Fakta

Granskning av införandes av fritt vårdval

2009-08-07 13:32 #0 av: David

Konkurrensverket får i uppdrag att följa och analysera landstingens införande av vårdvalssystem. Det beslutade regeringen idag. Syftet med uppdraget är att säkerställa att alla vårdgivare ges likvärdiga möjligheter samt att patienternas möjlighet att välja vårdgivare ökar.

Den 1 januari 2010 ska alla landsting ha infört vårdval i primärvården. Alla vårdgivare som erbjuder primärvård och uppfyller landstingens krav har rätt att ingå i vårdvalssystemen.

- För mig är det självklart att patienter ska kunna välja vilken vårdcentral man vill gå till. En mångfald av vårdgivare är en förutsättning för att patienterna ska kunna göra det valet, säger socialminister Göran Hägglund.

I Regeringens proposition om Vårdval i primärvården anges bland annat att det är viktigt att landstingen inte formulerar kraven så att vissa vårdgivare hindras från att etablera sig i primärvården och att landstingen inte ställer krav som utesluter andra utförare än sina egna verksamheter. Om det inte råder konkurrens på lika villkor finns det risk för att framför allt små vårdgivare slås ut från marknaden eller avstår från att etablera sig.

- Det är viktigt att privatdrivna vårdcentraler får agera på samma villkor som de offentligt drivna. Konkurrensneutrala, långsiktiga och tydliga spelregler ska gälla. Det gynnar både vårdgivare och patienter, säger näringsminister Maud Olofsson.

Syftet med uppdraget till Konkurrensverket är att förse regeringen och landstingen med underlag som ska ligga till grund för att ytterligare förbättra vårdens kvalitet samt valfriheten för patienter. Syftet är också att förstärka förutsättningarna för en positiv kvalitetskonkurrens mellan utförare.

Konkurrensverket får samtidigt i uppdrag att följa tillämpningen av lagändringarna om ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare. Det vill säga möjligheten för en läkare eller sjukgymnast, som verkar inom den nationella taxan, att sälja sin praktik till en annan vårdgivare utan att avtalet med landstinget sägs upp. Konkurrensverket ska enligt uppdraget utreda de eventuella gränsdragningsproblem som finns mellan vårdvalssystemen och ersättning enligt den nationella taxan.

Konkurrensverket ska lämna delredovisningar av uppdraget till Regeringskansliet den 1 december 2009 och den 19 maj 2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 25 november 2010.

Källa: Regeringskansliet

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-08-13 20:30 #1 av: Citronmeliss

Undra om detta leder till en förbättrad sjukvård för oss patienter eller om resultatet blir samma som innan?

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.