Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

01. Akuta situationer 02. Allmän psykiatri 03. Allmän psykologi 04. Personliga berättelser 05. Anhöriga 06. Behandling/Medicin 07. Beroende 08. Bipolär sjukdom/Manodepression 09. Depression/Ångest 10. Kronisk smärta påverkar själen 11. Neuropsykiatriskt 12. Personlighetsstörningar 13. Psykoser 14. Schizofreni 15. Stress/Tvångstankar 16. Sömnproblem 17. Tvångsvård/Rättsligt 18. Ätstörningar 20. Dagens fråga 21. Självtester 22. Stödorganisationer 23. Tänkvärt 24. Undersökningar 30. Bok/Filmtips 31. I Media 32. Positiva/Negativa 33. Skratta är nyttigt 34. Utanför ämnet 35. Om sajten/Om iFokus
11. Neuropsykiatriskt

mistenkt autism spektrum

2013-11-03 21:14 #0 av: jen83

Ja ha svår adhd å dom sejer at dom mistenker til 99% Aschberger men vet int om ja vil utreda mej fö d!

Kens så skum at Ha d på paper,vet int redit vaför :\

Två av mina söner ha adhd/as å ja se int d som nåt konstit å ja ha masor me kompisar som ha d å se int d som nåt konstit heler men kanse e nån undemedveten redsla som jör d ja vet int, vad tro ni? Tyker ni at ja ska jöra utredning? Behöv int jöra så myke då ja jort adhd utredning å då behövs int myke til sejer dom!

Jääääälp från en fövirad tjej

Anmäl
2013-11-04 23:06 #1 av: millib


Känner du att du lider eller behöver hjälp med något som kan innefatta symtom på Asperger?

Anmäl
2013-11-04 23:19 #2 av: jen83

Ejentligen e int ja så tveksam til at dom inte skule ha ret utan snarare til at Ha d på paper:\

Ja ha myke tvångstankar eler va man ska kala d, ja lider int av dom men min sambo tyker dom e jobiga! Ja måste ha alt på et vist set, int nåt få stå anorlunda, han kan int flyta tex en fönsterlampa 2 cm åt höger då kan ja int sov!

Alt ska va som ja e van at Ha d å ja som sagt ha altid hat d så å vet hur de ska va å tyker int d e jobit men han tyker d e lite jobit :\

Likså mina söner e likadana sengarna ska va bedade på et vist set å gardinerna ska henga på et vist set mm men ja e van vid d å dom e vana så!

derför e ja lite fövirad hur ja ska jöra :\

Likaså kan man få lite jelp både ekonomisk å habiliteringen me diagnos på paper tex sambon å ja skule kuna åk på anhörig kurs typ mm!

Föstå Du min föviring fö min del lider ja int men han verk lida fö min skul :(

Anmäl
2013-11-04 23:31 #3 av: millib


Jag förstår. Min son har nyligen fått diagnosen Autism och med det rätt till LSS och allt som följer.

Att du har dina tvångstankar kan du ju få rätt till kbt eller annan terapiform som kanske kan hjälpa/underlätta.

Vad gör dig rädd för att ha det på papper?

Om du nu utreder dig för Autism spektrumet och får rätt till LSS och annan hjälp betyder det ju inte att du måste utnyttja det, bara ha tillgång till det.

Anmäl
2013-11-04 23:45 #4 av: jen83

Ja vet int va d e som jör mej red faktist!
jo ja vet va ja ha ret til då två av mina söner ha adhd/as å den ena Ha even vanlig autism

men vet int om d ha med at jöra at dom just nu håler på utreder hur myke Asistent timar ja behöv til mej å barna då ja siter halvsidesfölamad i rulstol efter svår stroke å kanse bli at dom anse at ja e en semre förelder eler nåt om ja ha både adhd ock as på paper jag vet int :\

Jag vet ju at d int e så men myndigheter Ha veldit lite kunskap om just desa diagnoser ä drar Järna egna slutsatser!

Som sagt d e sekert nån undermedveten oro som liger der å ju mer ja funder så tenker ja mer på just deta me barna :(

Men samtidigt vil ja ju at even min sambo ska få föståelse fö deta beteende!

Anmäl
2013-11-04 23:53 #5 av: millib


Läste precis din profil och ni verkar inte ha det lätt.
Förstår din oro men inte kan väl du anses som en mindre bra mamma för att du har diagnoser och vill ha rätt till mer hjälp för att kunna underlätta din och din familjs situation?

Kan absolut förstå din rädsla. Men du borde ta upp den med din läkare som vill utreda dig och fråga om vad som kommer och kan ske om du gör utredningen.

Anmäl
2013-11-05 00:05 #6 av: jen83

Min lekare Ha redan erbjudit utredning å ja behöv int jöra många delmoment då ja jort nestan ala redan!

Men komun e redan i bråk med mej å fösöker jöra alt fö at slipa seta in Asistenter fö at ja int ska kosta samhelet pengar!

Dom anse at ja ska kuna fösöka klar mej selv med jelpmedel, dom anse til å med at ja ska ha nå slags jelpmedel som håler up min lila doters rumpa om hon ha bajsat så ja ska kuna byt blöja på hene med en arm så ja int behöv Asistent natetid ifal hon bajsar!

Ja ha sagt tvernej til d då d e et barn,en individ med kenslor int en trasdoka som man jör va som helst med!

Så just nu skule dom nog kuna fösöka anklaga mej fö at va en dålig mamma om dom få chans! bara fö at hemnas!

Dom Ha redan fösökt hota at ta barna fö at ja hamna i rulstol om inte min sambo byte Job å bara joba dag! Nu jobar han skift så vi ha asistenten varanan veka!

Men dom kom int så lång me hoten fö ja ring Barnens kontakt på bup!

Dom e int riktit kloka her!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.