2009-08-19 21:43 #0 av: LenaR

Jean Shinoda Bolen talar om ”sårbara gudinnor”. De definieras av sina relationer till andra. En av dem är Demeter, den arketypiska modern.

Myternas Demeter är mor till Persefone, och fostermor till Demophon. Riternas Demeter dyrkas som kornets gudinna, som ger mat och andlig näring.

Demeter-arketypen motiveras av medveten eller omedveten barnlängtan. Den Demeter som inte får egna barn kan få utlopp för sina moderskänslor genom att bli lärare, dagisfröken, psykoterapeut, läkare, eller något annat vägledande yrke. Demeter-kvinnan kan också starta företag och bli omätnksam "mor" åt sina anställda.

Demeter-arketypen är generös intill hjälplöshet, och älskar att känna sej behövd. Om hon inte får utlopp för sin moderlighet, kan hon bli djupt deprimerad. Och en deprimerad Demeter påverkar hela sin omgivning.

Barndom och ungdom

Om Hera-flickan glömmer bort barnet när hon leker mamma-pappa-barn, glömmer Demeter-flickan bort pappan. Hon älskar att leka med dockor, och blir kvarterets barnvakt så snart hon är gammal nog.

Om livet speglar myten finns risk för att Demeter-barnet växer upp med en moderlig mor och ofaderlig far. Hon kan i så fall fostras till låga förväntningar på män. Med fel uppsättning föräldrar kan hon också bli mamma åt sina föräldrar. Hennes personlighet gör att hon lätt tar på sej offerrollen.

Trots sin barnlängtan är Demeter-tonåringen inte den som troligast blir förälder. Hon har inte en Afrodites erotiska drift, eller en Heras längtan efter pojkvän. Blir hon trots allt gravid går abort mot alla hennes instinkter. Men troligare är att hon gifter sej ung, för att få bli mor.

Som partner

Demeter-kvinnan attraherar män som tycker om moderliga kvinnor. Hon har lätt för att se en man som en liten pojke som behöver tas om hand, och som hon skämmer bort.

Hon kan också attraheras av en psykopat, och nära hans omättliga behov och känsla av rättmätighet. Eftersom hon svarar mot behov med generositet kan ett sånt förhållande pågå i flera år, och lämna Demeter-kvinnan utblottad ekonomiskt och emotionellt.

En annan typisk make är familjefadern, som själv vill ha barn och blir en bra far.

En Demeter har en varm feminin utstrålning, men saknar självständig sexualitet. Ibland tycker en Demeter att sex bara är till för barnalstrande. Och hennes bäst bevarade hemlighet kan vara att amning är mer sensuellt för henne än älskog.

Som mor

En Demeter vill bli mor, fostermor, adoptivmor, styvmor. Men hon kan vara en lika fantastisk mor som dålig. En positiv Demeter stöttar sina barn när de behöver det, leker med dem, och förser dem med trygghet.

Demeter-mammans behov av närhet till sina barn kan göra att hon kontrollerar dem för mycket. Hennes barn kan bli väldigt osjälvständiga och få svårt att klara sej som vuxna. Den man eller kvinna som är mammas pojke eller flicka även sen de gift sej och bildat egen familj, har säkert en Demeter-mor.

Shinoda Bolen skriver: "Att behålla hennes gunst... kräver ofta att man stannar i beroendeförhållande. Om en Demeter-kvinna fostrar osjälvständighet eller... skapar en känsla av trygghet som den andra kan växa och frodas i, beror på om hon själv har en känsla av överflöd eller knapphet. Är hon rädd att förlora den andra... kan hon bli kontrollerande och hämmande. Den osäkerheten gör henne till en vakande eller kvävande mor."

Medelålder och ålderdom

Medelålderskriserna i Demeter-kvinnans liv kommer att handla om barn. Har hon inga kommer hon att försöka få, via motvillig make, fertilitetskliniker, adoption.

Har hon barn börjar de kanske bli självständiga från henne, och det sårar henne djupt. Hon kan överväga ett sladdbarn, eller hon kan söka utlopp genom sitt yrke.

Demeter-kvinnan har goda utsikter att åldras med behag. Hon är lika aktiv som tidigare, och uppskattas för sin jordnära klokhet. Hon är omringad av barn, barnbarn, klienter, studenter eller patienter som älskar och respekterar henne.

Att utvecklas

En svår läxa för en Demeter-kvinna är att lära sej att säga 'nej'. Eftersom hon alltid finns där är det lika lätt för hennes omgivning som för henne själv att överskatta hennes energi. I värsta fall kan hennes kropp säga ifrån innan hon själv gör det, genom värk, smärtor och depressioner.

En Demeter som inte kan säga nej kan utveckla passiv-aggressivt beteende, ungefär som när naturen dog efter Persefones försvinnande. Det är inte roligt för omgivningen, och inte bra för henne själv, eftersom det får henne att se inkompetent ut.

En utvecklingsväg är att utnyttja arketypen till att bli mor åt sej själv, och ta hand om sej själv som om hon var en annan. Det kan få henne att existera för sin egen skull, och inte bara för familj eller i jobbet.

En deprimerad Demeter har en väg ut i myten. Demeter blev fostermor åt Demofon, och lättade sorgen genom att ta hand om ett annat barn. Hon kom senare över sorgen för gott när Persefone återvände till henne. På samma sätt kommer man ur en depression genom "ungdomens" återvändande. Och Demeter-arketypen har goda chanser att komma ur en depression klokare än förr, och med djupare andliga insikter.