2013-07-11 08:42 #0 av: vallhund

Mycket läsvärd.

Det fanns chockbehandlingar långt innan insulin o elchocker, man lades i ett nät o hissades ner i en grotta full av giftormar t ex, man var iofs skyddad genom att man inte kom för nära ormarna, för det mesta.

Spetälska var visserligen endemisk o de drabbade blev isolerade. Det byggdes stora byggnader/institutioner där drabbade kunde isoleras, de kallades lasarett efter Sankt Lazarus, helgon för de spetälska. 

Vartefter sjukdomen började kunna behandlas så stod byggnaderna tomma.

Voilà

Voilà !

Plötsligt hade man stora byggnader utan funktion. Dessa kunde nu fyllas med byfånar o människor som hållits i bojor för sin egen o andras säkerhet.