Psykiatri-fakta

Schizofreni.

2008-10-10 14:14 #0 av: kerstinjo

Schizofreni är en hjärnsjukdom som medför förändringar i tankeverksamheten och beteendet. Sjukdomen präglas av perioder då man inte kan skilja på verkligheten och ens egna föreställningar.

 

När själen skenar.

Adieu Mello

 

 Schizofreni  (grekiskans schizo/klyva, splittra och phren/sinne, själ) är den största av våra psykossjukdomarna.

Sjukdomen förändrar och påverkar den drabbades hela personlighet och verklighetsuppfattningen är allvarligt störd.

Under en lång period ända fram till 1900-talets andra hälft trodde många att schizofreni orsakades av en störd relation mellan mamma och barn.  "Den schizofrenogena mamman" var ett välkänt begrepp på 1970- talet.

Man brukar tala om två olika srters symtom vid schizofeni - positiva och negativa symtom. Vid de positiva läggs något till i patientens upplevelsevärld, t.ex. hallucinationer. De negativa är förlust av en/flera egenskaper som fanns före sjukdomen t.ex. intressen, socialt liv.

Positiva symtom.

 • Vid paranoida vanföreställningar tror den sjuke t.ex. att han/hon är förföljd av fientligt inställda personer. T.ex. kan en radiosändare vara inmonterad i hjärnan eller någon annan stans.
 • Vid hypokondriska vanföreställningar kan vanföreställningen gälla den egna kroppen. T.ex. kan blodet ruttna, kroppen eller magen kan vara full av parasiter.
 • Tankestörningar kan upplevas som om någon stulit den sjukes tankar eller att tankarna kan höras av andra.
 • Tankepåsättning kallas det när t.ex. grannens tankar finns i den sjukes hjärna. Det kan också resultera i jagstörningar, som får den sjuke att tro att han t.ex. är Karl XII.

Det är även vanligt med hallucinationer (tanklöst tal, vara sinnesfrånvarande) av olika slag som berör hörsel, syn, känsel, smak och lukt. Gemensamt för alla hallucinationer är att de ökar ju mer den sjuke drar sig undan omvärlden.

 • Hörselhallucinationer är vanligast, röster, en eller flera, som finns i huvudet eller kommer från omgivningen. Rösterna uppmanar eller kräver att den sjuke ska göra olika saker, från vardagliga ting till kriminella handlingar.
 • Synhallucinationer, är synvillor som för den sjuke är helt verkliga, som att se personer, djur och olika skrämmande saker.
 • Smak- och lukthallucinationer, innebär att den sjuke upplever att han t.ex. luktar illa, att maten smakar illa och att någon håller på att förgifta honom/henne.
 • Vid känselhallucinationer (taktila hallucinationer och somatiska hallucinationer) kan den drabbade t.ex. känna att det går electrisk ström genom kroppen eller att något kryper under huden. I alla värsta fall kan dessa hallucinationer yttra sig i intensiv smärta.

Dessa symtom är väldigt ångestladdade och kan för den sjuke vara så skrämmande att han/hon självmordstankar.

 

Kiyomi Takada - afraid

 

Negativa symtom.

 • Autism (autísmus-själv) är en kontaktstörning där den sjuke "byggt en mur" omkring sig, verkligheten upplevs, medvetet eller omedvetet, som skrämmande. Han/hon blir nbunden, försjunken i egna tankar och oemottaglig för yttre påverkan.
 • Vid assiationsstörningar (splittringar) blir den sjuke svår att förstå, han/hon kan t.ex. uppfinna egna ord, kan ha svårt att hålla den "röda tråden" i ett samtal, logiken och samman hanget försvinner.
 • Ambivalens är en sjuklig förmåga att fatta beslut p.g.a. att känslorna är motstridiga. I stället för att bestämma sig kan den sjuke bli helt oförmögen att göra något.
 • Affektiva störningar är en svårighet att kontrollera och uttrycka känslor. En avtrubbning/avsaknad av känslouttryck, den sjuke uttrycker nga eller "fel" känslor, t.ex. skrattar när han/hon är ledsen eller tvärtom.

En viss kombination av dessa symtom krävs för att diagnosen schizofreni ska kunna ställas, samt att de varat i minst sex månaders tid. Oftast har den sjuke inte någon sjukdomsinsikt, utan det är omgivningen och läkare som ser de första varningssignalerna.

 

Sedan gammalt indelas sjukdomen i tre olika huvudgrupper; hebefren, paranoid och katon schizofren, beroende på vilka symtom som dominerar.

