2009-08-20 15:12 #0 av: Citronmeliss

Det är inte alltid som de professionella är ett självklart val, när man behöver hjälp och stöttning i livet!

Det finns många olika självhjälpsgrupper som fyller en stor och viktig funktion!

Många upplever att de fått en bra och fungerande stöttning i olika självhjälpsgrupper i stället för i traditionell terapi eller rådgivning!

Har du någon erfarenhet av självhjälpsgrupper?

Om ja, berätta gärna mer.. om du känner att du vill dela med dig av erfarenheterna!Flört