Etikettertvångsvårdrättsligt
Läst 8479 ggr
kerstinjo
2008-08-12, 23:28

Lagen om psykiatrisk tvångsvård .

Lagen om psykiatrisk tvångsvård. LPT.

Tvangstr?je og handsker

Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär att svårt psykiskt sjuka kan bli intagna för vård mot sin vilja.

Du kan bara vårdas mot din vilja om du allvarlig psykisk sjuk som till exempel psykos eller depression med självmordstankar. Dessutom måste du ha ett nödvändigt behov av kvalificerad psykiatrisk vård på sjukhus dygnet runt. Det måste exempelvis finnas en risk för ditt eget liv eller hälsa eller för andra personers säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Det krävs också att du motsätter dig vården.

Intagning

För att bli tvångsintagen krävs att en legitimerad läkare gör en särskild undersökning och sedan utfärdar ett vårdintyg. Efter intagningen måste chefläkaren på den psykiatriska avdelningen fatta beslut om tvångsvård inom 24 timmar. Anser chefläkaren att din behandling bör pågå längre än fyra veckor måste ansökan göras om fortsatt tvångsvård till länsrätten.

Du kan bli tvungen att genomgå en vårdintygsundersökning mot din vilja. En sådan undersökning får dock inte göras om det verkligen inte finns skäl för det.

Dina rättigheter

Du har rätt att överklaga beslut om tvångsvård till länsrätten. Du kan få ett juridiskt ombud utsett av länsrätten eller anlita ett eget.

Du har även rätt att få en så kallad stödperson. Stödpersoner är lekmän och är till för att ge dig socialt stöd under tiden du tvångsvårdas.

Som patient har du rätt att få information om lagen om psykiatrisk tvångsvård, om din rätt att få en stödperson, överklaga beslut, anlita eller få ett juridiskt ombud utsett.

 Kerstin 

 

kerstinjo
2008-08-12, 23:37
#1

Rättspsykiatrisk vård.

I vissa fall kan psykiskt sjuka dömas till rättspsykiatrisk vård istället för kriminalvård, det vill säga fängelse. Det gäller om man har begått ett allvarligt brott som mord, dråp eller grov misshandel och har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att man lider av en allvarlig psykisk störning.

I vissa fall kan psykiskt sjuka dömas till rättspsykiatrisk vård istället för kriminalvård, det vill säga fängelse. Det gäller om man har begått ett allvarligt brott som mord, dråp eller grov misshandel och har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att man lider av en allvarlig psykisk störning.

Oklar framtid för rättspsyk.

I dag kan en psykiskt sjuk person som begår ett allvarligt brott dömas till sluten psykiatrisk vård. Från halvårsskiftet 2010 ska det inte längre vara möjligt. Den som är "icke tillräknelig" ska få vård, inte straff.

Men vad betyder det för den rättpsykiatriska vården?
- Det kan vi inte säga exakt. Men vårdbehovet kommer ju att finnas kvar och personal som ska ta hand om personerna kommer att behövas även i framtiden, säger Kent Parling, verksamhetschef för rättspsykiatrin i Värmland.

 Kerstin 

 

kerstinjo
2008-08-12, 23:43
#2

LVM. (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) syftar till att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former.

Grunden för ett omhändertagande enligt LVM är en LVM-anmälan som görs till socialtjänsten av exempelvis klientens läkare, socialsekreterare eller någon nära anhörig.

Socialtjänsten gör sedan en LVM-utredning och om man där fastställer behov av vård enligt LVM går en begäran vidare till länsrätten.

Det är länsrätten som beslutar om tvångsvård och i så gott som samtliga fall bifaller länsrätten en sådan begäran.

 Kerstin 

 

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

kerstinjo
2008-08-12, 23:48
#3

**LVU. *Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.***

Lagen gäller både barn och unga människor som far illa på grund av bristande hemförhållanden eller eget beteende.

Om vården kan genomföras frivilligt tillämpas inte LVU.

