Psykologi-fakta

Normer och social kontroll.

2009-07-07 16:32 #0 av: kerstinjo

Det är inte helt utan regler att vara medlem i en grupp. Det finns alltid vissa spelregler som medlemmarna måste följa.

Dessa regler, eller normer, kan gälla olika saker och vara mer eller mindre tvingande. Det finns normer för vilka beteenden som är önskvärda, normer för hur vi t.ex. ska klä oss och hur vi kommunicerar inom gruppen. Det finns också normer för vilka tankar och åsikter som är godkända.

SRV_kulram.jpg

"Spelregler"

Den som bryter mot gruppens mest centrala normer riskerar att stötas ur gemenskapen. När normerna är tydliga och klara har gruppmedlemmarna valfrihet att acceptera dem eller inte. Det innebär ofta ett val mellan att vara kvar eller lämna gruppen. Om normerna är oklara blir det betydligt svårare. Då kan individen bli osäker på vilka regler som gäller och därmed få svårt att välja.

"Gruppen"

Inom alla sociala system, vare sig det är familjen, vänkretsen, arbetet eller ett helt samhälle, finns ett system av beleöninga och bestraffningar som får medlemmarna att följa reglerna. Följden av att bryta emot en norm beror på hur viktig den är, t.ex. bestraffas mord hårdare än en felparkering, eftersom normen att inte döda är mer tvingande än en felparkering.

Den sociala kontrollen kan visa sig med att gruppen belönar en medlem med uppskattning och beröm för beteenden som passar gruppens mål. Belöningen kan bestå i att vara populär och högt uppskattad. Kontrollen kan också bestå i att en medlem kritiseras eller förlorar i anseende om normen bryts. Klander, kritik eller avvisande är exempel på bestraffningar som en avvikande medlem kan utsättas för.

"Utanförskap"

Normer förekommer i alla grupper. I primärgrupperna är ofta reglerna svåra att upptäcka för utomstående, men inom gruppen är reglerna självklara rättesnören. Sekundärgruppen formulerar ofta sina normer i form av skrivna stadgar och lagar. Primärgrupperna behöver inte vara så formella. En oskriven lag som gäller mellan människor med nära relationer kan vara svårare att bryta än en skriven lag.

Vanligtvis identifierar människorna mera med sin primärgrupp, än med den sekundärgrupp de ingår i. Den lilla gruppens lagar kan alltså vara viktigare än samhällets. De "byggs in" i individens inre värld och blir en del av den personliga rättsuppfattningen. Socialisation innebär till stor del att individer medvetet eller omedvetet lär sig regler för umgänget med andra.

"Samhällslagar"

Ibland kan primärgruppens normer skilja sig från det omgivande samhällets, en normalkonflikt uppstår.Individen kan lösa konflikten genom att rangordna normerna, vissa normer blir viktigare än andra. I första hand följs primärgruppens regler, i andra hand samhällets.

Konformitet - att "följa strömmen" är också ett grupptryck,ett socialt tryck som verkar för likriktning, eller konformitet.

namnlös.JPG

"Grupptryck"

 vänta..

 

 

Anmäl
2009-07-07 17:07 #1 av: David

Som vanligt en väldigt välskriven och intressant artikel Kerstin! Och så väl det stämmer med verkligheten.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-07-09 14:52 #2 av: [aspie]

Ja, det var bra skrivet. Hur kom du på den idén Kerstin?

Anmäl
2009-07-09 15:16 #3 av: kerstinjo

#2 Jag skriver väldigt mycket och tycker att det är skitskoj! Ibland får jag bara en "aha- det måste jag skriva" och sparar en massa på hårddisken. Å rätt som det är så hittar jag något som jag hade glömt av att jag hade. Och det är ju faktiskt ett ämne som har en hel del med psykologi att göra.

Anmäl
2009-07-09 15:19 #4 av: [aspie]

Ja,,helt klart att det passar in här Kerstin. Du kanske skulle bli författare? Flört

Anmäl
2009-07-09 15:20 #5 av: kerstinjo

Livsfarligt, då skulle jag fastna i tangentbordet.Glad

Anmäl
2009-07-09 15:22 #6 av: [aspie]

Ha ha ha, men det är väl så det ska vara om man är författareTungan ute

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.