 • Hebefreni (av grekiskans He'be', ungdomstid) är e typ av schizofreni som börjar tidigt, 15-20 år. den normala ungdomsutvecklingen avbryts tvärt (en"knick") av koncentrationssvårigheter, inåtvändhet, bisarra funderingar rörande kroppsliga symtom, religiösa funderingar etc. Senare tillkommer hallucinationer, tankestörningar och en känsla av att vara styrd. Sjukdomsförloppet går ofta i vågor och många sjuka får en känslomässig avtrubbning m.m. som så småningom sänker den sociala funktionen.
 • Katoni (spänning ansträngning) kännetecknas av spänningar, abnorma och stereotypa upprepande rörelser eller som fullständig orörlighet (stopor). Katatoni förekommer särskilt hos människor i tjugoärs-äldern, kommer oftast akut och är väldigt ångestladdat.
 • Schizophrenia paranoides är paranoida idéer som vanföreställningar, oftast förföljelseidéer som utvecklas långsamt. Personlighetsförändringarna är mindre och många sjuka kan dölja sina vanföreställningar av rädsla att andra ska uppfatta dem som sjuka. De flesta är över 30 års ålder när diagnosen ställs.

Tidigare betraktades sjukdomen som obotlig, men med dagens kombination av medicinering, familjestöd, social träning och psykoterapi är en behandling som ger ett gott resultat, även om behandlingen inte botar sjukdomen.

Länkar med mer information;

www.schizofreniforbundet.se (Schizofreniförbundet.)

www.rsmh.se (Riksförbundet för social och mental hälsa)

www.kuling.nu (Att leva med en psykisk sjuk förälder)

www.omschizofreni.se

 

15hugs-07.jpg

Vi får aldrig glömma att bakom sjukdomen finns det en individ, en medmänniska, som har rätt att bli behandlad med omtanke, hänsyn, respekt och integritet. En människa som behöver hjälp för att kunna leva ett liv med god livskvalitet.

Anmäl
2008-10-10 14:19 #1 av: kerstinjo

#1

Bild på AnneN                            Från Anne

AnneN

08-10-09
20:21

Hantera inlägg

Mycket bra och intressant artikel

Anmäl
2008-10-10 14:21 #2 av: kerstinjo

#2

Bild på Rocktjejen                                      Från Rocktjejen

Rocktjejen

08-10-09
22:12

Hantera inlägg

Kanonbra artikelGlad

Jag har alltid haft en jätte rädsla för att bli schizofren det är väl det värsta som skulle kunna hända mig har jag alltid tänkt..har inte kunnat läsa eller en sett dokumentärer om sjukdomen utan att få en hemsk ångest..men samtidigt så tycker jag att det är intressant..

Anmäl
2008-11-16 01:19 #3 av: [Tassy]

Mycket bra artikel. För den läsglada kan jag rekommendera två böcker, den första är skriven av en mor vars dotter var schizofren; Inte som andra döttrar av Deborah Spungen. Den är skriven ur hennes synvinkel om hur det är att leva med ett schizofrent barn. Bok nummer två är Vingklippt Ängel av Bernie Pålsson, en mycket stark bok där författaren själv är huvudpersonen. Hon skriver om hur hennes liv har präglats av schizofrenin, och hennes kamp för att kunna leva ett normalt liv. Det finns en uppföljare till vingklippt ängel också, men den har jag inte hunnit läsa en så den kan jag inte svara för om den är bra Glad


Anmäl
2008-11-16 01:22 #4 av: David

Hur upplevde du Vingklippt Ängel. Vissa psykologer rekommenderar att man inte läser den om man mår dåligt...

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-11-16 02:24 #5 av: [Tassy]

#4 bra att du nämnde det, hade inte riktigt huvudet med mig när jag skrev rekommendationerna.

Bägge böckerna är påfrestande att läsa, dom gör ont och dom river runt i känslorna. Det som är så svårt med vingklippt ängel är alla detaljer och det mycket målande språket, boken är gripande. Man rycks med i berättelsen såpass att den kan påverka det egna måendet rejält.

Dom berör, bägge två.

Ytterligare en faktor som gör det jobbigt är att det är verklighetsberättelser.

Min personliga upplevelse av att läsa böckerna är att Ja, det är jobbigt, men jag blev inte påverkad av böckerna på sådant sätt att jag mådde sämre personligen. Jag har ett mycket starkt intresse i psykologi och när jag läste böckerna var det för att försöka förstå hur det är att leva med schizofreni. Har man lätt för att påverkas av böcker så ska man nog definitivt inte läsa dem, då gör man sig själv en otjänst.


Anmäl
2009-01-24 20:09 #6 av: kerstinjo

'puttar* till Flikkan.

Är på jobbet, så jag smyger ut lika tyst som  jag smög in.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.