Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

01. Akuta situationer 02. Allmän psykiatri 03. Allmän psykologi 04. Personliga berättelser 05. Anhöriga 06. Behandling/Medicin 07. Beroende 08. Bipolär sjukdom/Manodepression 09. Depression/Ångest 10. Kronisk smärta påverkar själen 11. Neuropsykiatriskt 12. Personlighetsstörningar 13. Psykoser 14. Schizofreni 15. Stress/Tvångstankar 16. Sömnproblem 17. Tvångsvård/Rättsligt 18. Ätstörningar 20. Dagens fråga 21. Självtester 22. Stödorganisationer 23. Tänkvärt 24. Undersökningar 30. Bok/Filmtips 31. I Media 32. Positiva/Negativa 33. Skratta är nyttigt 34. Utanför ämnet 35. Om sajten/Om iFokus
03. Allmän psykologi

Depression = sjukdom?

2010-11-07 18:25 #0 av: Mia

Jag hade en diskussion för några dagar sen ifall depression är en sjukdom. Jag anser att det är en sjukdom eftersom depression begränsar ens liv bland annat. Vad tycker ni? Är det en sjukdom eller inte?

/ Mia, sajtvärd för Självkänsla och Psykologi.

Anmäl
2010-11-07 19:54 #1 av: Bergspuman

Det är ett faktum att depression, om man då syftar på det som kallas egentlig depression eller klinisk depression, är en sjukdom.

Den sorterar under affektiva sinnesstämningssjukdomar.

Att det är en sjukdom och dessutom en svår sådan som obehandlad kan leda till rejäla följdsjukdomar, kan jag intyga.

Deprimerade människor har en högre risk för förtida död i hjärt- och kärlsjukdomar, förmodligen för att de, när de är sjuka i depression, inte orkar sköta kosten och motionen. Och dessutom för att en depression ökar halten av stresshormonet cortisol i kroppen.

I värsta fall kan cortisolhalten permanentas på en förhöjd nivå. Sker det, blir det en direkt påverkan på hjärta och kärl.

Jag har haft si så där 7-8 depressiva episoder i mitt liv, mer eller mindre djupa. Ingen så djup att jag övervägt självmord. Inte heller har jag panikångest, ångest i annan form, självskadebeteende eller någon NHF eller ätstörning.

Nervhormonet serotonin reglerar 4 viktiga områden / drivkrafter hos människan: Aptiten, sömnen, sexdriften och livsaptiten. Dessa fyra slås ut mer eller mindre vid en depression.

Patienterna kan bli liggande och bara stirra i taket, oförmögna att stiga upp, duscha, klä på sig, sköta hemmet, gå till jobbet, svara i telefon, interagera socialt, osv osv. De kan bli melankoliska, bli stela i kroppen, i ansiktet - få ett ansikte som en staty.

Ganska snart, om en deprimerad slutar äta, vilket är vanligt - maten smakar inte, allt smakar hö och halm - kan näringsbrist och svält göra att patienten måste tvångsintas eller tvångsmatas.

Depression är alltså en ibland livshotande sjukdom av de skäl jag räknat upp, plus att självmordsrisken är hög, och absolut inget att leka med.

Lätt nedstämdhet som drabbar alla vid en period av motgångar, ska inte förväxlas med äkta depressioner.

 

Anmäl
2010-11-07 21:25 #2 av: Maria

Du har fått ett jättebra svar av Bergpuman.

Här kommer en länk för vilka kriterier som följs när man diagnostiserar en klinisk depression.

/Maria

 

Anmäl
2010-11-08 01:52 #3 av: StickyKitten

Jag funderar lite på varför det inte skulle vara en sjukdom? Alltså, vad sa personen du diskuterade med?

Personligen skulle jag klassa det som en sjukdom, för jag känner mig verkligen sjuk när jag drabbas (inser jag efteråt, när jag fått "sjukdomsinsikt"). Men Bergspuman kom ju med ett väldigt utförligt och mer vetenskapligt svar.