De brister som föreligger i hemmiljö skall vara av allvarlig art, innan ett ingripande får göras enligt . Det skall finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas.

För att ett tvångsomhändertagande på grund av eget betende krävs att vård beslutas på grund av den unges eget beteende.

 Det kan vara missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

För att ligga till grund för ett beslut om tvångsvård skall den unges beteende i sig medföra en påtaglig risk för att han/hon själv tar skada.

Många gånger är dock den unges agerande orsakat av brister i hemmiljön.

Omhändertagandet sker efter beslut i socialnämnden. Tvånget innebär att omhändertagandet sker mot vårdnadshavares, barnets eller bådas vilja. Beslutet kan verkställas omedelbart, om så är nödvändigt med hjälp av polis, men kan senare överklagas.

Vård enligt LVU innefattar bland annat placering på hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och familjehem.

Placering på sjukhus eller (främst i slutet av vårdtiden) i det egna hemmet förekommer också.

 Kerstin 

 

kerstinjo
2008-08-12, 23:55
#4
VÄLKOMMEN TILL SAMHÄLLETS STYVBARN!

Samhällets Styvbarn är föreningen för Sveriges tidigare barnhems- och fosterhemsbarn.
Föreningen grundades 2004 av vuxna f.d. barnhems- och fosterhemsbarn och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen skall verka som en stödförening för drabbade barn, vuxna och familjer som vanvårdats, felbehandlats i Svenska barnhem, fosterhem, institutioner eller dylikt, eller erfarit myndighetsmissbruk och i övrigt rönt dålig och felaktig behandling vid kontakter i myndigheter på området.

Föreningen arbetar för:

  • ömsesidigt stöd mellan alla som varit samhällets styvbarn var de än befinner sig.
  • upprättelse åt dem som vanvårdats eller utsatts för kränkande behandling på svenska barnhem, fosterhem, familjehem eller annan liknande institution.
  • stärkande av barns rättigheter i kontakten med samhällets barnavårdande instanser.

Föreningen bygger all sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

 http://www.styvbarn.se/

 Kerstin 

 

kerstinjo
2008-08-13, 00:31
#5

En ärrad själ, ett förträngt minne, en …..

       STULEN BARNDOM!

http://www.stulenbarndom.se/

Målsättningen för Vuxenavdelningen är att få upprättelse för dem
som har bott i fosterhem, barnhem och andra instutioner under
30- 80- talen och råkat illa ut.
 

Stulen Barndoms Ungdomsavdelning vänder sej till dig
som är ungdom och har suttit eller just nu sitter
omhändertagen på LVU (lagen om vård av unga) eller
SOL (Socialtjänstlagen)
Oavsett om du bor på en insitution eller i familjehem
kan du på något sätt få hjälp eller stöd från Stulen Barndom's
kontaktpersoner.

Målsättningen för Föräldraavdelningen är att stödja föräldrar som fått sina barn omhändertagna. De kan hjälpa till att svara på frågor angående socialtjänst och paragrafer mm.

Stulen Barndom och Styvbarn är två föreningar som ligger mig varmt om hjärtat.

Min make till hör de barn som på 50-60 talet tillbringade en hemsk tid på pojkhem. En tid som förstörde hans barndom och hans ungdomsår, en tid som har satt djupa sår i honom.

Det är svårt att tro att samhället godkände dessa pojkhem, som har förstört så många liv.

Därför är det viktigt att dessa föreningar finns. För än i dag så finns det barn, unga och vuxna, som far illa p.g.a. tvångsplaceringar.

 Kerstin 

 

Hawknestgrove
2008-08-13, 01:13
#6

Åh, tack för ett supebra inlägg!

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Veyla
2008-08-13, 02:09
#7

japp, mycket bra:) tack

David
2008-08-13, 08:04
#8

Väldigt intressanta inlägg!!

