Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

01. Akuta situationer 02. Allmän psykiatri 03. Allmän psykologi 04. Personliga berättelser 05. Anhöriga 06. Behandling/Medicin 07. Beroende 08. Bipolär sjukdom/Manodepression 09. Depression/Ångest 10. Kronisk smärta påverkar själen 11. Neuropsykiatriskt 12. Personlighetsstörningar 13. Psykoser 14. Schizofreni 15. Stress/Tvångstankar 16. Sömnproblem 17. Tvångsvård/Rättsligt 18. Ätstörningar 20. Dagens fråga 21. Självtester 22. Stödorganisationer 23. Tänkvärt 24. Undersökningar 30. Bok/Filmtips 31. I Media 32. Positiva/Negativa 33. Skratta är nyttigt 34. Utanför ämnet 35. Om sajten/Om iFokus
06. Behandling/Medicin

antipsykotiska läkemedel orsakar hjärnskador

2009-05-06 18:30 #0 av: Silvernalles

Neuroleptika (seroquel, zyprexa,trilafon m.fl)verkar genom att hämma det limbiska systemet (känslocentret) och frontalloben(medvetande, tanke). Det fungerar m.a.o som en kemisk lobotomering.

Enligt en artikel jag just läst sker förändringar inte bara i hjärnaktiviteten, utan även i cellernas protein- dvs en organisk hjärnskada.

De flesta psykiatrer verkar fullt medvetna om att hjärnans högsta funktioner kan förstöras, men skriver fortfarande ut dom i hög utsträckning mot en rad symptom.

Antipsykotika botar heller inte psykoser, som man kan tro. De dämpar bara symptomen.

Skrämmande!

Anmäl
2009-05-06 18:45 #1 av: David

Intressant det du skriver. Finns den här artikeln på nätet? Länka gärna till den, vore spännande att läsa den.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-05-06 21:48 #2 av: EvelynKatt

Jag vill också ha en länk! Och jag tror iof att de flesta psykiater är medvetna om att de inte botar psykoser, utan bara dämpar. Och sen är det en riskbedömning, fördelar vs. nackdelar. En person med konstanta psykotiska symptom kanske inte klarar vardagen utan antipsykotika, då är det nog värt att äta läkemedel även med de biverkningarna. Hjärnan ställer även om sig vid långvarit bruk av antidepressiva och även exempelvis bensodiazepiner och psykostimulantia i form av ritalin och liknande. De sistnämnda botar heller inte orsaken till problemen, men ger möjlighet att hantera dem tills dess att man hittat en hållbar lösning.

Anmäl
2009-05-06 21:52 #3 av: [aspie]

Kan man få/finns det en lista på ALLA de mediciner som detta handlar om?

Anmäl
2009-05-06 21:58 #4 av: EvelynKatt

#3 Antar att det hanterar alla antipsykotiska läkemedel. Jag antar att man anser att de atypiska antipsykotiska läkemedel som finns är snällare än de äldre, vilket är varför man skriver ut det lite titt som tätt.

Anmäl
2009-05-06 22:13 #5 av: kerstinjo

Det handlar mycket om att göra tillvaron dräglig för människor med psykiska problem och det ska inte alls jämföras med en kemisk lobotomering.

Psykofarmaka används för att lindra, häva eller underhållsbehandla olika, ofta kroniska, psykiatriska tillstånd. Denna grupp läkemedel kan inte i sig bota sjukdomen, men mildrar (eller tillfälligt tar bort) symptomen.

Man får inte glömma vilken nytta de gör för de flesta människor som använder dem. 

Anmäl
2009-05-06 23:20 #6 av: EvelynKatt

Jag är av samma övertygelse som #5. Man äter inte mediciner för att det är så roligt att äta mediciner, speciellt inte den typ av läkemedel som tråden behandlar. Man gör det för att det inte finns så många andra fungerande alternativ.

Anmäl
2009-05-06 23:41 #7 av: kerstinjo

Vi får inte glömma att ALLA läkemedel har biverkningar. Men man får väga nackdelarna mot fördelarna.

T.o.m. oskyldiga läkemedel som t.ex. Alvedon har biverkningar.

Anmäl
2009-05-07 00:48 #8 av: EvelynKatt

#7 Alvedon som är så oskyldigt kan orska leverproblem och har landat fulla människor som vill undvika baksmälla på akuten med andningssvårigheter.

Allting du stoppar i kroppen påverkar den. Oavsett vad det är. Det ger positiva och negativa effekter. De negativa effekterna av ett läkemedel kallas biverkning.

