2009-07-21 20:18 #0 av: isa

Jag vill göra en undersökning om vad som är allra viktigast för er i era hem. Eftersom alternativen kan vara så himla många, så får ni mer än gärna skriva egna svar själva. Det kan också vara svårt att bara ange ett svar.

Med "viktigast" menar jag det som ni blir lugnast av och mår bäst av i ert hem.