Visst är det föreningen Stulen Barndom som ligger bakom att mycket kommit fram av vad som egentligen hände på hemmen tidigare? Var rätt mycket i tv för ett par år sedan tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

kerstinjo
2008-08-13, 17:13
#9

#8

Stämmer precis! Det fanns flera dokumentärer om just barnhems- och pojkhemsbarn situationer på 50-60-talet och vilken skada de tagit av sina vistelser på dessa hårda hem.

Många, många av dessa barn hade det senare gått snett för i livet.

Min make har många skräckupplevelser att berätta. Hade han inte tillbringat så många år på ett pojkhem, så hade hans liv antagligen blivit helt annorlunda.

 Kerstin 

 

[aspie]
2008-08-13, 17:17
#10

Ooooops! Är det därför jag mår dåligt idag? Jag tillbringade mina första månader på barnhem år 59-60

kerstinjo
2008-08-13, 17:43
#11

# 10

Nej, det gäller de barn som av någon, ofta underlig, anledning fick bo på barnhem/pojkhem under flera års tid.

Att du tillbringade dina första månader på barnhem tror jag inte har något med saken att göra.

 Kerstin 

 

David
2008-08-13, 22:35
#12

#9. Lite nyfiken, hur har det gått? Vet du om någon fått någon upprättelse, eller om processen fortfarande är igång?

Tycker att det är hemskt. Vilket lidande det skapat, och så många olyckliga öden som skapades av samhället.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

kerstinjo
2008-08-13, 22:59
#13

# 12

I Norge har barnhems- o pojkhemsbarnen som farit illa fått upprättelse och skadestånd.

I Sverige går det mycket trögare. Jag tror inte ens att det har kommit en enda ursäkt.

 Kerstin 

 

Yuki
2008-09-14, 16:00
#14

Vissa religiösa sekter är ju ännu hemskare.

Emelie-E
2008-09-14, 16:06
#15

Om jag har förstått detta rätt, så kan man få tvångsvård om man har depression med självmordstankar?

David
2008-09-14, 16:07
#16

Om det finns risk för att du kommer skada dig själv eller andra så kan läkaren skriva ett vårdintyg som gör att du får tvångsvård. Tror att vårdintyget bara kan gälla någon vecka, sedan måste man pröva det igen.

Den som fått vårdintyg kan alltid överklaga till Länsrätten.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Yuki
2008-09-14, 16:08
#17

#15 ''Dessutom måste du ha ett nödvändigt behov av kvalificerad psykiatrisk vård på sjukhus dygnet runt.''

Emelie-E
2008-09-14, 16:21
#18

Så då kan dem inte ge mig tvångsvård om jag inte behöver vård på sjukhus?

Då kan man ju andas ut.

David
2008-09-14, 18:07
#19

#18. Det är väldigt sällsynt att du får tvångsvård om du verkligen inte riktigt riktigt behöver det, typ ett psykotiskt anfall, eller om du försöker ta livet av dig på toaletten på psykmottagningen.

Och, ska sanningen fram, så är det så överbelagt att det inte får rum med alla som läkarna egentligen skulle behöva lägga in.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Faxlin
2008-10-04, 06:08
#20

Stulen Barndom och Styvbarn är två föreningar jag ska kolla in faktiskt.
Har själv varit fosterhems placerad med inte så trevliga individer. Mer som ett fängelse /arbetsläger för ungdommar. Och så det ena där jag fortfarande är rädd för att min fosterbror skall släppas ut och komma efter mig och göra som han gjorde mot de andra två foster systrar han hade där.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

David
2008-10-04, 07:57
#21

Välkommen hit Faxlin. Verkar vara många som drabbades illa under åren som fosterbarn. Jag hoppas verkligen att allt kommer fram i ljuset, så att de drabbade får upprättelse. Om det nu går att få någon riktig upprättelse efter allt jag hört. Rynkar på näsan

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Tatsja
2008-10-04, 09:37
#22

Jag personligen hade det bättre i fosterhem än hemma hos mor och styvfar. Fast fostermor använde mig ofta som piga. Var alltid rädd för att jag gjort fel och för lite. Men idag, så känner jag ändå tacksamhet. Fick lära mig väldigt mycket. Aldrig stryk där. Tvärtom. De försökte komma igenom mitt hårda skal.