Anmäl
2009-05-07 22:36 #9 av: Silvernalles

Överläkare Erik Eriksson, psykiatriska kliniken, Västerås, konstaterar symptom som känslomässig avtrubbning och personlighetsförändring vid behandling med neuroleptika.

Med. dr Lars Mårtensson framhåller att neuroleptika skadar hjärnan.

De s.k. tardiva dyskinesierna (abnorma, ofrivilliga rörelser) som oftast bara beskrivs som en biverkning vid behandling med neuroleptika, betecknas av Göran Sedvall, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, som ett symtom på organisk hjärnskada.

Arvid Carlsson, nobelpristagare 2000, och Lena Carlsson framhåller att "tardiva dyskinesier orsakas av en hjärnskada". Efter Arvid Carlssons inlägg har ingen velat förneka att patienterna blir hjärnskadade.

Socialstyrelsen anser att tardiv dyskinesi kan bli permanent.

Professor Johan Cullberg, Ersta Sköndal:"Troligen medför neuroleptikabehandling skador i hjärnfunktionen"

Enoch Rosengren, Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, skriver att "Det har sagts att man med viss neuroleptika åstadkommer en kemisk lobotomering". Lobotomering är ett kirurgiskt ingrepp där man skär av nervbanor i främre delen av hjärnan. Många har uttalat sig om skadeverkningarna av neuroleptika.

Överläkare Susanne Bejerot, S:t Görans sjukhus, Stockholm, påpekar att ingrepp i hjärnan kan leda till agressiva tendenser, nedsatt impulskontroll och avhämning så att patienten t.ex. begår sexuella övergrepp. Behandling med neuroleptika kan troligen få liknande följder.

Sten Levander, chefsöverläkare vid rättspsykiatriska kliniken i Malmö, anser att neuroleptika ger hjärnskador.

Det är forskningen som utgår från dopaminhypotesen som har gett oss de kunskaper vi har idag om de irreversibla hjärnskador som neuroleptika leder till, säger Sune Sunesson, professor i socialt arbete i Lund.

Nils Lindefors, docent och överläkare vid Psykiatricentrum Karolinska i Solna och ordförande i Läksaks expertgrupp för psykiatriska sjukdomar. Biverkningarna av neuroleptika är ofta omfattande i form av akatisi och parkinsonism, detta hämmar patienternas förmåga att rapportera biverkningarna. Man förstår därför inte hur illa det var ställt med många av dem.

Inger Näslund, specialist i rehabiliteringsmedicin, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus AB skriver:
Samtliga konventionella neuroleptika ger ökad risk för malignt neuroleptikasyndrom och för epileptiska anfall genom sin kramptröskelsänkande effekt.

En ny undersökning visar att neuroleptika orsakar fyra gånger snabbare utveckling av Alzheimers (Journal of Neurology, 2006)

Socialberedningen är medveten om problemen och skriver: "Vi vet att vissa former av behandling kan ge bestående hjärnskador eller väsentligen förändra personligheten hos den behandlade".

Kort fråga, vad anser du och dina kolleger om dessa yttranden?

Anmäl
2009-05-07 22:48 #10 av: Silvernalles

Inser att vissa tillstånd kräver behandling med dessa läkemedel, men de skrivs även ut vid sömnstörningar och svårare ångest. Tror man behöver skapa debatt och ifrågasätta!

Jag visste inte vad det var jag stoppade i mig innan jag började efterforska. Tycker själv inte det är ett pris värt att betala.

Det är säkert många av oss här som tar/har tagit dessa läkemedel i god tro. Är övertygad om att om läkarna själva provade ett par månader så skulle de bli mycket mer restriktiva med sina ordinationer!

Anmäl
2009-05-07 22:55 #11 av: EvelynKatt

Neuroleptika är inte beroendeframkallande, vilket läkare älskar. Då är det ju ofarligt... Eller inte. Visst behövs det en debatt, men även fler alternativa behandlingsformer. Terapi i högre utsträckning vore en bra början. Ångesttillstånd brukar inte bli bättre när man inte "gör något åt dem".

Man kan tycka att det är läkarens ansvar att informera, men det är alltid patientens skyldighet att vara välinformerad. Trots detta vet jag att jag inte helt sällan anses vara en jobbig patient för att jag vet lite mer än vad de ansåg lägligt.

Anmäl
2009-05-07 23:06 #12 av: kerstinjo

Läkarna och Läkemedelsverket är medvetna om dessa biverkningar.

Alla de nyare atypiska läkemedlen har en lägre incidens av EPS jämfört med typiska antipsykotiska läkemedel.

Vid neuroleptikabehandling är känslomässig avtrubbning och personlighetsförändring en mycket känd följd av behandlingen. Men då ska man också vara medveten om att det många gånger är just den effekten man är ute efter.

