04. Personliga berättelser

Okunskap inom den psykiatriska slutenvården del 1

2014-10-25 20:02 #0 av: veijo.i

Finns det någon vård/ ja för de som behöver

Vaknade runt tre i natt, låg vaken ett par timmar med tankar snurrande i huvudet angående en annan så kallad patient,ja en annan så kallad förvarad inom detta som förljugs till vård,En snubbe som mår skit och har en massa ifrågasättanden och negativa försvar emot systemet, den så kallade sjukvården,och personalen som jobbar inom den så kallade skjukvården,

han har gjort över tjugo år inom psykiatrin, så gott som effektivt, han har fått åka härifrån några gånger på försök,på en öppnare så kallad vård,då han har en så dåligt självkänsla så dåligt egen värde,så har han genom att uppleva sig kränkt uppleva sig motarbetad uppleva något gå emot honom,hittills alltid misslyckats och genom detta återkommit,

hans ångest hans frustration är så påtaglig att den nästan går att ta på,sedan jag kom hit för ett och ett halft år sedan,så har han säkert skickat tjugo brev till olika ansvarande myndigheter,och ifrågasatt sitt långvariga varande här och den vård han anser sig ej få,inget händer,,,

detta är inget nytt, det är systematiskt inom denna så kallade förljugna form av vård,ja att människor klagar till alla olika myndighets instanser, utan att något händer.,de får systematiskt beskedet att deras klagan ej leder till åtgärder,för det mesta utan någon motivering,

han fortgår att må dåligt känna ångest frustration,under den tid jag har varit här så har han frivilligt satt sig på straffavdelningen ett halft dussin gånger,och varit där ett par dagar för att sedan komma tillbaka,detta gör han för att han ej kan hantera sina känslor,för att ångesten, frustrationen och upplevelsen av att vara kränkt blir för mycket,sista gången han gick till straffavdelningen för att på detta sett genom att komma in i en annan miljö,för stunden fly sin ångest frustration,så blev han bestraffad med indragen frigång,en helt omotiverad bestraffning,man kan kanske se att denna bestraffning är kommen genom känslor att motlust,av ilska hos den personal som upplever honom må dåligt,och ej kan hanterar detta, utan att agera så,

han har utvecklat ett spel beroende som han flyr i flyr med,där alla pengar han får går till spel,detta beroende är ytterligare en faktor till hans växande ångest och frustration,då han hela tiden behöver låna pengar, bixa på alla sett och vis för att få ihop till tobak snus och mera spel,då han hela tiden spelar bort allt han har,allt han får,detta spelande som är ett försvars beteenden, ett sätt att hantera sin ångest, sin frustration, genom en flykt,detta gör att han skapar sig ett sämre och sämre egen värde, sämre och sämre själv känsla,då han säljer ut sig själv och sitt egenvärde genom att hela tiden låna till höger och vänster,genom att inte en enda vecka på hela den tiden jag varit här har han driftat sitt eget snus och tobaks behov ensutan att behöva låna gång på gång,alla pengar han får in går oftast till spel och skulder, sedan är lånandet igång igen,för att kunna köpa tobak snus och spela mera,

härom dagen så sålde han mig ett par jeans och sitt skärp för att få det att gå ihop.,då jag upplevt honom agera med sin frustration och ångest då han talar med personal,och försöker sätta ord på vad han känner upplever,så upplever jag att han upplever sig motarbetad, negligerad, till och med kränkt,för det kan ej hantera hans livsångest över att ha suttit i över tjugo år,där han upplever det som att han aldrig kommer att få komma ut,detta gör att han kan gå in i rätt hetsiga diskussioner med personalen, ej så att han är hotfull,mera gäll i rösten där han formulerar samma fraser om att det ej finns någon vård, om att de kränker honom,ej tar honom på allvar,

denna snubbe har väl genom alla dess år gått igenom det mesta som finns i kemikalie väg,genom  sin tanke känsloproblematik,dvs inget fungerar,det torde väl även en idiot förstå, att man ej löser tanke känsloproblematik eller beteenden problematik.,med annat än en tanke känslo utveckling,dvs en personlig utveckling,

då en människan genom att vara förvarad och tungt medicinerad under ett par årtionden,ej blir bättre utan snarare mår sämre och sämre,frustration ångest blir värreja tanke känslo problematiken blir värre,med till kommande beteenden problem i form av spelberoende, som är ett flykt beteende,ett försvar emot den ångest frustration ilska han upplever känner,

kan man då kalla detta vård???så som jag ser det så är människor bara inlåsta och neddrogade,detta förrändrar ej tankar känslor och beteenden hos människor,dvs de utvecklar ej bort sin problematik,det de en gång blev inlåsta inom denna förvaring för,inom denna så kallade vård för,

