Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

01. Akuta situationer 02. Allmän psykiatri 03. Allmän psykologi 04. Personliga berättelser 05. Anhöriga 06. Behandling/Medicin 07. Beroende 08. Bipolär sjukdom/Manodepression 09. Depression/Ångest 10. Kronisk smärta påverkar själen 11. Neuropsykiatriskt 12. Personlighetsstörningar 13. Psykoser 14. Schizofreni 15. Stress/Tvångstankar 16. Sömnproblem 17. Tvångsvård/Rättsligt 18. Ätstörningar 20. Dagens fråga 21. Självtester 22. Stödorganisationer 23. Tänkvärt 24. Undersökningar 30. Bok/Filmtips 31. I Media 32. Positiva/Negativa 33. Skratta är nyttigt 34. Utanför ämnet 35. Om sajten/Om iFokus
20. Dagens fråga

Vad är en Psykopat ?

2009-09-15 18:09 #0 av: [Franko]

Kan någon förklara för mig vad en psykopat är. Är inte Mördare oftast psykopater?  Och vad är att man har dålig EMPATI är det samma sak som dålig mentalisering?

Anmäl
2009-09-15 18:32 #1 av: Bergspuman

Psykopati är en allvarlig personlighetsstörning.

Det finns en mängd stoff att hämta t ex på Internet om psykopati och psykopater, vad som kännetecknar dessa människor och hur de brukar bete sig.

Jag har själv råkat ut för två psykopater. En som var min chef, och som behandlade mig avskyvärt. Hans behandling av mig ledde direkt till mitt återfall i depressionssjukdom efter mer än 10 års friskt liv.

Den andre är min fd svåger och har gjort sig skyldig till åtskilliga småbrott, fällts för ett par av dem, fiffel, försummelser, uteblivet underhåll, misslyckade affärer, you name it.

Min erfarenhet är att man ska hålla sig så långt borta från sådana här personer som det bara går. De utnyttjar en, vill en inte väl, tar inte hänsyn, har inte dåligt samvete för sådant de gjort, skyller på andra för egna felsteg, de är helt omöjliga att ha att göra med för en frisk och normal människa. Isolera dem och skär av deras möjligheter att påverka.

Är du gift med en, ta ut skilsmässa. Har du ett psykopatiskt barn / familjemedlem, minimera kontakten mesta möjliga. Har du en psykopatisk chef, byt jobb fort som fan. Har du en vän som är psykopat, skär ner kontakten eller bryt helt. Låter du en psykopat få inflytande över ditt liv, blir ditt liv snart ett helvete.

Tro mig - jag vet. Kan berätta om min psykopatiske chef vid ett annat tillfälle. Eller i detalj redogöra för vad min f d svåger höll på med.

/Bergspuman

Anmäl
2009-09-15 18:42 #2 av: rolnor

En psykopat är väl nån som låtsas ha känslor, som lever sitt liv som vore det en teater där man kan vara i stort sett vem man vill?

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Anmäl
2009-09-15 20:25 #3 av: [Franko]

Är det psykopater som har -dålig empati ? eller  -dålig Sympati ? Är det medfött? Är det vanligt?

Anmäl
2009-09-15 20:48 #4 av: Aviendha

Empati är en förmåga att förstå en annan människas känslor och handlingar utifrån detta.

Sympati är när man upplever en känslomässig koppling till en annan, att man själv ex blir ledsen för att någon annan är ledsen för något.

Psykopater saknar väl båda delarna skulle jag vilja säga. Medfött? Menar du att personen haft det sedan födseln eller att det ligger genetiskt, alltså ärftligt?

Anmäl
2009-09-15 21:25 #5 av: Bergspuman

En psykopat har ringa eller ingen förmåga att sätta sig in i en annan människas känslor, ringa eller ingen förmåga att ta hänsyn till en annan människas känslor. Han/hon saknar förmåga att ha dåligt samvete över att ha gjort något fel/galet. De brukar lägga skulden utanför sig själva för det som gått snett, dvs. manipulera och vrida till det så att det som hänt, alltid är någon annans fel. Allt för att slippa stå till svars för sina handlingar.

Psykopater är oftast mycket intelligenta och verbala så de kan utan vidare "lära sig" hur man uppträder empatiskt, dvs. låtsas som om de är sympatiska och förstående. Men i grund och botten förstår de sig inte på sådant. Det är väldigt viktigt för dem att stå i centrum, att alltid ha framgång, att ingen står i vägen för dem. De kan vara väldigt hänsynslösa när det gäller att nå sina mål, och bryr sig föga om vilka de trampar på under vägen.

De är också ofta besatta av kontroll, vill alltid ha reda på var andra befinner sig, vad de håller på med, måste ha information ständigt och jämt. De är ofta perfektionister.

