2009-02-10 23:05 #0 av: ikna

När vi drömmer handlar det ofta om oss själva. Personerna som är med i drömmen symboliserar olika sidor/egenskaper hos drömmaren.

Att t.ex. drömma om att döda någon, kan symbolisera en sida/egenskap man inte behöver längre.

Att föda barn kan symbolisera att man har en ny sida/egenskap.

Återkommande drömmar upphör när man har tolkat drömmen rätt/förstått budskapet.