Anmäl
2010-11-08 05:22 #4 av: David

Sista meningen i Bergspumans svar tror jag kan förklara varför många inte ser depression som en sjukdom. Allt för många använder uttryck som "å jag är så deprimerad" när det egentligen handlar om de upp- och nedgångar, mot- och medgångar som hör till livets gång... Alltså långt ifrån en klinisk depression.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2010-11-08 09:58 #5 av: Aviendha

#4 Tror du har rätt. Det är inte heller sällan som jag fått höra att jag bara borde rycka upp mig för när personen som pratar var "deprimerad" så brukade hon sjunga i duschen eller bestämma sig för att le mot en annan människa en gång så var hon glad igen. Eller i den stilen. Och det fungerar säkerligen när man är lite deppad, men inte som diagnosticerat deprimerad.

Anmäl
2010-11-08 12:02 #6 av: Bergspuman

Den där missuppfattningen stöter man ofta på. Många människor förstår inte skillnaden mellan just lite tillfälligt dystert humör, och en depressiv svacka som håller i sig i veckor, månader eller längre tid.

Jag brukar säga att min kropp inte kan producera serotonin i tillräckligt mängd på egen hand, och dra paralleller till sköldkörtelsjukdomar och levaxin, som ingen ifrågasätter, eller diabetes och insulintillförsel, som ingen heller ifrågasätter.

Anmäl
2010-11-08 18:17 #7 av: Maria

Det är många tillstånd som man kallar för felaktiga termer emellanåtObestämd

Huvudvärk blir Migrän.

Förkylning blir influensa.

Ont i ryggen blir diskbråck eller ryggskott osv.

Människor har en tendens att överdrivaFlört

/Maria

 

Anmäl
2010-11-08 18:20 #8 av: Mia

#7 Menar du att depression inte är en sjukdom då eller?

/ Mia, sajtvärd för Självkänsla och Psykologi.

Anmäl
2010-11-08 18:24 #9 av: Maria

Nej, nej, nej absolut inte men precis som Bergspuman skriver så överdriver många och kallar sig deprimerade när man i själva verket bara är lite nere.

Precis som många säger sig ha Migrän när man i själva verket har vanlig huvudvärk.

/Maria

 

Anmäl
2010-11-08 18:58 #10 av: Mia

#9 Aha, jag missförstod ditt inlägg Glad

/ Mia, sajtvärd för Självkänsla och Psykologi.

Anmäl
2013-12-30 22:27 #11 av: RobinEH

Tyvärr så ses psykologiska avvikelser av "normalt" som sjukdomar i ren definitionsmässig mening.

Från Svenska Adakemiens nätbaserade ordbok, SAOB:

"[SJUKDOM 1]

1) motsv. SJUK 1, om tillståndet att vara sjuk (stundom med särskild tanke på den tid detta tillstånd varar); äv. konkretare, om funktionsrubbning som drabbar levande organism, nedsätter dess normala verksamhet o. stundom leder till dess död; särsk. dels om visst (diagnostiserat) kroppsligt l. själsligt ont l. lidande l. illabefinnande o. d. som angriper människor (i visst l. vissa organ l. hela kroppen), dels i sg. allmännare, om kroppsligt l.själsligt ont..."

"[SJUK 1]

1) om människa l. djur l. växt (se j) l. kropp(sdel) l. sinne o. d.: som icke är i sitt friska l. sunda tillstånd, som lider av funktionsrubbning nedsättande den normala verksamheten l. (vid allvarligare fall) ledande till organismens död; äv. om kvinna i fråga om menstruation l. barnsbörd med tanke på åtföljande smärtor l. nedsatt vigör l. dyl. (numera nästan bl. i fråga om onormala tillstånd); ofta substantiverat; i fråga om själslivet stundom utan bestämd avgränsning från..."

All psykologisk avvikelse från vad som betraktas som normalt kan därav betraktas som sjukdom, därav anledningen att bl.a. homosexualitet enligt socialstyrelsen betraktades som sjukdom fram till 1979. Psykologisk normalitet grundar sig på sociala konstruktioner, varvid sjukdomar avviker från dessa. 

Så vad gäller huruvida depression är en sjukdom så är svaret, ja och nej. Ja, rent definitionsmässigt. Nej, enligt min mening.

