2009-08-13 22:48 #0 av: David

Det här är inte tänkt som en diskussionstråd om hur personer skadat sig eller inte. Nu när jag kom tillbaka såg jag att en tråd kunde ha utvecklat sig åt det hållet, vilket går emot sajtens regler.

Om jag läser innantill hur sjukvårdspersonal inom psykiatrin ska förhålla sig till personer som självskadat sig så är det:

OM det behövs akutvård, dvs. sys, skall personalen rekommendera/ordna så personen kommer till den vanliga akutmottagningen för att ta hand om det fysiska, och därefter ligger det på psykiatrin att ta reda på varför.

Är självskadan av den karraktär att den inte behöver medicinskt vård, är det som alla andra sår viktigt att hålla såret rent, och vid behov använda plåster eller annan medicinsk utrustning, som exempelvis gasbinda eller liknande.

Allt handlar egentligen om att behandla såret som om det är ett sår som uppkommit av en olyckshändelse. Just för att förebygga risk för blodförgiftning och liknande.

Nu låter jag kanske som en psykolog, men i allra största mån, försök att göra något annat istället för att skära! Det finns en artikel här med några metoder som inte vållar samma skada, men på kort sikt kan lindra. Och är det fortfarande så akut, ring till närmaste akutpsykiatriska mottagning för råd och stöd.

Akut telefonguide

Att leva med självskadebeteende