Etikettpsykologi-fakta
Läst 52396 ggr
kerstinjo
2009-07-07, 16:32

Normer och social kontroll.

Det är inte helt utan regler att vara medlem i en grupp. Det finns alltid vissa spelregler som medlemmarna måste följa.

Dessa regler, eller normer, kan gälla olika saker och vara mer eller mindre tvingande. Det finns normer för vilka beteenden som är önskvärda, normer för hur vi t.ex. ska klä oss och hur vi kommunicerar inom gruppen. Det finns också normer för vilka tankar och åsikter som är godkända.

SRV_kulram.jpg

"Spelregler"

Den som bryter mot gruppens mest centrala normer riskerar att stötas ur gemenskapen. När normerna är tydliga och klara har gruppmedlemmarna valfrihet att acceptera dem eller inte. Det innebär ofta ett val mellan att vara kvar eller lämna gruppen. Om normerna är oklara blir det betydligt svårare. Då kan individen bli osäker på vilka regler som gäller och därmed få svårt att välja.

"Gruppen"

Inom alla sociala system, vare sig det är familjen, vänkretsen, arbetet eller ett helt samhälle, finns ett system av beleöninga och bestraffningar som får medlemmarna att följa reglerna. Följden av att bryta emot en norm beror på hur viktig den är, t.ex. bestraffas mord hårdare än en felparkering, eftersom normen att inte döda är mer tvingande än en felparkering.

Den sociala kontrollen kan visa sig med att gruppen belönar en medlem med uppskattning och beröm för beteenden som passar gruppens mål. Belöningen kan bestå i att vara populär och högt uppskattad. Kontrollen kan också bestå i att en medlem kritiseras eller förlorar i anseende om normen bryts. Klander, kritik eller avvisande är exempel på bestraffningar som en avvikande medlem kan utsättas för.

"Utanförskap"

Normer förekommer i alla grupper. I primärgrupperna är ofta reglerna svåra att upptäcka för utomstående, men inom gruppen är reglerna självklara rättesnören. Sekundärgruppen formulerar ofta sina normer i form av skrivna stadgar och lagar. Primärgrupperna behöver inte vara så formella. En oskriven lag som gäller mellan människor med nära relationer kan vara svårare att bryta än en skriven lag.

Vanligtvis identifierar människorna mera med sin primärgrupp, än med den sekundärgrupp de ingår i. Den lilla gruppens lagar kan alltså vara viktigare än samhällets. De "byggs in" i individens inre värld och blir en del av den personliga rättsuppfattningen. Socialisation innebär till stor del att individer medvetet eller omedvetet lär sig regler för umgänget med andra.

"Samhällslagar"

Ibland kan primärgruppens normer skilja sig från det omgivande samhällets, en normalkonflikt uppstår.Individen kan lösa konflikten genom att rangordna normerna, vissa normer blir viktigare än andra. I första hand följs primärgruppens regler, i andra hand samhällets.

Konformitet - att "följa strömmen" är också ett grupptryck,ett socialt tryck som verkar för likriktning, eller konformitet.

namnlös.JPG

"Grupptryck"

 vänta..

 Kerstin 

 

David
2009-07-07, 17:07
#1

Som vanligt en väldigt välskriven och intressant artikel Kerstin! Och så väl det stämmer med verkligheten.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

[aspie]
2009-07-09, 14:52
#2

Ja, det var bra skrivet. Hur kom du på den idén Kerstin?

kerstinjo
2009-07-09, 15:16
#3

#2 Jag skriver väldigt mycket och tycker att det är skitskoj! Ibland får jag bara en "aha- det måste jag skriva" och sparar en massa på hårddisken. Å rätt som det är så hittar jag något som jag hade glömt av att jag hade. Och det är ju faktiskt ett ämne som har en hel del med psykologi att göra.

 Kerstin 

 

[aspie]
2009-07-09, 15:19
#4

Ja,,helt klart att det passar in här Kerstin. Du kanske skulle bli författare? Flört

kerstinjo
2009-07-09, 15:20
#5

Livsfarligt, då skulle jag fastna i tangentbordet.Glad

 Kerstin 

 

[aspie]
2009-07-09, 15:22
#6

Ha ha ha, men det är väl så det ska vara om man är författareTungan ute

[Franko]
2009-07-21, 17:52
#7

Det fins nog ingn person som är helt moralbefriad!? (..som inte har några normer/regler att följa) ?!? ..Eler ?

..För om en person väljer att inte följa samhällets regler/normer -då är det nog för - då följer personen andra normer/lagar istället!? Tex:sitt gängs normer!?!

(För en person som varkän följer samhällets nårmer eller någon grupps normer kan inte göra sig så särskilt omtyckt eller, va? ..Och då kan det vel alltaså inte va så vanligt att folk väljer att va moralbefriad?)

Upp till toppen