Depression innebär att man lider av en grupp subjektiva symptom utan objektiva mätvärden. Detta gör enligt min mening depression som diagnos tämnligen meningslös. 

Vad är psyket? Jo, vårt psyke är vi. Vart sitter psyket i våran kropp? Ingenstans. Psyket återfinns ingenstans i våran kropp av en enkel anledning, det är en projektion av våran neuroaktivitet. Psykologiska avvikelser beror alltså på neurologiska avvikelser varvid det även kan påverkas av hormonella avvikelser. Depression är ingen som helst användbar diagnos, det är bara en samling av symptom. Man blir inte trött för att man lider av depression etc., det är en del av depression. 

Så, bör de som hävdas lida av depression sluta tycka synd om sig själva och gå vidare? Det hade ju varit trevligt men faktum är att de sociala konstruktionerna styr våra liv till fullo. Genom att avvika från dessa så avviker man från samhällets regler varvid samhället straffar en. Allt ifrån utfysning till fägelse. 

Det brukar ju vara populärt att hävda att depression orsakas av negativa upplevelser etc., vilket är fel. Depression orsakas av, som jag tidigare skrev, neurologiska avvikelser. Men vad står då till grund till att en individs neuroaktivitet skiljer sig från "normalt"? Biologiska förutsättningar, neuroadaption eller hormonella avvikelser. 

  • Vi föds med olika förutsättningar i livet varvid en del sannolikt kan påverka välbefinnandet. 
  • Vi skapar långtidsminnen och anpassar oss efter upplevelser och nya lärdomar. 
  • Hormonnivåerna påverkar och påverkas av neuroaktiviteten. 

Depression i den mening den ofta används är sannolikt ett sätt för kroppen att få individen att förstå att man befinner sig i en ogynnsam miljö och bör sträva efter att söka en bättre miljö. De biologiska förutsättningarna bestämmer hur pass känslig individen skall vara medan den neuroadaption som skett avgör huruvida rådande miljö är fördelaktig eller inte. Är detta sjukdom? Om så, är känslan av lycka en sjukdom? 

Men vi har ju även depression i den mening som oftast bortses från. Depression är som sagt bara en symptomsamlig, en tolkning av subjektiva känslor. Något orsakar depression, och då menar jag "något" som något fysiologiskt. Detta "något" är problemet, inte depressionen. Organ, hormoner, neuroner etc., någonstans är något onormalt och "någonstans" är inte psyket. Du har brist på B-12, järn, vitamin D, omega-3, kalcium etc. Du har en tumör vid hypofysen, din hypofys är onormal, din hypofys har nedsatt funktion, det saknas myelin kring dina nervceller, en tumör i hippocampus, hippocampus är onormal etc.

Lite rörigt kanske, men det är så min hjärna arbetar. Vad jag vill få fram är att psykologiska sjukdomar enbart är symptom, och ofta inte på sjukdom utan på avvikelser från sociala konstruktioner. 

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2013-12-31 20:53 #12 av: vallhund

#11 Mer än lovligt rörigt samt extremt kränkande/nedlåtande gentemot människor som lider av psykisk sjukdom.

Mig veterligen finns det inga psykologiska sjukdomar, däremot finns det många olika psykiska sjukdomar, var av flertalet innebär en väldigt hög sannolikhet för för tidig död till följd av b la självmord.

Eller har jag missförstått ditt röriga inlägg?

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2013-12-31 20:57 #13 av: Maria

Dessutom så har många psykiska sjukdomar en förklarande fysisk bakgrund, som ämnen i hjärnan som inte "samarbetar" som de ska t.ex. eller ämnen man har för lite av.

/Maria

 

Anmäl
2013-12-31 21:05 #14 av: RobinEH

#12

Berätta gärna hur jag kränker individer som mig själv. Min ståndpunkt är att det enbart finns fysiologiska sjukdomar. Ev. psykiska sjukdomar handlar enbart om sociala konstruktioner.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2013-12-31 23:19 #15 av: vallhund

#14 Återkom när du klarar av att inse skillnaden mellan fysiska o psykiska sjukdomar. Naturligtvis hänger de ihop o påverkar varandra.