Sedan är det helt omöjligt att bemöta lösryckta meningar. Allt är inte fakta bara för att någon säger det.

 

Anmäl
2009-05-08 00:19 #13 av: Silvernalles

Visserligen, men om många som är insatta i ämnet säger samma sak ligger det förmodligen ganska nära sanningen.

Anmäl
2009-05-08 00:19 #14 av: EvelynKatt

#12 har en utmärkt synpunkt: det kan faktiskt vara den känslomässiga avtrubbningen och personlighetsförändringen man är ute efter. Psykoser är ett direkt svar på att kroppen har för mycket aktivitet i ett visst område i hjärnan. Det kan vägas upp med läkemedel som hämmar det. Vid manier, där man använder antipsykotika som behandlig för att få patienten "ned på jorden" är man ute efter att just hämma de snabba tankeassocceationera, tankekedjor som hoppar för fort.

Bottom line is: alla läkemedel har biverkningar. De atypiska antipsykotika läkemedel är de som ska vara "snällast". Om man jämför biverkningarna för seroquel och haldol så är seroquel "rena drömmen". Man vet om att haldol kan ge irreversibla förändringar i rörelsemönstret, vilket inte är jättebra.

Jag pratade med en tjejkompis om det. Hon läser rill SSKa och de diskuterade just antipsykotika (och övriga psykofarmaka). Under utbildningen sas det att man skulle vara extra försiktig när man satte in risperdal och haldol (generellt de äldre läkemedlena) och att man skulle övervaka effekt och biverkningar. Jag vet att jag fick risperdal utskrivet innan all annan behandling kunde övervägas. (Iof befann jag mig i en bipolär blandepisod, men litium skulle sättas in... lite senare).

Sammanfattningsvis är en del läkare väldigt frikostiga gällande antipsykotika för att de har biverkningen sömn. Man sover. Och sover. Och sover. Och det dämpar allt känsloliv - inklusive ångest.

Anmäl
2009-05-08 01:13 #15 av: Allamej

Jag anser det inte värt det... dom ville testa seroquel på mig men eftersom dom inte hade det hemma så fick jag testa zyprexa i tre dagar... enda anledningen att jag i huvudtaget testade det var för att jag hade/har så otroligt mycket ångest, panikångest och blir attackerad av dom flera ggr per dag... Annars hade jag inte ens testat.

Så..

Tre dagar med zyprexa resulterade i att:

Inte nog med att ångesten höll i sig.. den fick sällskap av aggression också.. ingen bra kombo alls..

 

Så jag testade, blev inte nöjd med resultatet... varken jag eller läkarna vill testa det något mer eftersom dom då mer eller mindre direkt är skyldiga till all den kroppsliga skada jag kan komma att tillföra någon annan... När jag säger att jag blir aggressiv så menar jag det verkligen... det är inte dåligt humör utan "jag ska d*d* den jä***n"... Ingen bra reaktion hos en människa som är pacifist i grunden...Rynkar på näsan

Anmäl
2009-05-08 03:02 #16 av: EvelynKatt

#15 Det kan vara så, tyvärr. Hade det fungerat hade det varit bra, men alla mediciner är inte bra för alla. Det finns inget universalmedel. Du kanske mår bättre på lyrica eller SSRI, eller något annat. Det låter galet men man måste testa sig fram. Jag exempelvis får jättemycket ångest av nozinan och theralen, men inte av abilify.

Och det som vore intressant att få en debatt om är gällande just behandling vid ångesttillstånd och sömnstörningar, som nu börjar behandlas med neuroleptika istället för bensodiazepiner och andra alternativ. Man utökar läkemedels användningsområden utan att tänka sig för gällande vilka effekter det kan ge på lång sikt. Ibland går det, ibland inte. It's not an exact science.

Som vi alla vet har olika läkemedel och läkemedel premierats mer eller mindre under olika perioder. Neuroleptika är på mode som utbyte från bensodazepiner, för att de inte är beroendeframkallande. Tidigare upplevde jag att SSRI skulle vara svaret på allt. Har du ångest? Ta lite zoloft! Ätstörning? Ät fluoxetin! and so on.
Men det är bara som min subjektiva uppfattning.

Jag vet även att Göran Sedvall vid mer än ett tillfälle valt att sätta in antipsykotika, trots riskerna för hjärnskada.

Problemet med biverkningar som inte väger upp effekten av läkemedlet är när man behandlar ett tillstånd som inte existerar, eller ett tillstånd som inte förbättras av behandlingen (undantag är då när man behandlar för att sjukdomen inte ska förvärras, vilket den skulle utan behandlingen). Att sätta in antipsykotika vid rätt tillfälle, på rätt patient är inte fel. Får man inte tillräckligt bra effekt av medicinen för att det ska vara värt att hantera biverkningarna ska man avbryta behandlingen.

