2009-04-16 22:55 #0 av: kerstinjo

Psykisk sjukdom ses ofta som ett kroniskt tillstånd. Men möjligheterna att bli bra är bättre än vad många tror.

Även om den psykiska ohälsan har satt djupa spår i ens liv, inte sällan med stora sociala konsekvenser, kan faktiskt de flesta återhämta sig.

Återhämtningen kräver mycket av en själv. Den egna drivkraften är själva motorn samtidigt som man behöver hjälp för att lära sig att hantera sina problem.

 Se hela bilden

Mediciner kan i vissa fall minska symtomen så att man får kraft över. Stöd på olika sätt från den psykiatriska vården kan också vara till hjälp och via en psykoterapeut kanske man kan få hjälp att reda ut problemen och också bearbeta dem. En del hittar andra sätt att hantera sina problem, t.ex. i så kallade självhjälpsgrupper.

En inte obetydlig del av dem som söker hjälp har funnit att den psykiatriska vården och mediciner har varit ett hinder i deras återhämtning.

Och åter andra har lärt sig att undvika situationer som de redan vet kan framkalla symtomen.

Sätten att hantera psykiska problem varierar alltså väldigt mycket. Därför är det bra om det finns olika möjligheter att välja mellan när man söker hjälp, liksom det är viktigt med bra information och stöd i det val man gör.

Minst lika viktigt är det att den person som söker hjälp bemöts med respekt, inlevelse och förståelse liksom att behandlingen är anpassad efter dennes behov.

Ges hjälpen på det sättet, i ett tidigt skede, behöver inte de sociala och personliga konsekvenserna av en psykisk sjukdom bli så stora.