då den enda vård för beteenden som funkar är en kognitiv vård,för tanke känsloproblematik som funkar är en kognitv vård,för beroende problematik som funkar är en kognitiv vård,dvs en vård där individen själv bryter destruktiva tankar känslor beteenden och beroenden,genom att lära sig ett annat tänkande kännande att identifiera sig i,

så kan man ju undra vem tjänar på att människor inlåses i årtionden till en kostnadav en och en halv miljon per intagen om året,där de människor som varit inlåsta då de till slut släpps ut,9 gånger av tio återfaller i samma beteenden eller beroenden igen,eller ännu värre,

finns det då något i detta som vi döper till kriminalvård eller psykiatrisk vårdsom ej är annat än förvaring,som är värt ordet det benämns med dvs vård,,,  

denna kille behöver något som är över tjugo år försenat, processa det som skedde, ja det han fortgår bär en enorm ångest skam skuld för, han behöver komma till en helande process, självförlåtelse, en stor del av hans ångest beror på att han ej fått hjälp till sådant, detta ska vara en vård för tanke känsloliv, det finns ingen vård om människor som vi låser in drogar ned ej får hjälp med sådant., att ej få hjälp med sådant ett känslomässigt bagage som förklarar en del av hans känslomässiga ångest hans växande frustration, en annan del av detta är att så som jag upplevt honom bli bemött, delvis med negligerande, med hån, med verbala och känslomässiga kränkningar av det vi kallar vård personal, de agerar i försvar, då de agerar så, ja de kan ej hantera hans livsångest, och hans mycket sanna och riktiga ifrågasättanden om vården, ja den han ej upplever sig få, att straffa honom då han mår dåligt och agerar självdestruktivt, ja då han gör som han åter igen gjorde igår, lade sig på straff avdelningen, är ren okunskap, sista han gjorde detta så fick han börja om från början med indragen frigång, indragen promenad, indragna kiosk besök, att han lägger sig på en annan avdelning är ett sätt för honom att fly sitt eget känsloupplevda helvete, dvs sin egen ångest sin egen situation av att ej uppleva sig förstådd, ej uppleva sig bekräftat, uppleva sig kränkt, uppleva sig negligerad, och sin egen skam skuld över att fortgående ej ha någon kontroll över sitt känslo mående, delvis detta med spel beroendet jag nämnt här ovanför, en faktor som en flykt mekanism som bara skapar sämre egenvärde sämre självkänsla mera skam mera skuld mera ångest, en vård är att lära människor processa sin känslor, frigöra sig ifrån ångest skam skuld, ej att negligera människor kränka människor straffa människor kontrollera människor då dessa känslor gör sig gällande, en vård är ej att pumpa människor fulla kemikalier, så fort man upplever deras ångest, deras frustration deras ilska,, det bedövar problematiken men frigör ej människan ifrån problematiken, det egna känslolivet tanke livet, att ej flera människor begår självmord, ja det är bara en sedan jag kom för ett halvt år sedan, ja det finner jag underligt, ja då man ser att människor mår som denna individ, och det ej finns någon hjälp att få förutom kemikalier, vilket bara bedövar symptom, ja det är ett under i sig själv,

alla känslor av smärta man ej tar hand om, skapar värre försvar som utåt projektivt, eller skapar till slut ett avslut på liv,

sedan är det ej heller personalens fel, personalen här e bra, jag vet själv att jag blivit bra frustrerad bra arg på denna person och dess beteenden, det är ej hans fel heller, han behöver hjälp, har man ej den kunskap som krävs för att hjälpa en människa med sådana problem, så behöver man tala öppe rakt ärligt om detta, förstå vad han behöver och ta in den kunskapen utifrån om man ej har den, detta handlar ej om något man kan lösa med att prata om det hos en psykolog, detta har ju denna människan gjort under åratal, han behöver vägledning till att växa ifrån ångest skam skuld, det finns tonvis med böcker om sådant, hur individer själv kan lära sig frigöra sig ifrån beroenden och känsloproblematik, droger löser ej detta problem, ja psykofarmaka, det bedövar bara,,,