Psykopater blir ofta "bättre" när de blir äldre, eftersom de med ökande ålder inte kan uppbåda samma ork och energi till att upprätthålla det här ständiga jagandet på människor och strävandet efter kontroll.

Psykopater kan, om de dessutom har en våldsam läggning, vara ytterst farliga människor. Mördare, våldsverkare, terrorister. De typer av brott där du måste vara samvetslös och göra dig blind för den skada du åsamkar andra människor. Lars-Inge Svartenbrandt och Clark Olofsson klassas som psykopater vad jag vet.

Personlighetsstörningen kan vara medfödd, men de flesta psykologer värjer sig för tanken att barn föds genuint ondskefulla. Istället menar de att personlighetsstörningen utvecklas mycket tidigt, oftast som svar på tidiga trauman i barnets liv. Jag tror på en kombination av medfödda anlag som triggas av traumatiska händelser i barndomen. Alla barn måste lära sig empati. Men vissa barn förmår aldrig lära sig empati. Det är ofta de som t ex rycker vingarna av flugor, plågar djur på andra sätt, kanske plågar lekkamrater, går ensamma, gillar våldsamma lekar, osv.

Psykopater kan ofta vara sexuellt utsvävande. Men de har ingen ömhet för sina partners.

Så ja, psykopater har ingen förmåga till empati.

 

Anmäl
2009-09-15 21:45 #6 av: evrekaw

#3 Det kan både vara medfött (hjärnskada) och ett resultat av ett trauma eller liknande.

Anmäl
2009-09-15 23:40 #7 av: StickyKitten

Psykopater saknar helt och hållet förmågan att känna empati och sympati, men de lär sig väldigt lätt hur andra människor fungerar. Så de kan förstå hur sympati och empati "ser ut", men aldrig känna det själv.

Om man är dålig på att känna detta, så kanske man har psykopatiska drag men inte helt utvecklade. Eller så är man bara lite "trög" med sådana känslor, behöver absolut inte vara sjukligt.

Anmäl
2009-09-16 09:11 #8 av: Bergspuman

En sak till: Det finns gott om människor med psykopatiska drag.

De kan vara oerhört jobbiga att handskas med.

När jag läser min egen beskrivning ovan, ser jag att min mamma utan vidare klassificerar sig för minst två av dragen. Därav att jag inte vill ha med henne att göra.

Anmäl
2009-09-16 11:42 #9 av: kerstinjo

Artikel kommer!

Anmäl
2009-09-17 20:16 #10 av: [Franko]

Tack för svaren!

Anmäl
2009-09-21 19:51 #11 av: [Franko]

#5 Men behövs inte empati för att kunna manipulera och sånt?

...Jag läste i nån tidning att empati är det som gör att man kan tex sätta sig in i hur andra tänker och kunna förutse vad de kommer att säga eller inte säga.

 

Anmäl
2009-09-21 20:04 #12 av: StickyKitten

#11 Nej, inte när det gäller psykopater, men de behöver lära sig hur empati får andra människor att reagera. När man vet det, så kan man använda detta för att manipulera andra.

Dock fungerar vanliga människor så som tidningsartikeln beskrev.

Anmäl
2009-09-21 20:24 #13 av: kerstinjo

Jag lovade att återkomma med en artikel om psykopati. Jag har den färdigskriven, en tenta jag gjorde inför min debut inom psykvården.

Men jag måste redigera den en hel del, den är låååång och innehåller en massa facktermer. Men jag lovar, artikeln kommer, när jag har kortat den och tagit bort en massa onödiga facktermer.

Ha tålamod!

#12 Psykopati innebär oförmåga att känna empati och du kan aldrig "lära" en psykopat hur "empati får andra människor att reagera".

Anmäl
2009-09-21 20:31 #14 av: kerstinjo

#3 Mycket kortfattat. Man föds inte med t.ex. en avvikande gen, som utvecklar den psykiatriska avvikelsen. Du kan m.a.o. inte födas som psykopat, det ligger mycket mer bakom för att utveckla sjukdomen.

Anmäl
2009-09-21 20:42 #15 av: kerstinjo

#5 Både Lars-Inge Svartenbrandt och Clark Olofsson har av medier fått stämpeln "psykopater".

Men jag tycker att det är lite farligt när media ger två kända brottslingar diagnosen "psykopati". För mig är det inte fakta, utan endast spekulationer.

Däremot så tror jag att de är så enormt färgade av sitt liv, båda två har haft en minst sagt udda uppväxt, udda kontakter och ett extremt udda liv. Minst av allt ett "Svensson-liv", då är det otroligt lätt att ha/få udda värderingar (de vet inget annat) .

Att däremed, amatörmässigt, ge dem stämpel psykopater, tror jag är ett lite farligt sätt att ovetandes, dömma människor och sätta en diagnos på dem.

