2009-02-09 23:44 #0 av: kerstinjo

 

Du som har kroniskt trötthetssyndrom känner dig mycket svag och utmattad och har upplevt det under ett halvår eller mer.

Hangover,Frustration,One Woman Only,Young Women,One Young Woman Only,Women,Beauty,Beautiful,Female,Human Face,Caucasian,One Person,Confidence,Sensuality,Brown Hair,Lifestyles,Attractive Female,Portrait,20s,30s,20-25 Years,25-30 Years,30-35 Years,Cold And Flu,Emotional Stress,Physical Pressure,Exhaustion,Tired,Serious,Headache,Allergy,Eyes Closed,Human Eye,Pain,Facial Expression,Healthcare And Medicine,Illness,Patient,Sepia Toned,Human Nose,Sinusitis,Asthmatic,Inhaling,Human Head,Medicine

Du kan ha infektionskänsla och värk i kroppen. Trots att du sover lyckas du inte återhämta dig. Behandlingen beror vilka besvär du har. Många behöver hjälp att styra sin sömnrytm.

Vad kroniskt trötthetssyndrom beror på vet man inte i dag. Många som drabbas har haft influensa eller liknande sjukdom och efter det blivit långvarigt trötta.

Ungefär 45 000 människor är drabbade i Sverige. Sjukdomen drabbar män, kvinnor och barn, men det finns en överrepresentation av kvinnor mellan 25 och 40 år.

Begreppet kroniskt trötthessyndrom används bara i Sverige. Internationellt kallas sjukdomen för ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome).

Sjukdomsbilden omfattar nervbesvär eller neurologiska besvär. Den som lider av kroniskt trötthetssyndrom har oftast även besvär som sammanhänger med hormonsystemet och immunförsvaret.

Det finns många likheter mellan kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi respektive utbrändhet (utmattningssyndrom), men det är ändå helt skilda sjukdomar.

Många påverkas psykiskt av tröttheten. Depressioner är också vanliga och beror ofta på de begränsade möjligheterna till aktivitet.

Symtom.

En plötsligt trötthet som varar mer än sex månader kan, tillsammans med minst fyra av följande symtom, vara tecken på kroniskt trötthetssyndrom:

  • problem med korttidsminnet och svårt att koncentrera sig
  • återkommande ont i halsen
  • ömma körtlar på halsen eller i armhålorna
  • lättare muskelvärk
  • ledvärk i flera leder
  • huvudvärk
  • man känner sig inte utsövd när man vaknar
  • efter fysisk ansträngning får man sjukdomskänslor som håller i sig i mer än 24 timmar.

Color Image,One Woman Only,Young Women,One Young Woman Only,Women,Beauty,Beautiful,Female,Human Face,Caucasian,One Person,Confidence,Sensuality,Brown Hair,Lifestyles,Attractive Female,Portrait,20s,30s,20-25 Years,25-30 Years,30-35 Years,Cut Out,Studio Shot,Copy Space,Brown,Human Hand,Fever,Pain,Headache,Illness,Serious,Worried,Cold And Flu,Sadness,Computer Bug,Healthcare And Medicine,Emotional Stress,Exhaustion,Tired,Eyes Closed

 

Egenvård.

Regelbundna vanor och att sakta öka sina dagliga aktiviteter inklusive fysiska aktiviteter hjälper många. Vila är dock fortfarande en av de bästa behandlingsformerna.

Det är viktigt att du som är drabbad inte tar ut dig under de dagar när du känner dig starkare. Det tar längre tid att bli frisk då. 

Behandling.

Information om tillståndet, vad som förbättrar respektive försämrar, är en viktig del i behandlingen.

En del känner sig bättre med vitaminer. Injektioner med höga doser B12 har rapporterats förbättra symtomen. Många patienter behöver hjälp att styra sömnrytmen.

Kognitiv beteendeterapi är en behandling som är viktig för många för att lära sig handskas med den begränsade vardagen.

Det är viktigt att du tränar fysiskt i förhållande till din förmåga för att behålla rörligheten. Risken är annars att musklerna förkortas och förtvinar och du får mer värk.

Träningen är dock oftast inte möjlig den första tiden efter insjukdnandet utan får prövas successivt efter en tid.

Det är viktigt att du får information om sjukdomen och har förtroende för att läkarna uteslutit andra sjukdomar.

Läkemedel

Antidepressiva läkemedel kan användas för den som är deprimerad.

Värk kan behandlas och lindras med smärtstillande medel. Sömnrytmen kan behandlas med rogivande medel.

Stödorganisation: Kronisk trötthetssyndrom (ME/CFS)

Läs mera på:  Stressmottagningen

Info från vården. Stockholms Läns landsting.