Du kanske har förläst dig på http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Science ?

Förklara gärna hur diverse psykiska sjukdomar inte innehåller en stark nedärvbarhet,  som t ex schizofreni. O ja visst ja, den sannolika ökningen av suicid i familjer där de redan förekommer.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2013-12-31 23:44 #16 av: RobinEH

#15

Ta gärna och förklara vad som är kränkande i min kommentar.

Finns inget behov för mig att utforska skillnaden mellan fysiska sjukdomar och psykiska "sjukdomar".

Alla lider ju av schizofreni till viss grad. Det är först när det avviker från sociala konstruktioner som det hävdas vara en sjukdom. Det finns gott om individer som lever med diagnostiserad schizofreni som kan leva normala liv. Psykiska sjukdomar skulle ju kunna kallas "normavvikande personlighet". 

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2014-01-01 14:30 #17 av: vallhund

#16

Alla lider ju av schizofreni till viss grad.

Uppenbarligen har du ingen aning om vad schizofreni är. Så det är meningslöst att diskutera vidare.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2014-01-01 17:20 #18 av: RobinEH

#17

Lägg inte din ignorans på mig. Klarar du inte av att diskutera så håll dig utanför.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2014-01-01 18:16 #19 av: vallhund

#18 Med tanke på att jag har två olika högskole/universitetsutbildningar på området, summa 10 år + flera år som yrkesverksam inom psykiatri, så anser jag mig inte ignorant på området.

Du har naturligtvis rätt att tycka o tro vad du vill. Återkom gärna med vetenskapliga belägg för att: Alla lider ju av schizofreni till viss grad.

 

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2014-01-01 18:37 #20 av: RobinEH

#19

Det är svårt att komma med vetenskapliga belägg för ett ovetenskapligt fält.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2014-01-01 19:09 #21 av: Maria

#20 Menar du att psykiatri är ett "ovetenskapligt fält"???

Får kanske ta ett snack med min arbetsgivare och tala om att han inte är proffessor eftersom hans gebit inte är vetenskapligtSkrattar

/Maria

 

Anmäl
2014-01-01 19:36 #22 av: vallhund

#21 eller som i knappologi?

Gapskrattar

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2014-01-05 19:18 #23 av: Geru

Om man säger att man inte kan få depressioner av psykiskt mående så kan man inte heller sörja döda barn. Du kan inte heller ta illa vid av mobbning. Du kan även inte tycka synd om dig själv. Alla dom sakerna kommer från signalsubstanser, och eftersom de inte går att påverka genom psyket enligt en viss person i tråden, existerar inte de. Stress kan inte heller existera i en sådan värd. Det är ju också bara någonting som är omätbart. "Man känner sig stressad". Känslor generellt sett skulle inte finnas. 

Det blir liksom konsekvensen av att påstå att psykologiska åkommor inte existerar.

Depression är känslor, precis som många andra saker. Det är väldigt många negativa sådana. 

Anmäl
2014-01-06 16:20 #24 av: eirwen

#16 Jag kan berätta vad som är kränkande med din kommentar. Du säger att folk som har en depression bör sluta tycka synd om sig själva och gå vidare. Om du hade någon som helst kunskap om detta så hade du vetat att det inte handlar om att sluta tycka synd om sig själv. Du hade också vetat om hur svårt det är att komma ur en depression. Du skriver även att psykiska sjukdomar bara är symptom - jag tycker inte ens jag ska behöva säga vad som är kränkande där, det är du som är ignorant här, ingen annan.

Det är även du som har fel när du säger att negativa upplevelser inte utlöser depression och dylikt. Men i och med att du säger det så visar det ännu en gång hur lite kunskap du har inom området. 


Värd för https://socialtarbete.fria.ifokus.se och medarbetare på Psykologi ifokus.

Anmäl
2014-01-07 15:17 #25 av: RobinEH

#14

Du får gärna citera vart jag hävdar att negativa händelser inte ger psykiska men. Jag är ingen motståndare till neuroadaption. Läs punktdelen.