 

Anmäl
2009-09-21 21:20 #16 av: Bergspuman

#15

Människor likt ovanstående, som ägnat sitt liv åt grov kriminalitet, kan knappast vara normalt funtade, psykopati eller ej.

 

Anmäl
2009-09-21 21:44 #17 av: kerstinjo

#16 Är inte det att generalisera? Att sakna empati?

Många gånger finns det en orsak till att livet går snett. Ingen, varken du eller jag kan dömma människor. Man kanske kan dömma, eller låta bli att dömma; om man har mer bakgrundsfakta.

Sedan måste jag fråga dig när du säger; " Människor likt ovanstående, som ägnat sitt liv åt grov kriminalitet, kan knappast vara normalt funtade, psykopati eller ej." Vad vet du om det? För kommentaren "ovanstående" känns riktad till mig.

Jag har fått ett mycket stort empatiskt förhållningssätt genom åren. Och, vet du? Det är jag både glad och tacksam över. Jag har lärt mig att respektera och tycka om mina medmänniskor, oavsett vad de har i sin ryggsäck. Det är jag tacksam över!

Anmäl
2009-09-21 22:19 #18 av: David

#16. Jag tycker att Kerstin uttryckte sig väldigt bra i inlägg #15 och #17

Inlägg #15 = Däremot så tror jag att de är så enormt färgade av sitt liv, båda två har haft en minst sagt udda uppväxt, udda kontakter och ett extremt udda liv. Minst av allt ett "Svensson-liv", då är det otroligt lätt att ha/få udda värderingar (de vet inget annat) .

Inlägg #17 = Många gånger finns det en orsak till att livet går snett. Ingen, varken du eller jag kan dömma människor. Man kanske kan dömma, eller låta bli att dömma; om man har mer bakgrundsfakta.

I min helt amatörmässiga bedömning är varken Lars-Inge Svartenbrandt och Clark Olofsson "psykopater", utan har fått den stämpeln precis som Kerstin skriver av media, och vad jag vet så är det väldigt få (ingen?) journalist som är utbildad specialistläkare och som gjort en i det här fallet stor rättspsykiatrisk undersökning och därmed konstaterat fakta.

Media älskar att använda olika diagnoser inom psykiatrin till stora löpsedelsrubriker. Tänk efter själv, hur många gånger det senaste halvåret, eller ta senaste månaden har media slagit på stort att en person haft en psykiatrisk diagnos utan att den på något sätt varit förankrad i verkligheten.

Bergspuman, många människor kan under en del av sitt liv levt under trassliga förhållanden med allt som hör därtill, men visst förtjänar ALLA en andra chans? 

En f.d. bekant till mig, för länge sedan, hamnade i livskris och gick ner sig totalt, började med narkotika, förlorade bostad, blev hemlös osv. Han blev en av de mest fruktade "knarkare" i ett bostadsområde. Men han kom alltid ihåg vem jag var, och jag hade aldrig några problem. Vid den tiden var jag butikschef i en livsmedelsbutik i området, den var "fridlyst" av honom, så ingen vågade snatta där. Jag skulle inte stämpla honom som psykopat, långt därifrån, han hamnade i en oförtjänt livskris, men hade kvar en stor, större empatisk förmåga, än många "vanliga" människor jag träffat har. Nu tog dessvärre narkotikan hans liv efter ett par år av hemlösheten. Hade han hamnat i en situation där media blivit inblandade hade han med garanti blivit kallad psykopat med stora feta bokstäver.

 

Måste också be att den här tråden återgår till en mer nyanserad nivå utan personliga påhopp.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-09-22 00:42 #19 av: StickyKitten

#13 Jag har aldrig hävdat annat än att psykopater inte kan känna empati, du missuppfattar mig.

Psykopater lär sig däremot hur andra reagerar när andra upplever empati. De lär sig att förutse andra människors beteendemönster. Men de känner inte empatin själv. Förstår du skillnaden?

Typ, jag kan lära mig att andra gillar rotmos och reagerar på ett visst sätt när de äter detta, men aldrig gilla det själv.

Anmäl
2009-09-22 00:57 #20 av: kerstinjo

Är inte det att förenkla problematiken? En person med diagnosen psykopati är inte ens intresserad över hur medmänniskorna reagerar eller tänker.

Anmäl
2009-09-22 01:09 #21 av: StickyKitten

#20 Klart de är. Annars kan de inte manipulera sin omgivning, eller hur? Och psykopater är ofta starkt manipulativa.

De intresserar sig inte på det sättet att de "bryr sig om", men de lär sig andra människors beteende eftersom de vill utnyttja detta till sin egen fördel.

