02. Allmän psykiatri

Sekretessfråga

2009-09-15 16:14 #0 av: Imasy

Jag har en liten fråga till er som jag hoppas någon av er har större koll på än vad jag har.

Det är såhär, att jag sitter och granskar ett djurskyddsärende, och fick (av misstag ?) ut ett dokument som Länsstyrelsen kallar för "Tjänsteanteckning".

I det dokumentet, kan man läsa att handläggaren har haft ett samtal med djurägarens kontakt på psykiatrin på socialförvaltningen.

Psykologen berättar även för handläggaren, att denne anser att det är bäst att denne är med djurägaren vid djurskyddets inspektion, då psykologen vill lugna djurägaren och för att undvika att djurägaren skadar sig själv efter att djurskyddet har gått.

 

Jag tror ju att detta är något Länsstyrelsen inte skulle ha gett mig, då jag anser att detta är sekretess och rör djurägaren som privatperson, och har inget med djurskyddsärendet att göra som sådant. Men vad Länsstyrelsen har gjort fel i är en annan fråga.

Vad jag undrar är, får denne ifrån psykiatrin uttala sig om detta till en handläggare på Länsstyrelsen?

// Jennie - Sajtvärd för Katter, Hamster, Dvärghamster, Brott och Litteratur. 

~Välkommen!~

Anmäl
2009-09-15 18:47 #1 av: kerstinjo

"Sekretesslagen handlar om regler för sjukvårdspersonal när det gäller tystnadsplikt och sekretess. Huvudregeln i Sekretesslagen innebär att det gäller sekretess för uppgifter om patientens hälsotillstånd och/eller andra personliga förhållanden så att ingen obehörig får kännedom om patientens personliga förhållanden."

Så som jag tolkar det så var det fel av Länsstyrelsen att delge dig uppgifter, som ska skyddas av Sekretsslagen.

Anmäl
2009-09-15 18:56 #2 av: Imasy

Ja, för visst kan det väl vara så att det fanns fog för länsstyrelsen och psykologen att ha ett samarbete vid inspektionen.

Men det är ju inget JAG ska få ta del av.

Att en person kan riskera att skada sig själv är inget som jag anser vara relevant i ett djurskyddsärende som sådant.

Men jag fick tag på en överförmyndare, då även djurägarens gode man talat frikostigt om icke relevanta saker. Överförmyndaren sa att i ett djurskyddsärende finns inte den formen av sekretess, samt att en god man omfattas inte av tystnadsplikten på det viset som tex sjukvården.

Däremot ansåg öfm att gode mannen berättat för mycket endå, och att jag borde ta kontakt med dennes chefer.

// Jennie - Sajtvärd för Katter, Hamster, Dvärghamster, Brott och Litteratur. 

~Välkommen!~

Anmäl
2009-09-15 19:16 #3 av: kerstinjo

Om du avvaktar tills David tittar in här, så tror jag att du kan få ett mer korrekt svar.

Anmäl
2009-09-15 20:44 #4 av: Aviendha

Djurskyddsärenden är lite.. speciella. Väldigt få saker/fall sekretessbeläggs där, och eftersom det är en offentlig handling så kan det (som jag uppfattat det hela) slinka med sådant som du fått. Även om jag kan tycka att man i vissa fall kan vara lite bättre med att sekretessbelägga delar av utredningar av just denna anledning när det gäller djurskyddsfrågor.

Anmäl
2009-09-15 22:44 #5 av: David

Det lät ju lite som ett specialområde för mig.

Offentlighetsprincipen gäller i liknande fall, och JO har i en mängd ärenden fattat beslut till förmån för offentlighetsprincipen,

Alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst att läsa.

Offentlighetsprincipen innebär också att tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har meddelarfrihet, det vill säga att de har stor frihet att berätta vad de vet om ett ärende för massmedier och andra utomstående.

Det finns vissa undantag från principen om handlingsoffentlighet, men de är just undantag. Sekretesslagen kan myndigheten använda vid vissa uppgifter, tolkningen av den är si och så när det gäller offentliga uppgifter. Ibland maskeras vissa uppgifter, ibland inte. Men i huvudsak skall allt lämnas ut.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-11-25 16:44 #6 av: miklo

Först och främst undrar jag hur DU fick detta? Jobbar du med liknande ärenden och fick det per fax (felskickat)? Det är ju flera omständigheter som måste granskas för att se vart felet ligger. DavidE verkar ju vara ngn typ av expert på journalistik och vilka handlingar som INTE ska beläggas med sekretess (kanske har fel as hell, haha...?), men detta är en handling med delvis sekretessbelagd information, som absolut INTE får skickas till fel person! Jag måste även nämna att sekretesslagen ofta felaktigt uppfattas som en lag enbart gällande sjukvårdspersonal och patientuppgifter!? Detta är helt fel! Sekretess lagen består av 16 kapitel där varje kapeitel innehåller att antal paragrafer. Ett av dessa kapitel har över 50 paragrafer(!), och flera kapitel innehåller runt 30 paragrafer var! Så detta är en lag som många inte vet gäller dem på sina arbeten!

Utan att ha ngn större aning om HUR, NÄR eller VAR du fick dessa handlingar kan jag säga följande. Om du felaktigt och från din sida oavsiktligt kommit över en handling med känsliga patient uppgifter som inte har någon relevans för DITT arbete, där patientens namn, person nr eller andra identifierings uppgifter förekommer, har länsstyrelsen genom försumlighet skickat den till dig, och därmed begått ett allvarligt sekretessbrott! I detta fall har DavidE helt fel, då sekretesslagen går före offentlighetsprincipen, och INGEN som inte har rätt att läsa patientuppgifter fr psykiatrin (eller somatiken) får ta del av dem! Vem som har rätt att läsa en människas patientuppgifter är väldigt hårt reglerat. De enda som får ta del av dem är patienten själv, läkare som har kontakt med patienten, vissa myndigheter som är i behov av dem vid olika bedömningar, samt de personer den aktuelle patienten själv önskar ta del av dem (efter ett undertecknat intyg).

Anmäl
2009-11-25 16:56 #7 av: Imasy

#6

Jag har pratat runt med lite olika myndigheter, för att höra om det verkligen var rätt att jag fick dessa uppgifter.

Men det jag fick veta att i djurskyddsärenden så tas ingen hänsyn till privatpersonen/den anmälde, utan detta var i princip inget fel gjort av dem.

Däremot så har jag varit i kontakt med denna länsstyrelse i ett annat ärende, samt att det var en annan handläggare som jag hade kontakt med. Handläggaren skickade mig handlingar i ärendet med en notering att vissa saker var överkluddade pga sekretess, och ville jag ta del av detta så fick jag höra av mig för att få mer info om att göra en överklagan på detta.

Nu står det säkert inget där som jag har stor nytta av att veta heller, då övriga handlingar gav mig de svaren jag behövde. Så därför tänker jag heller inte överklaga detta beslut då jag anser att det är slöseri med tid, eftersom jag troligen inte kommer att få ut dem endå, för nyfikenhet tror jag inte de tar som ett giltigt skäl ;)

// Jennie - Sajtvärd för Katter, Hamster, Dvärghamster, Brott och Litteratur. 

~Välkommen!~

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.