Fakta

Ny patientdatalag

2008-08-25 04:17 #0 av: David

Från och med den 1 juli 2008 finns en ny patientdatalag. Den ersätter de tidigare lagarna om patientjournal och vårdregister. Syftet med patientdatalagen är att stärka patientsäkerheten och skydda känsliga uppgifter. Vårdens it-system kommer att anpassas till den nya lagen.

Din journal

När du besöker vården som patient registreras uppgifter om dig i en journal. Journalen innehåller bland annat uppgifter om besök, diagnoser, inskrivning, undersökningar, åtgärder, vårdresor och patientavgifter.

Din journal är i första hand ett stöd för dem som arbetar i vården för att de ska kunna ge en god och säker vård. Det är bara den personal som vårdar dig och du själv som har rätt att läsa din journal. Alla uppgifter skyddas mot obehörig insyn och spridning. Det är bra om du berättar för vårdpersonalen vem de får lämna ut uppgifter till, om till exempel en anhörig vill veta hur du mår. 

Om du har en avvikande mening eller anser att en uppgift är oriktig ska detta antecknas i journalen. Förstår du inte det som står i journalen kan du begära att vårdpersonalen förklarar det för dig.

Spåra via logg

Varje gång någon tar del av uppgifter om dig i den elektroniska journalen registreras det. Det betyder att det i efterhand går att spåra via en så kallad logg vilken enhet som har tagit del av uppgifterna och när detta skedde. Vårdgivaren har skyldighet att göra kontroller av åtkomsten till dina uppgifter. Du har själv rätt att få ta del av den informationen.

Sammanhållen journalföring

Med patientdatalagen skapas en möjlighet för vårdgivare att - med din tillåtelse - elektroniskt ta del av patientuppgifter om dig oavsett var du vårdas. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov för att ge dig bästa möjliga vård. Det gör det lättare att komma fram till vilken medicin och behandling som är mest effektiv.

En fördel med sammanhållen journalföring är att du slipper upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Uppgifterna ska hanteras så att de stöder vården av dig. Dessutom ska de skyddas mot obehörig insyn.

Spärra uppgifter

Om du inte vill att dina uppgifter ska ingå i ett system av sammanhållen journalföring eller ska vara tillgängliga för andra vårdenheter kan du begära att uppgifterna spärras. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en bra och säker vård.

Du kan när som helst be vårdpersonalen ta bort spärren. Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig kan spärren tas bort tillfälligt. Men då måste uppgifterna ha betydelse för den vård som du behöver. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra uppgifter om sina barn.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-08-25 04:21 #1 av: David

Jag har vid flera tillfällen begärt ut loggar om vilka som varit inne och läst min journal.

Nu har jag, efter vissa händelser, en spärrad journal, vilket betyder att bara de personer som direkt har kontakt med mig kommer åt journalen + akutlösenordet som akutläkarna har tillgång till.

Något som man inte tänker på är att gamla behandlare inte har rätt att läsa journalen efter att man slutat hos dem, eller att inte ens läkaren får visa journalen för sina kollegor om det inte ligger i mitt intresse.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-08-25 06:48 #2 av: [aspie]

Något som man inte tänker på är att gamla behandlare inte har rätt att läsa journalen efter att man slutat hos dem, eller att inte ens läkaren får visa journalen för sina kollegor om det inte ligger i mitt intresse.

Gäller det bara när man låst sin journal?Obestämd

Anmäl
2008-08-25 08:48 #3 av: Senixus

aspie... jag tror det gäller oavsett. Det är det som gör att man kan behöva låsa... för att en del gamla kanske fortfarande inbillar sig att de har rätten att snoka i vad som händer nu typ. Om man haft en dålig läkare & valt att byta så är det ju inte skoj om den nöten går in å läser vad man gör eller hur man mår idag *hmm*

Om jag förstått David rätt (vilket jag tror) Glad

Anmäl
2008-08-25 12:50 #4 av: David

Senixus, du har helt rätt. Även om journalen inte är låst så är det bara de personer som behandlar dig just nu som har rätt att läsa journalen. Alla andra nyfikna snokar begår ett brott när de loggar in. Jag var utsatt för en sådan, det är därför jag låst min journal.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-08-25 14:42 #5 av: Senixus

Förstår dig David. Inte kul att någon som tidigare behandlat en går in och snokar. Skulle oxxå låsa om jag upptäckte någe sådant.

Anmäl
2008-08-25 15:00 #6 av: David

Hade det varit någon som haft bra kontakt med mig, som bara var nyfiken hur det gick för mig hade det inte gjort så mycket. Men den här personen hade ingen bra kontakt med mig, och var bara ute efter att hitta information som hon kunde använda i andra syften.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2008-08-28 11:59 #7 av: Citronmeliss

David är det direkt till öppenpsyk du har vänt dig för att spärra och de gånger du begärt uppgifter fram uppgifter via loggen om vilka som läst din journal?

Anmäl
2008-08-28 12:01 #8 av: Citronmeliss

David är det direkt till psykiatrin du har vänt dig för att spärra?

Samma.. de gånger du begärt uppgifter uppgifter via loggen om vilka som läst din journal?

Anmäl
2008-08-28 18:42 #9 av: David

Eftersom det varit "lite" strul med min journal är det chefsöverläkaren på hela sjukhuset resp. deras it-säkerhetschef som hjälpt mig.

Men annars ska det räcka med att skicka ett brev eller prata med den mottagning man tillhör. Det brukar vara verksamhetschefen eller dennes sekreterare som gör det praktiska med utskrifter och spärrar.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.