 

Anmäl
2009-09-22 01:21 #22 av: kerstinjo

Där går våra åsikter lite isär.

Jag gjorde för ett antal år sedan ett stort examensarbete om psykopater och jag tror att jag genom fakta, interjuver med psykiatriker, psykologer och ett studiebesök på Rättspsyk i Göteborg, samt ett studiebesök på Tidaholmsanstalten, fick en rätt stor insikt i vad diagnosen psykopati innebär och hur man går till väga för att kunna ställa diagnosen.

Det är så otroligt många olika klassade kriterier som ska stämma in för att man över huvud taget ska kunna ställa diagnosen psykopati.

Det är en svår diagnos att ställa, eftersom personen som undersöks och observeras inte har någon sjuksomsinsikt.

Jag fick en helt ny insyn i problematiken än vad jag tidigare hade och det var en ny och ganska skrämmande insyn i diagnosen. Men lärorik.

Därför ska jag så småningom återkomma med en artikel om psykopati.

Anmäl
2009-09-22 19:06 #23 av: [Franko]

Det är jätteintressant allt det ni skriver måste jag säga.

En till fråga: Är en person alltid en psykopat -ifall man inte har empati ?

Jag ser framimot att läsa artikeln också Kerstinjo

Nu ska jag inte fråga mer

Anmäl
2009-09-29 20:45 #24 av: [Franko]

Ska tydliggör frågan lite. Var nog lite otydlig. Är alla personer utan empati en psykopat?

Anmäl
2009-09-29 22:51 #25 av: LenaR

Nej, det finns andra människor utan empati. Narcissister t.ex saknar ofta (oftast...) empati.

Inom autismspektrat finns också en del empatistörningar. Men det behöver inte handla om ren empatibrist.

För att räknas som psykopat ska man uppfylla ett visst antal kriterier. Bland dem finns empatistörning, brottslighet och ungdomsbrottslighet, djurplågeri... Man kan uppfylla många av kriterierna utan att vara en psykopat.

Anmäl
2009-10-08 20:42 #26 av: [Franko]

Tack!

P.s. Du får gärna säga till när du har skrivet artikeln.

Anmäl
2009-10-12 22:04 #27 av: rolnor

Förmågan att känna empati är väl inte absolut, utan finns i varierende grad hos alla?

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Anmäl
2009-10-12 22:29 #28 av: JohannaEkroth

Jag träffade en kvinna som saknade både empati och sympati för andra människor. Usch så kall hon var. *ryyyser*

Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2009-12-29 18:09 #29 av: [Franko]

Kerstinjo, jag undrar om du snart är färdig med artikeln om psykopater, eller har jag missat den? 

Anmäl
2009-12-29 18:33 #30 av: Cochon

Sitter osse och undrar lika mycket som Franko nu, är den klar? ^^

Anmäl
2010-08-08 14:54 #31 av: bloggtjejen96

Asså hur vet man att man är psykopat?

Anmäl
2010-08-08 15:01 #32 av: Aviendha

#31Om du hade läst mitt inlägg i din tråd så hade du fått en del av ett svar där: en person med en psykopatisk störning anser inte att det är något fel på den, alltså inser personen antagligen inte att den är sjuk och kan då inte heller förstå att den är psykopat.

Är det däremot psykopatiska drag personen har så kanske den kan förstå att något inte är som det ska eftersom personen ofta kan uppfattas som hänsynslös, manipulativ, lögnaktig, har problem med humör osv.

Anmäl
2010-08-08 15:13 #33 av: bloggtjejen96

#32 jag fattade inte din svar det var drf jag skrev här^^

Anmäl
2010-08-08 15:14 #34 av: Aviendha

#33 Okej. Förstod du bättre nu då?

Anmäl
2010-08-08 15:31 #35 av: bloggtjejen96

#34 ja mera än förut

Anmäl
2010-08-08 20:52 #36 av: mieeow

*lämnar avtryck*

Väldigt intressant tråd!

Det jag kom att undra var, kan man bli sk. "frisk" från psykopati? Alltså, om man en gång har fått diagnosen psykopati, kan man då "lära sig" att känna empati och sympati eller måste man helt enkelt bara göra det man vet är rätt, utan att egentligen förstå varför?

Anmäl
2011-03-27 23:11 #39 av: Hawknestgrove

TACK..... ÄR ALLT JAG VILL SÄGA.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2011-03-28 18:06 #40 av: kerstinjo

#36 Man kan aldrig bli frisk om man har fått diagnosen psykopati.

Det vill till otroligt många kriterier för att kunna ställa diagnosen "psykopati", det är en otroligt komplex sjukdom och det vill till månaders övervakning, i regel på Rättspsyk, för att kunna ställa en diagnos.

Du kan aldrig någonsin bli frisk från sjukdomen psykopati.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.