2012-03-05 17:39 #0 av: [Vargöga]

I Sverige så får bipolära Lithium som första alternativ medan på Åland och Finland är det som sista alternativ?