2010-03-09 00:57 #0 av: allhealing

Från nuet observeras det förgångna.

Att i nuet observera det förgångna öppnar upp tidigare låsta dörrar.

Att i nuet presentera det förgångna medvetandegör det som tidigare varit utom räckhåll.

Att i nuet förstå det dolda i det förgångna öppnar upp för nya val i nuet.

Att i nuet släppa det förgångna och välja på nytt skapar frihet i nuet såväl som i det förgångna.