2012-03-16 12:38 #0 av: Miowi

Hallå allihopa!

Läser psykologi A för tillfället och har snart prov om det kognitiva perspektivet. Sitter och tränar på instuderingsfrågor men en jag fastnade för var denna fråga:

Många människor har starka aggressioner gentemot människor som lever på ett annat sätt än dem själva. Försök att förklara detta fenomen genom at lägga ett kognitivt perspektiv. Ta till exempel en motståndare till utlevd homosexualitet som har kommit i bråk med två tjejer som pussas på ett café. Försök sätta er in i hur motståndaren resonerar. Hur har han /hon tolkat situationen (pussen på caféet) och vilka grundantaganden kan ligga bakom. Försök göra en kognitiv analys. Diskutera om en sådan kan bidra till att personens förståelse ökar, dvs. till att minska fördomar och okunskap.

Har några tankar i huvudet men inser att jag inte helt förstått kognitivt schema och grundantagande, vad är de och hur uppstår de?
Sen får ni även jättegärna dela med er lite av era tankar angående uppgiften ovan, vore evigt tacksam!! Glad