma dag.

- Om primärvården bedömer att patienten behöver träffa en läkare ska patienten får göra det inom högst sju dagar.

- Om patienten får en remiss till den specialiserade vården ska patienten få en tid för besök inom högst 90 dagar.

- Om patienten ska genomgå behandling, t ex en operation, ska patienten få en tid inom högst ytterligare 90 dagar.

Regeringen föreslår att denna överenskommelse regleras i lag enligt samma tidsgränser som gäller idag. Om landstinget inte lyckas uppfylla tidsgränserna ska de dessutom se till att patienten utan extra kostnad kan få vård hos en annan vårdgivare. Landstingen och de enskilda yrkesutövarna är också skyldiga att ge patienten individuellt anpassad information om hur vårdgarantin fungerar och vilka rättigheter patienten har.

Dessutom ska vårdens verksamhetschefer få ett tydligare ansvar för att patientens behov av trygghet, samordning, kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses. Om det behövs eller om en patient begär det ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Denna ordning ska ersätta den nuvarande funktionen "patientansvarig läkare", PAL, som ska avskaffas.

Patientens ställning stärks också genom att hälso- och sjukvårdens skyldighet att medverka till att patienten kan få en förnyad medicinsk bedömning utökas. Detta görs genom att den nuvarande begränsningen, att skyldigheten bara gäller när vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet, tas bort.

Förslagen är ett fortsatt steg i regeringens arbete för att förstärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Regeringen har tidigare genomfört reformer för att öka patientens valfrihet, bland annat genom införandet av lagen om valfrihetssystem, LOV, och för att öka informationen om vården till medborgarna, bland annat genom en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning per telefon och Internet och strategin för öppna jämförelser. Regeringen har även föreslagit en funktion för oberoende granskning av vården. Regeringen genomför även flera satsningar i syfte att stimulera huvudmännens arbete, bland annat genom bidragen för vårdgarantin och den så kallade kömiljarden.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

 

Källa: Socialdepartementet, pressmeddelande 2009-11-06

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-11-06 15:59 #1 av: David

Ett lagkrav på att få en fast vårdkontakt - tycker det låter underbart - om det bara blir sant och fungerar i praktiken.

Vad tycker ni andra om förslaget som är lagt?

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.