2009-08-25 23:28 #0 av: LenaR

Jean Shinoda Bolen talar om ”sårbara gudinnor”. De definieras av sina relationer till andra. En av dem är Kore, den arketypiska flickan/dottern, som blev underjordens härskarinna.

Persefone genomgår en förvandling i myterna. Från början är hon Kore, flickan, som obekymrat leker med de andra gudinnebarnen. (Trots att hon redan fött Dionysos åt sin far Zeus.) Efter bortrövandet förvandlas hon till Persefone, dödsrikets bleka och skrämmande drottning.

Eftersom Persefone-arketypen har den dubbelheten fungerar Kore och Persefone som olika möjligheter. En kvinna kan ha bara den ena sidan aktiverad, byta från den ena till den andra mitt i livet, eller växla mellan dem av och till.

Kore, flickan som inte riktigt vet vem hon är, och vad hon vill göra i livet, kan vara en fas i en ung kvinnas liv, innan hon går över till andra arketyper. En Kore är också en typisk anima-kvinna, som viljelöst läser av sin omgivning och anpassar sej, oftast omedvetet.

Precis som Persefone i Hades blev den som välkomnade de döda själarna, kan Persefone-kvinnan vara guide till det undermedvetna. Hennes insikter kan grunda sej i egenupplevd mental sjukdom som hon förmår kommunicera. Eller hennes medfödda receptivitet kan göra att hon helt enkelt förstår drömmar, bilder och symboler intuitivt.
En Persefone-kvinna kan se yngre ut än hon är, och behålla en flickaktig kvalitet genom hela livet.

Baksidan av hennes receptivitet är hennes viljelöshet, som gör att hon fladdrar omkring utan att kunna bestämma sej, särskilt om hon lever ut Kore-arketypen.

Barndom

Kore-flickan är tystlåten och formbar. Hon håller sej i utkanten av aktiviteter och lekar, åtminstone tills hon observerat vad som händer och känner sej mogen att ge sej in i leken. Hon behöver den tiden - en liten Kore som tvingas göra saker utan att få välja själv, riskerar att aldrig kunna lita till sin intuition. Hon lär sej vara passiv. Om hon i stället tillåts vara subjektiv lär hon sej att fatta beslut i sitt eget tempo.

Många Kore/Persefone-flickor har dålig kontakt med sina fäder, kanske för att fäderna hålls utanför av en dominerande Demeter-mor. Många föräldrar får problem med en Persefone-dotter. Hennes subjektivitet är obegriplig för den som är rationell. Hennes viljelöshet är irriterande för en fokuserad förälder. En Kore/Persefone löper risk att känna sej otillräcklig. Idealiskt är om hennes föräldrar lärt sej uppskatta introversion, så att de låter henne upptäcka själv vad som är viktigt för henne.

Karriär

Viljelöshet fortsätter att vara ett problem för Kore i både utbildning och karriär. Hon är lättinfluerad, och kan därför hoppa från en utbildning till en annan, och från ett yrke till nästa. Hennes brist på fokus och svårigheter med deadlines, förutom eventuella problem med självförtroende, gör att hon kan få sparken lika gärna som ge upp.

För en Persefone är läget annorlunda. Hon kan göra insatser inom kreativa, andliga eller psykologiska områden. Det hon gör är djupt personligt och ofta oortodoxt.

Som partner

Tre typer av män dras till en Kore. För det första den unga mannen, som är lika oskuldsfull och naiv som hon själv. För det andra den tuffa streetsmarta mannen, ett sorts motsatsernas attraktion. För det tredje den mogna man som av någon anledning inte trivs med jämnåriga kvinnor, utan letar efter någon som är beroende av honom.

Som Kore har arketypen en slumrande sexualitet. Hon kan vara helt ointresserad. Men som Persefone kan hon utveckla en introvert och intensiv sexualitet, en parallell till att hon i myterna fungerar som "underjordens Afrodite."

Som mor

Många viljestarka döttrar till Kore-mödrar beskriver att de blir mammor åt sina mammor. En viljestark son kan skrämma Kore-mamman, som ser att han liknar en maktmänniska. En Kore/Persefone känner sej inte hemma i modersrollen utan andra arketyper aktiverade. Det kan hända att fostran faller på mormor, särskilt om mormor är en Demeter som gärna ger råd och hjälper till. Men K/P kan lära sina barn mycket om fantasi och leklust.

Medelålder och ålderdom

Den kvinna som fortfarande är en Kore när hon kommer upp i medelåldern står inför en livskris. Hon ser sina jämnåriga med familjer och karriärer, och står själv utanför alla sorters engagemang och förpliktelser. Hon riskerar att göra sej olycklig genom att klänga fast vid försvunnen ungdom.

Har hon utvecklat Persefone genom att ta sej an förpliktelser eller genom andra erfarenheter, klarar hon sej undan en säker depression. Men en depression kan också markera slutet på Kores förlängda ungdom, och påbörja mognande.

Om Persefone-kvinnan utvecklar drottningarketypen i sej, kan hon med åren bli en klok åldring, som förstår att göra livet och döden meningsfulla. Hon kan också utveckla andra arketyper, så att det inte finns mycket spår av Persefone eller Kore. I värsta fall kan hon ha fastnat i depression, och är fången i sin egen underjord.

Utvecklingsmöjligheter

Att fatta ett beslut betyder att man eliminerar möjligheter. En Kore förstår uttalandet "Priset för den väg man valt, är den väg man inte valt." För att utvecklas utöver Kore måste hon lära sej att välja och stå fast vid sitt val.

Kores motvilja mot att stå för sina handlingar kan få henne att utveckla slughet och manipulation. Hon är rädd för att stöta sej med andra, och känner sej maktlös. Hon kan därför vara aggressionshämmad - man kan bara bli arg på en jämlike eller underställd, inte någon man är beroende av.

En Kore kan också vara väldigt självbespeglande. Som många blyga och ängsliga människor bryr hon sej alldeles för mycket om hur hon ser ut, om hon låter intelligent, om hon har rätt kläder. Persefone-kvinnan, som inte våndas över sin subjektivitet, klarar sej bättre undan.

Precis som de andra "sårbara gudinnorna" ligger Kore/Persefone i riskzonen för depression. Blir hon deprimerad drar hon sej undan mer och mer, så hennes depression är till en början inte särskilt synlig.

Även om hon inte är deprimerad kan en Persefone leva i sina dagdrömmar mer än i verkliga livet. Går det för långt blir hon psykotisk. Hennes fokus på den inre världen riskerar att isolera henne från omgivningen. Genom att aktivera t.ex Hermes kan hon lära sej att kommunicera sin inre värld i stället för att bara fly till den.

Persefone- och Hades-arketypen skriver båda under på att "Inget mänskligt är mej främmande." Persefone-kvinnan känner människans skuggsida. Hennes intuitiva förståelse för symboler gör henne till en född vägvisare genom det personliga och kollektiva undermedvetna, och hennes receptivitet gör att hon inte dömer någon.

Ingen annan arketyp är mer benägen att utveckla andra arketyper. En Persefone kan aktivera nästan vilken arketyp som helst ur sitt inre.