Fakta

Ordlista

2008-09-05 00:50 #0 av: David

Inom psykiatrin och framförallt inom vården förekommer det en hel del ord och förkortningar. Här finns en liten lista över vad de vanligaste betyder.

Uppslagsbok

A

abstrakt: Skild från den sinnliga o. allmänna erfarenheten, svårfattlig.
 
affekt: Sinnesstämning.
 
agorafobi: Torgskräck; en grupp fobier med rädsla för att vistas ensam utanför bostaden, gå in i affärer, vistas i folksamlingar eller på offentliga platser (varav namnet torgskräck), att exempelvis ensam färdas med bil eller tåg.
 
alkoholhallucinos: Hörselhallucinationer hos alkoholskadade personer, ibland i förening med förföljelseidéer men med tämligen bibehållen orienteringsförmåga.
 
alzheimer: För tidigt inträdande senilitet med förtvining av nervceller och nervfibrillknippen i hjärnan, som ger en sjukdomsbild av förvirring och talrubbningar, den leder också ofta till för tidig död.  
 
anamnes: Patientens egen redogörelse för sin sjukdom.
 
apati: Psykisk och fysisk oberördhet, likgiltighet.  
 
autism: Självförsjunkenhet, sjuklig självupptagenhet och otillgänglighet, försjunkande i egen tankevärld med fullständig isolering från omvärlden.  
 
autonomi: Självständighet; fullständigt oberoende av andra delar eller funktioner; sekundär autonomi, den självständighet som vunnits då en neurotisk konflikt lösts.  

B

BDI: Becks depression inventory. På svenska Becks depressionsskala (ett screeninginstrument).
 
bensodiazepiner: En grupp kemiska ämnen med framför allt ångestdämpande verkan.   
 
brukare: Patienter, före detta patienter och anhöriga.

C

CNS: Centrala nervsystemet.

D

delirium tremens: Av alkoholmissbruk orsakat förvirrings- och omtöckningstillstånd som oftast uppträder i början av avhållsamhet och kännetecknas av hallucinationer, illusioner, oftast dessutom med feber, pulsstegring och darrningar, sömnlöshet etc., vilket obehandlat kan leda till döden.
 
diagnostik: Läran om sjukdomsbestämning; konsten att ställa rätt diagnos.
 
differentialdiagnostik: Identifiering eller särskiljande av sjukdomar som liknar varandra men dock var och en kan igenkänna på vissa särskiljande tecken.  
 
droginducerad: Psykiatriskt sjukdomstillstånd utlöst p.g.a. missbruk av droger.

E

epidemiologi: Den del av medicinen där sjukdomars förekomst i befolkningen studeras.
 
epikris: Sammanfattande slutbedömning av ett sjukdomsfall.
 
epilepsi: En grupp kroniska sjukdomstillstånd (symtom) kännetecknande av krampanfall och ibland medvetslöshet till följd av störda funktioner av hjärnan.
 
ESQ: Psykologiskt screeninginstrument.

F

fobi: En beteendestörning med irrationell ångest, där den vanligtvis kan kopplas till någonting som utlöser ångesten:

  • djur (t.ex. katt, hund)
  • insekter (t.ex. spindlar)
  • naturföreteelser (t.ex. åska, höga höjder)
  • blod, skada eller specifika situationer
    (t.ex. åka genom en tunnel ,folksamlingar)
  • specifika föremål (t.ex. knivar, skärvor) m.m.  

 

H

hallucinogenhallucinos: Tillstånd kännetecknat av hallucinationer orsakade av centralstimulerande medel med starkt psykisk inverkan och sinneshöjande egenskaper, t.ex. LSD.
 
hebefreni: Ungdomspsykos, en typ av schizofreni som oftast börjar (debuterar) i senpuberteten. Av latinets hebe=ungdom och phren=sinne, förstånd.
 
histrionisk: Tillstånd med dramatiskt, uppjagat, uppseendeväckande beteende.

I

intervention: Insättande av åtgärder vid psykisk sjukdom. 

K

kluster: Ansamling av fall, vid exempelvis sjukdom.
 
kortikal: Som har samband med bark eller barkliknande bildning, speciellt som utgår från eller sitter i hjärnbarken i motsats till subkortikal (som sitter under barken, dvs. i märgen)  
 
kronifierade: Kroniska, ett tidsmått, långvarig utdragen, som varar mer än sex månader, men som kan variera efter sjukdomens art.
 
känsloavflackning: Känslomässig livlöshet; negativt symtom (d.v.s. avsaknad av symtom) vid schizofreni.


L

litiumbehandling: Litium (ett kemiskt grundämne) används vid manodepressiva tillstånd.

LPT: lag om psykiatrisk tvångsvård

LRV: lag om rättspsykiatrisk vård

LVM: lag om vård av missbrukare i vissa fall

 
M

manisk: Besatthet vid en viss idé; psykiskt sjukdomstillstånd som yttrar sig i överdriven munterhet, oförmåga att hålla sig stilla, sjukligt stegrad idéflykt, storhetsfantasier etc.; ofta uppblandat (eller växlande) med depressiva tillstånd.  
 
multiinfarkt: Många små infarkter i storhjärnan (infarkt = process där en eller flera artärer täpps igen så att blodförsörjningen upphör, med följd att vävnaden omkring området dör).

 


narcissistisk: Person med sjuklig självupptagenhet, grandiositet och överkänslighet för omvärldens omdöme.
 
neuroleptika: Medel mot psykoser och andra psykiska sjukdomstillstånd.