Syftet var inte att hävda att depression bara är att komma över. Syftet var snarare tvärtom. Jag anser inte att det skall ses som en medicinsk sjukdom men bara för det så betyder det inte att de med deppressivt syndrom inte existerar. Det handlar om kognitiv behandling och inte medicinsk för att hantera depression. Jag är själv diagnostiserad depression och ser det inte som en sjukdom utan en ogynnsam neurologisk adaption.

Att psykiska sjukdomar är symptom skriver jag för att de är ett resultat av neuroaktivitet. De kan vara symptom på sjukdom.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2014-01-07 16:52 #26 av: Svion

#11 "Så, bör de som hävdas lida av depression sluta tycka synd om sig själva och gå vidare? Det hade ju varit trevligt men faktum är att de sociala konstruktionerna styr våra liv till fullo. " 

Ungefär precis där är vart ditt resonemang brister. Jag hoppas du mår bättre med tiden.

Anmäl
2014-01-07 16:56 #27 av: RobinEH

#26

"Så, bör de som hävdas lida av depression sluta tycka synd om sig själva och gå vidare? Det hade ju varit trevligt men faktum är att de sociala konstruktionerna styr våra liv till fullo."

Det hade varit jättetrevligt om man bara kunde sluta vara deprimerad och vara "normal". Jag skriver inte att man bara skall sluta tycka synd om sig och gå vidare.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2014-01-07 18:19 #28 av: Svion

#27 Nej, du skriver att det är komplett omöjligt såvida inte samhället bygger rätt social förhållning. Vad du bör ta till dig är att kognitionen hos en deprimerad individ motverkar en stor del av samhällets försök att återhämta livsglädjen hos denne, till stor del för att mer eller mindre allting brukar kunna tolkas bokstavligt utifrån ett krasst perspektiv när kallsvetten är som värst. Att tolka inställningen hos en deprimerad individ som dragit slutsatsen att denne inte kan påverka omvandlar hela situationen till en självuppfyllande profetia så länge omständigheter enligt naturliga premisser som skulle försvåra tillståndet inte är närvarande. 

Man kan bygga sitt välmående utifrån kunskap och fakta, men om dessa kommuniceras fel så riskerar alternativa metoder att fördröja återhämtningen. På så sätt kan depression inte botas medicinskt enligt en universell mall, men det går att förebygga avsaknaden av nödvändiga stämningslägen för att i sin tur bygga en sund utgångspunkt för behandlingen. 

Tyvärr är sådana insikter svåra att kommunicera skriftligt på allas vårt kära internet. 

Det finns för övrigt enligt min vetskap väldigt lite forskning som talar för att neurologiska avvikelser uteslutande kan tolkas som ägget. Vetenskap i stort kan redogöra hur faktorer förhåller sig, men knappast varför de är konstruerade på det viset. Vi kan observera neurologiska avvikelser hos deprimerade människor, men vi kan inte allvetande tala för att etablerad vetenskap utgör helhetsbilden av källan till problemet. Det skulle i så fall förebygga vetenskapens själva syfte till max. 

Tills varken du eller jag kan käfta med vetenskap och forskning så ligger väl förhoppningen att depression är sjukligt och därav kan botas till en grundläggande positiv och nyfiken inställning kring det egna välmåendet. 

Anmäl
2016-02-06 11:21 #29 av: RobinEH

Kom över denna tråden av en slump och tänkte försöka rädda mitt skin. Efter att ha läst igenom till fullo så ser jag dock omöjligheten i detta. Inte bara finns det flertal felaktigheter utan även gott om motsägelser. För att ta några exempel:

"Det brukar ju vara populärt att hävda att depression orsakas av negativa upplevelser etc., vilket är fel.
Sedan skriver jag:
"Vi skapar långtidsminnen och anpassar oss efter upplevelser och nya lärdomar. "

"Depression orsakas av, som jag tidigare skrev, neurologiska avvikelser."
Sedan skriver jag:
"Ev. psykiska sjukdomar handlar enbart om sociala konstruktioner."
Eller:
"Det handlar om kognitiv behandling och inte medicinsk för att hantera depression"

Jag ber om ursäkt för dessa inlägg. 

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.