2010-01-07 21:55 #0 av: evrekaw

Då mitt ex övergick från att vara brukare till missbrukare och beroende på alla former av lugnande mediciner är jag idag alltid rädd att ta för många, för mycket och för ofta.

Min psykiatriker säger att jag törs ta mer av Stesolid, som jag har som ångestdämpande. Jag är i alla fall rädd att ta för mycket eller för ofta.

Hur mycket och ofta vågar ni ta?