Fakta

Stärka rättigheter i ny skollag

2009-08-07 13:37 #0 av: David

Utbildningsdepartementets förslag till ny skollag, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25). - Den elev som behöver hjälp och stöd ska ha rätt till det och den som är duktig har också rätt till stimulans, säger utbildningsminister Jan Björklund om den nya skollagen som presenterades i slutet på juni.

För oss på den här sajten är just denna punkt viktig och intressant:

Stärkta rättigheter

Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor.

I övrigt innebär förslaget

Övergripande
En viktig utgångspunkt för förslaget är att den nya skollagen ska ha en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän.

Förskolan föreslås bli en egen skolform. Fristående skolor och förskolor ska bli en del av skolväsendet och friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.

Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Myndighetens viktigaste sanktioner blir
- möjlighet att utfärda vitesförelägganden,
- befogenhet att själv rätta till missförhållanden i en kommunal skola,
- möjlighet att dra in tillståndet för skolor som gång på gång får åtgärdsförelägganden för samma sak, samt
- möjlighet att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.

Fokus på kunskap
Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska tydliggöras. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.

För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.

Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" ges ökad rättssäkerhet.

Ökad trygghet och studiero
Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Dessutom införs en trappa av sanktioner med fler disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Nya åtgärder som föreslås:
- "försittning",
- skriftlig varning även i grundskolan, samt
- tillfällig avstängning även i grundskolan.

Övriga förslag
Några andra förslag är att Skolinspektionen ges möjlighet att granska vilka bidrag en skola får, att skolmaten ska vara näringsriktig och att byråkratin ska minska. Dessutom försvinner möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget.

Två olika utredningar som rör skollagen kommer att tillsättas senare; dels om möjligheten att införa försöksverksamhet med flexibel skolstart, dels om omprövning av betyg.

Tidsplan
Förslaget ska nu remitteras. Regeringen avser att lägga fram en proposition om en ny skollag våren 2010 och lagen kan börja gälla den 1 juli 2011.

Källa: Regeringskansliet

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-08-09 19:07 #1 av: David

Jag tycker det låter jättebra om lagen går igenom att alla eleve ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-08-13 20:40 #2 av: Citronmeliss

Ja, redan idag vore det självklart med samma tillgång till de personalgrupper som räknas upp, oavsett var man går i skolan.

Att maten ska vara näringsriktig är väl självklart, eller tydligen inte, eftersom det finns med som ett förslag..Tyst

Anmäl
2009-08-13 22:25 #3 av: HannaM

Nämen, ska brn som lyckas äntligen få stimulans! Halleluja! Inga mer meningslösa "extrablad" med repetion av det man precis gjort som aldrig leder framåt och som får en att tappa lusten.

http://hannasskafferi.blogaholic.se/ http://www.classicferret.se
Anmäl
2009-11-06 19:10 #4 av: Cochon

Jag vet att artikeln är gammal, men det går väll ändån ;)

Vår klass är ju hemsk.., vi har fem stycken killar som har gått i samma klass innan och alla dem är väldigt högljuda, de skapar nära kaos i klassrummet och vi har haft några lärare som inte har orkat ha oss... mentorerna har haft samtal med dem och deras föräldrar och barnen har skrivet under kontrakt, men det har inte hjälpt... jag skulle tro att vår klass är den värsta sjuan (det finns minst 6 olika sjuor på skolan) på skolan då alla säger det... varför sätter man ihop fem killar som väsnas och har gått tillsammans i många år? Det är något som jag bra gärna skulle vilja veta...

Anmäl
2009-11-06 21:14 #5 av: Tavar

Jag tycker det är bra att de kommer ha mer koll på friskolor som ofta är väldigt antingen eller. Har hört om skolor som är underbara där alla tas om hand, sen fans friskolan jag gick på... Bland annat gick det en tjej där som bara kom på första dagen efter lov och på sommaravslutningen, fyra år på det sättet och lärarna frågade inte ens varför hon inte kom. Ringde inga föräldrar eller nå, när hon väl var där visste inte lärarna vem hon var och försökte slänga ut henne ur klassrummet

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.