2014-05-01 19:37 #0 av: solus

Hej! Min vän vill jätte gärna ha folk som kan delta i hennes studie!

Info:

Mitt namn är Jelina Scheiding och jag studerar Socionomprogrammet vid Malmö högskola och jag skriver nu mitt examensarbete inom socialt arbete. Jag genomför en studie om orsakerna till självskadebeteende bland tjejer och hur de framställs i litteratur på området. Jag söker därför tjejer som har erfarenhet av självskadebeteende som skulle kunna ställa upp i min studie och svara på mitt frågeformulär. Tanken är att jag gör en intervju via mail med dig som informant för att få höra dina tankar och erfarenheter kring självskadebeteende. Mitt syfte är att belysa unga tjejers självskadebeteende, tjejernas egna  uppfattning om detta och hur samhället påverkar synen på självskadebeteende. Min förhoppning är att få in röster från verkligheten och inte endast använda litteratur /forskning. Jag eftersöker information från de tjejer som besitter kunskap och erfarenheter av problematiken, det spelar ingen roll om man har haft ett självskadebeteende för  många år sedan eller om det just nu är pågående, jag behöver allas röster och erfarenheter. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst dra dig ur studien. Du är garanterad anonymitet och allt material kommer endast att användas i denna forskningsstudie. Jag hade verkligen uppskattat om det finns några som vill ställa upp i studien och hjälpa mig att sprida mer kunskap i ämnet. Tack på förhand! 

Om du vill vara med i studien eller har frågor så maila mig på denna adress: jelina.scheiding@hotmail.com