Men allt ändrades när jag blev med barn.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Malene
2008-10-13, 15:17
#23

tvångsvård måste fattas inom 24 timmar,tex. av en överläkare+en chefsläkare+ en oberoende chefsläkare.När det har gått en månad så måste chefsläkaren,begära utav länsrätten,om fortsatt tvångsvård,Men patienten själv kan överklaga beslutet av tvångsvård,begära ett personligt stöd.Och dessutom begära ett ombud hos tingsrätten.Ett ombud(en advokat som tar upp målet i tingsrätten,han får dessutom ha med sig ett personligt stöd,som han har tillit till.OBS!Staten står för hela kostnaden……

David
2008-10-13, 15:24
#24

Absolut. Tvångsvård är inte lätt att fatta, utan det krävs ordentliga skäl, och den som blir tvångsvårdad har många rättigheter till både ombud och överklagan hos Länsrätten. (Länsrätten prioriterar dessutom sådana fall).

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Malene
2008-10-13, 15:59
#25

Det beklagliga i detta hemska sätt,(TVÅNGSTA EN PATIENT) som läkaren många gånger känner sig nöjd och (en del gånger ,dessutom så känner en del läkare en stolthet att ha en sådan MAKT.) Det är inte nödvändigt att göra så.Det är bättre att utbilda sin personal på ett rätt sätt.att bemöta människan,med EMPATI ,RESPEKT och FÖRSTÅELSE.Bemöta dom sjuka på ett värdigt sätt,alla skall ha tillgång till ett fint bemötande i vården.MEDKÄNSLA,det är det som många gåner saknas inom VÅRDEN,tråkigt nog………. Det behövs bytas ut personal inom vården,som inte passar in där.Vi kommer långt med både,VÄRME,OMTANKE,KÄRLEKmmm…..Till våra medmänniskor som mår dåligt……

kerstinjo
2008-10-13, 19:39
#26

# 25

Tänk om det vore så lätt. Det ligger mycket bakom innan man tvångsomhändertar en person och troligtvis har beslutet föregåtts av en rad olika åtgärder, utan framgång.

Ett tvångsomhändertagande sker inte bara för att läkaren ska känna sig nöjd eller stolt. Läs vad som står i inlägg #24.

Jag vill tro att personalen är kapabel att jobba med både empati och respekt. Det är en ledstjärna inom psykvården. Däremot så är de ekonomiska resurserna för dåliga.

 Kerstin 

 

Malene
2008-10-13, 21:31
#27

Hej kjerstin! Hoppas att du inte tar illa upp! Det är inte riktigt så jag menade,jag förstår att det är (SVÅRT)! Jag själv håller på att hjälpa en man som nyligen fyllde 72år. För ett år sedan råkade han ut för en svår bilolycka,han hamnade på avd 9 på uddevalla sjukhus. Jag var där och besökte honom,personen i fråga började må bättre men han var i choktillstånd efter bilolyckan.Då får hans juridiske broder reda på detta.Till saken hör den,att dom är inga vänner.Så gammla oförätter träder fram nu.På femte dagen så kommer en läkare in och tar honom på 24 tmmar.(Men en dag försent,man måste göra detta på fjärde dagen.)När han kommer in på avdelningen,mot hans vilja,så får inte hans mänskligt närstående vara med mera,brodern förtalar hans familj.hans särbo sedan 36 år får inte finnas med längre i hans liv.Han var i tvångsvård i 6veckor,utan att läkaren ansökte hos länsrätten.Jag är i Gbg. Jag har kontakt med länsrätten och dom har inte fått in någon ansökan.Läkaren och chefsläkaren är polisanmälda.Dessutom vågar inte deras chef komma på ett viktigt möte om dett MAKABRA ÄRENDE….Även andra myndigheter är inkopplade i detta fallet………Jag håller på att följa upp det hela fortfarande…. Du kanske förstår mig lite ,att man blir frustrerad. Han är helt utlämnad till sin bror,som bestämmer allt hedanefter……

