2013-11-02 19:35 #0 av: [[corro]]

Positiva?

Negativa?

uppmuntrande?

jobbiga?

Vad ska göras bättre imorgon?