2008-08-11 07:40 #0 av: David

En fördjupning i Sigmund Freuds försvarsmekanismer som är ett slags plåster för själen. Själens motsvarighet till kroppens fysiska immunförsvar.

Precis som kroppen har ett försvar mot påfrestningar som infektioner och skador, finns ett slags första förband för själen vid besvikelser och motgångar.

Det är de så kallade försvarsmekanismerna som redan Sigmund Freud analyserade. De flesta människor använder dem då och då. Projicering är allra vanligast. Är man riktigt arg på något eller någon är det lätt att uppfatta andra som missunnsamma eller hatiska. Bortträngning är ett annat sätt att skona sitt egna jag.

Vakt

Det finns olika sätt att försvara sig på.

Precis som immunförsvaret kan försvarsmekanismerna vara nödvändiga till en viss gräns. Allt för starka immunförsvarsreaktioner kan göra oss fysiskt sjuka. Lika är det med allt för starka försvarsmekanismer. De kan ta kraft ifrån lösningen av problem eller göra oss nedstämda.

Några av de vanligaste försvarsmekanismerna:

Projicering

är troligtvis den vi använder oftast. Då tillskriver vi andra människor våra egna mindre smickrande egenskaper eller känslor. De andra är ilska, snåla osv - inte jag. Man kan också överföra tidigare upplevelser av människors beteenden på de nya man träffar.

Regression

är en återgång till tidigare utvecklingsfaser vid bekymmer och oro. Barn som blir svartsjuka på småsyskon kan börja med nappflaska och blöjor igen. Vuxna kan vid problem och sorger vilja bli ompysslade och äta favoriträtter som man hade som barn.

Rationalisering

kallas det när vi gör bortförklaringar med "förnuftiga" argument av typen "surt, sa räven, om rönnbären" eller "jag fick inte jobbet för att jag är för gammal", när man i själva verket inte hade tillräckliga erfarenheter. Rationalisering kan också vara ett sätt att urskulda handlingar och åsikter, som "lite stryk mår barn bara bra av".

Bortträngning

(kallas ibland också för förträngning). Man stänger av sådant som är outhärdligt eller helt enkelt "glömmer" det. Att glömma överenskomna tider kan ibland vara ett uttryck för ett omedvetet motstånd mot det man ska göra. När man känner sig sviken och arg på någon kan känslan trängas bort och senare dyka upp "förklädd" till en depression.

Intellektualisering

eller isolering av känslor, är ett sätt att klara smärtsamma händelser genom att sakligt diskutera omständigheterna runt om. Ett exempel är när man lugnt redogör för sin allvarliga sjukdom, och isolerar sig från känslorna det kan väcka. Det är ett vanligt försvar i början av svåra händelser och förluster.

Objektförskjutning

innebär att någon annan eller något annat än vad som är det egentliga objektet får ta emot impulser och känslor. Barnet klipper sönder sin nalle istället för att visa sin ilska mot föräldrarna. Vuxna kan leva ut den irritation man känner inför chefer eller auktoriteter genom att sätta igång gräl hemma.

Sublimering

innebär att man väljer andra kanaler och sätt att uttrycka "olämpliga" impulser eller känslor. Ett klassiskt exempel är när sexdrift förvandlas till konstnärligt skapande. Yrkesvalet är ett annat område, där längtan att "ta hand om" och dominera andra ibland kan uttryckas i ett vårdyrke eller genom socialt arbete.