Anmäl
2009-05-08 10:11 #17 av: kerstinjo

#14

Vissa läkemedel ska inte användas till äldre, som du säger, och numera är man så insatt i problematiken att alla dessa läkemedel sätts ut för gamla.

Sedan får vi inte glömma att vi bör vara väldigt restrektiva för insättning av alla läkemedel. Ibland kan det finnas andra vägar att gå.

Anmäl
2009-05-08 10:50 #18 av: [aspie]

Lite mer läsning om Benzo

http://ltarkiv.lakartidningen.se/1998/temp/pda18181.pdf

Anmäl
2009-05-09 13:10 #19 av: rolnor

För mej har Zyprexa varit en väg tillbaka till ett mer uthärdligt liv, visst har det påverkat mej mycket, men det gör ju en psykos också??? Nu kan jag sköta ett kvalificerat arbete, har fortfarande ångest rätt mycket. men det allra värsta har lugnat sej, jag har gått i samtal i flera år och kan fortfarande gråta precis som innan medicinering, upplever inte att jag har blivit lobotomerad eller blivit zombie, trots en hög dos. Kan säga att Risperdal var helt värdelöst för mej, fick restlesslegs men ingen effekt på psykotiska symptom, rena skiten för mej. Det finns ju vissa som trivs med sin psykos, som har det som livsstil och dom ska man ju såklart inte medicinera, men psykos för mej är oerhört plågsamt, konstanta självmordstankar....

Leve Zyprexa!

 

Anmäl
2009-05-09 13:40 #20 av: Citronmeliss

rolnor, det var skönt att läsa om hur bra ditt liv fungerar med din medicin!Glad

Precis som Silvernalle skriver oroar jag mig en del över preparaten (det gäller i och för sig all psykofarmaka) mest risken för överanvändning eller slentrianmässig utskrivning av dem.

Ändå ser jag en enorm nytta i preparaten för de som verkligen behöver den, en hjälp som jag anser att dessa läkemedel faktiskt kan ge!

Säger som Kerstin att:

"Vid neuroleptikabehandling är känslomässig avtrubbning och personlighetsförändring en mycket känd följd av behandlingen. Men då ska man också vara medveten om att det många gånger är just den effekten man är ute efter."

Efter att ha jobbat med många personer vars liv varit ett ständigt helvete så uppskattar jag deras möjlighet att få ett mer drägligt liv, jämfört med hur deras liv var utan medicineringen!

Jag är övertygad om att de flesta psykiatrer som förskriver dessa preparat är medvetna om att de ej botar men dock dämpar och lindrar svårigheterna för de patieneter som får dem.

Har en dotter som vid tidiga år drabbades av manier och olika psykostillstånd.

Hon tillbringade många perioder på sjukhuset och var tungt medicinerad.

Ett otal preparat sattes in dock utan någon nämnbar förbättring. Snarare tvärt om på grund av all korsverkan mellan de olika preparaten.

För henne vände det som genom ett trollslag då hon slutligen fick Risperdal.

Hon kunde eftr en tid sluta med övriga preparat och åt endast Risperdal och ibland något sömnpreparat och livet började sakta men säkert återgå till det normal igen!

Det är nu ca tre år sedan hon kunde sluta helt med medicinering.

För henne var preparatet ovärderligt, är tveksam till om hon foirtfarande levt annars!

Så för mig gäller vid medicinering av neuroleptika samma bedömning som vid all annan medicinering, en individuell skada/nytta bedömning för just den personen det handlar om, i den situation som är rådande!

 

 

Anmäl
2009-05-09 18:59 #21 av: David

Håller med Citronmeliss i inlägget ovan,

Så för mig gäller vid medicinering av neuroleptika samma bedömning som vid all annan medicinering, en individuell skada/nytta bedömning för just den personen det handlar om, i den situation som är rådande!

Som KerstinJo också skriver, så ger all medicin någon form av biverkan, och oavsett om det är psykofarma eller någon annan form av medicin gör läkaren alltid en bedömning om fördelarna väger upp mot nackdelarna/biverkningarna.

Det jag själv haft många diskussioner om är just benzo-preparat som Stesolid och Xanor. Visst finns det en rätt stor risk att framkalla ett beroende, men i dagsläget kanske det är befogat med den risken, om medicinen tar bort sådant som gör att livet påverkas väldigt till det negativa.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2009-05-09 19:02 #22 av: Citronmeliss

Instämmer till fullo, David!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.