 
O

OSA: Offentligt skyddat arbete.

 
P

PAL: Patientansvarig läkare.
 
paniksyndrom: Panikångest, ångestanfall som börjar abrupt och stegrar sig snart till panik. Den drabbade upplever overklighetskänsla. Det känns som om man skulle förlora självkontrollen eller rent av dö. Ångesten manifesterar sig oftast också i olika kroppsliga symtom såsom lufthunger, kvävningskänsla, hjärtklappning, smärtor eller obehag i bröstet, värme eller köldkänsla, svettningar, skakningar, stickningar yrsel eller domningskänsla.
 
paranoid: Tillstånd med förryckthet, förföljelsemani, i sin renodlade form tämligen ovanlig; ofta kronisk psykisk sjukdom med orubbliga vanföreställningar, exempelvis hänsyftnings-, svartsjuke- eller förföljelseidéer, men med bibehållen klarhet och som regel utan andra symtom. 
 
perception: Den mentala process som innebär att individen uppfattar en yttre impuls via sinnesorganen och ger den en mening eller innebörd.
 
prevalens: Antalet individer med sjukdom vid en viss tidpunkt i förhållande till totala antalet individer i befolkningen vid tidpunkten.
 
prevention: Sjukdomsförebyggande åtgärd.
 
PSE: Psykologiskt screeninginstrument.
 
psykomotorisk: Som avser psykisk påverkan av muskelrörelser

 
R

rehabilitering: En handikappad persons återanpassning till bästa fysiska, psykiska, sociala och yrkestekniska situation.
Obs! man rehabiliterar en person - inte en skada.

S

schizoid: Schizofreniartad, avskärmad, kontaktstörd person.
 
screeninginstrument: Metod med vilka man kan undersöka ett större antal individer för att t.ex. finna personer som bär på en sjukdom i symtomfritt eller symtomfattigt skede (screena = sålla).
 
senil demens: Senilitet, ålderspsykos (med oklarhet, minnesförlust etc.) på grund av förmodad förtvining av hjärnans vävnader.
 
sociokulturell: Har att göra med den bakgrund/miljö/kultur man är präglad av.
 
somatisk: Kroppslig i motsats till själslig.
 
ssk: Sjuksköterska
 
styrinstrument: Lagar, avtal, regler, riktlinjer, handlingsplaner, föreskrifter, råd etc.
 
stödsamtal: Samtal i syfte att stödja en patient att bättre använda sina resurser. Det innebär att patienten hålls under armarna tillfälligt och där man i princip inte arbetar utifrån psykologisk teori och inte heller förväntar sig aktiv medverkan från patienten. Stöd kan röra sig om sjukskrivning, uppmuntran, råd om sysselsättning och livsföring m.m.
 
suicid: Självmord.
 
symptomatologi: Symtomlära, läran om olika sjukdomars typiska yttringar i form av tecken och besvär.
 
syndrom: Flera sammanhörande sjukdomstecken som alla pekar på en viss sjukdom; ett stort antal syndrom benämns efter den eller dem som först påvisade eller beskrev syndromet i fråga. 

 
T

trauma: 1: Yttre skada, våldsåverkan. 2: Psykisk skada, chockartad smärtsam upplevelse. 
 

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-09-05 01:57 #1 av: [aspie]

Åh! Tack DavidSkrattande

Detta var verkligen något jag behövde.

KRAMSkrattande

Anmäl
2008-09-05 02:01 #2 av: David

Tack aspie! Glad Fick idén om det här när jag satt och läste en av mina journaler, var en massa "fackord" hela tiden. Så jag surfade runt lite och satt ihop de ord som verkade vara vanligast.

Går säkert att komplettera en hel del, så saknas det något, säg till! Glad

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-09-05 02:37 #3 av: [aspie]

Tack David, det är mkt jag inte förstår. Kommer att höra av mig om det uppstår fler frågeteckenGlad

Anmäl
2008-11-13 11:19 #4 av: Saga85

Tackar David! Måste bara säga att jag tycker om förkortningen för patientansvarig läkare. "But c'mon, I'm your PAL!"

Anmäl
2008-11-13 11:22 #5 av: David

Jag är specialist på att kapa mina egna trådar! Skrattande

If you´ll be my bodyguard. I can be your long lost PAL

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-11-13 11:26 #6 av: Saga85

Hehe. Fast jag skulle må ännu sämre av ett babyrosa läkarrum *rys*. Tack förresten. Jag kände ångesten byggas upp, men det här dämpade den ^^

Anmäl
2008-11-13 11:30 #7 av: David

Jag funderar lite också på om jag måste vara min läkares livvakt för att han ska ställa upp Flört

Babyrosa läkarrum, känns lite som om man kommit vilse in på spädbarnavdelningen...

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-11-13 11:40 #8 av: Saga85

En sån tanke. Ha en suicidal livväktare som mer än gärna tar en kula för sin läkare *åååh en sån morbid humor jag har*

Fast babyrosa kanske är passande trots allt. Iaf för mig då jag känner mig som ett hjälplöst barn i svackorna och helst bara skulle vilja krypa upp i någons knä och aldrig växa upp.

Anmäl
2008-11-13 11:44 #9 av: David

Det kanske är så det fungerar. Läkaren kan ju känna sig mer trygg än kungen, för här finns det någon som "gärna" tar kulan utan att tveka. Dom är smarta dom är läkarna... Glad

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-11-13 12:55 #10 av: Hera

Bra med en ordlista :)

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.