HannaM
2008-12-07, 00:15
#28

Man behöver inte vara i behov av sjukhusvård för att vårdas under Lpt. Man kan ha öppenvård men om man måste ha särskilda vilkor för att öppenvården ska fungera och följas.

isa
isa 
2010-04-19, 15:04
#29

putt, tack för bra info.

isa
isa 
2011-11-25, 13:37
#30

Hej- är det någon som vet/kan reglerna om Frivillig psykiatrisk vård? på den såkallade öppenpsykiatriska mottagningen? Alltså jag menar att man kommer frivilligt och uppsöker psyk. vård och hjälp på sjukhus, men att man ska få åka hem när man vill eftersom man är där frivilligt?

?????

OT:ps. Det var länge sedan, jag skrev härinne nu. Ni skall vet att jag tänkt på er och har saknat er. DS.

Kram på er alla. från isa

Hawknestgrove
2011-11-25, 13:47
#31

HEj…Välkommen igen. Vad får man veta om man går in på Sjukvårdsupplysningen?

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

isa
isa 
2011-11-25, 14:29
#32

#31 Hej. Tack för tipset. Ska kolla det. Om inte annat så får jag sätta mig ikväll och GooglaFlört Där brukar man ju hitta det mesta.

Med vänlig hälsning

Isa

ps. Kul och se dig igen Hawknestgrove!!! Kram på dig.

kerstinjo
2011-11-26, 16:43
#33

Frivillig psykiatrisk vård är det samma som om du sökte för en ond tå. Du har ett bokat besök och åker hem efter besöket.

 Kerstin 

 

Kalendula
2011-12-03, 13:03
#34

Intressant läsning!

Uppskattar att bli tilltalad "Kalendula" när man svarar mig på inlägg.

"If you kill all my demons, maybe all my angels will die to. If you kill all my angels, my demons will survive"

isa
isa 
2011-12-08, 13:43
#35

#33 Hmmm, det var det som jag också trodde. men när jag var på en "öppenpsykiatrisk vårdavdelning" så var ytterdörren låst hela tiden, och jag fick sitta i möte med en vakt, en avdelningsläkare och en överläkare som beslutade och "testade" mig, innan de skrev ut mig.

Vi ringde också min syster , som nära anhörig och hon fick också intyga om att jag inte skulle skada mig själv om jag åkte hem……det har jag heller inte gjort.

Allt som allt var jag där i 12 timmar, och de lät mig vänta i 6 timmar på mötet med överläkaren……..

När jag sade till avdelningsläkaren att - Ni kan inte hålla kvar mig här mot min vilja, eftersom jag kom in frivilligt. Då sa hon att -Jo, det kan vi visst det, om vi anser att det behövs……………

Kl. 22.30 på kvällen var jag ute, och tog en taxi hem.

Det var tydligen också väldigt ovanligt, att de skriver ut en , sådär sent på kvällen - men jag är bara lugn och glad över att jag fick komma hem. Redan när jag var på väg ut därifrån, var det en kvinna, som skulle få min säng/plats………..så platserna var behövda! Det märktes. Men det var inget för mig.

tack för era svar.

mvh isa

isa
isa 
2011-12-08, 13:45
#36

ps. På Fakturan jag fick ifrån sjukhuset som kom igår. Står det "sluten vård"…………..

jag ska till min psykiatiker idag, och jag ska fråga henne, vad det var för ställe som de skickade in mig på egentligen……….Det är sorgligt, om de ljög för mig innan jag kom dit. Får de verkligen ljuga?

HannaM
2011-12-08, 14:11
#37

Avdelningsvård på heldygn är slutenvård. Det heter så oavsett om man är där frivilligt (som för en planerad operation) eller under tvångsvård.

isa
isa 
2011-12-08, 14:20
#38

#37 Aha! Ok . tack snälla Hanna, Då förstår jag. Det är med andra ord, ingen som har ljugit för mig. Skäms Mvh isa

Upp till toppen