se det också som så, endast detta själv helande förändrar människors liv, dvs rehabiliterar deras beroenden och asociala beteenden., ja det är bara se på vart det funkat med sådant, all form av personlig utveckling, där människor på detta sätt förändrar känslor beteenden beroenden, dvs utvecklas som individer, i alla form av olika program där drogberoende eller människor med beteenden problematik deltagit, och genom det själv helande som finns i programmet i tex 12 stegs program eller likvärdiga program, är det samma principer, dvs människors negativa beteenden, människors beroenden, människor olika former av känslomässiga försvar negativa försvar tonas med, detta sker just genom denna självförlåtelse process själv helande process, sedan finns det väl miljoner kristna som förändrat sina beteenden utvecklats ifrån dem utvecklats ifrån sina beroenden, ifrån sina negativa självhävdande försvar, just genom denna självförlåtelse process, själv helande process, fats de å andra sidan dyrkar psykosen som lärt de otrygga känslor som skapar just våra beteenden och beroenden, och ger då psykos upplevelsen den falska guden äran för deras utveckling av förändring, dvs de menar på att guden förändrat dem, då denna förlåtelse process helande process är inbyggd i den kristna lögn läran av falska gudom som hotar med helvete ifall man ej blir kristen,

Anmäl
2014-10-25 20:29 #1 av: Allt oviktigt

Av din text att döma drar jag slutsatsen att ni sitter på LRV.  Det går även att dra slutsatsen patienten du skriver om har fått vård i form av att prata med psykolog och medicin. Trots det har han inte blivit bättre och klarar inte av livet på en öppnare anstalt. Tycker jag det då att det är fel att han fortsätts vårdas inom LRV, svaret är så klart nej. Kan man inte hantera livet på en öppen anstalt så lär man inte klara livet i frihet heller.

Jag tror inte att alla LRV patienter får vården som de behöver men det får inte vanliga LPT patienter heller och de har inte begått något brott.  Överlag tycker jag inte synd om LRV patienter och jag tror inte att det är möjligt att alla som sitter på LRV kommer att kunna hantera ett liv i frihet. Man ska inte glömma att en del har begått grova brott även om det inte gäller alla

Anmäl
2014-10-25 21:58 #2 av: Ebolaa

Ja Veijo.i, den psykiatriska "vården" och vård av personer med missbruks- och beroendeproblematik är gravt bristfällig så som den ser ut idag!

Jag har själv försökt få hjälp med min beroendeproblematik, men det går inte. De vill ha en på pissprover och försöker "vänta ut" de psykiska problemen, hur de resonerar kring detta kan jag faktiskt inte förstå. Det kallas PRAXIS, att man skall vara REN innan man får psykiatrisk vård.  Men faktum är att om man har haft ångest hela sitt liv och valt att använda droger för att det, tro det eller ej, är det minst destruktiva beteende som man använt sig av i sin jakt på att döva ångesten, så går det inte att hålla sig ren i sex månader bara för att vänta på en vettig psykologkontakt. Och som du beskriver så kanske man inte ens blir hjälpt av den psykologen för att den personen inte är lämpad att arbeta med människor.

All forskning visar däremot att om man har beroendeproblematik samt ångest, depression eller någon annan diagnos samtidigt (samjuklighet, komorbiditet) skall man behandla både missbruks- och beroendeproblematiken SAMTIDIGT.. Ändå hänvisar de till sin förbenade praxis.. De nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård är inget man försöker tillämpa i dagens missbruks- och beroendevård, fastän den är till för att ändra på praxis så att fler människor ska få adekvat hjälp. Men sen sitter det "behandlare" som anser att de faktiskt vet, och "vi har alltid gjort såhär", och ingenting förändras..

I Sverige tror man att människan är "fri", det är rent utsagt hjärntvätt. Tvångsvård är egentligen ett stort ingrepp i Människans rätt till liv, en av de mänskliga rättigheterna. Något som Sverige har fått väldig kritik för av EU. Samtidigt dör fler heroinmissbrukare i Sverige än något annat land i Europa. I Sverige vill man helt klart tydligt bara  kontrollera dem och pracka på samhällets normer om att man ska passa in och vara en "normal" , trots att som individ vill man bara må bättre. Men det är inte A och O i det här landet..

Det är repression och inget annat, vi kommer nog få vänta i en 50-100 år till innan man verkligen börjar behandla folk med det människovärde de egentligen förtjänar och respektera deras egna önskemål till behandling. Alla behandlingsmetoder som patienten själv får välja är oftast mer framgångsrikare än vad en myndighet anser att personen i fråga behöver. Något som också tyder på ett jä*ligt dåligt brukarinflytande i vården. Samtidigt har en individ själv levt med sina problem och vet vad som är fel (oftast), men detta är något som sällan respekteras.

Istället blir människor föremål för stämpling och förtryck, jag säger det ingen. REPRESSION är den vård som Sverige just nu erbjuder.. Ja, fy vale..

Kämpa på, det kommer "väl" en förändring nån gång får man hoppas..

Ciiao

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.