2014-10-25 20:04 #0 av: veijo.i

psykvård? kunskap? =? okunskap!!!!

tänkte plita ned någar rader om kompisen jag har här,

han har suttit här tretton år eller är det femton,

är inte riktigt på det klara med det än,

han hade en så kallad tjack nojja, i slutet på nittiotalet,

ja då man tar centralstimulerande medel så får människor ibland nojjor,

det hör till den drogen,

han tände eld på en lägenhet då han hade en nojja,

ingen blev skadad,

mig veteligen,

så hjälpta han ochså ut en annan människa från lägenheten då det började brinna,

detta blev han inlåst för,

grunden som  han blev inlåst på var ordet vanföreställning,

detta är något som alla tjackpundare utan undantag har till och från,

under sitt drogande,

det är så med centralstimulerande medel,

det skapar nojor,

då man är ovan vid det eller tar för mycket, eller annars mår känslomässigt dåligt av något,.

kanske äter man dåligt under en tid, har ej rent mjöl i påsen,

dvs man har gjort något emot sina egna värderingar,

allt sådant förstärker och skapar nojjor,

för tretton år sedan tog de bort diagnosen vanföreställning på honom,

dvs de ansåg honom frisk,

men ändå sitter han här och kostar skattebetalarna en och en halv miljon om året,

saken är den som han förstår det att han har alkoholproblem.,

ja eller andra ser det som att han har det,

vet ej riktigt,

han är rätt glad i alkohol kan man säga,

och detta är en anledning att hålla honom kvart,

riskt för fortsatt brottslig verksamhet,

kallar dom det,

så som jag ser det. öppet ärligt logiskt,

de har ingen kunskap om beteende rehabillitering,

ingen kunskap om känslorehabillitering,

ingen kunskap om drog eller alkohol rehabillitering,

det säger sig själv en människa sitter inlåst ett årtioende

eller mera,

man kan ej släppa ut han för man ej har rehabilliterat, på varken alkohol eller beteenden, under detta årtionede eller mer,

därav risken för fortsatt brottslig verksamhet,

risken för att människan individen  ska ta droger eller alkohol igen,

att använda sig av sådana ord som risk för fortsatt brottslig verksamhet,

då man påstår sig stå för en vård en rehabillitering för känslor betenden beroenden,

då man ändå vårdat människor i årtioenden,

jua vad ska man säga,

tyder på total okunskap om vad rehabillitering är frågan om,

hur många sådana människor sitter inlåsta inom vården,

ja människor som ses som friska,

alltså ej sådana som ses som psykiskt sjuka,

människor som  ej kan släppas ut för att den så kallade vården, de så kallade läkarna har rädslor

förknippade med människor de ej har kunskap att rehabillitera,

och kostar en och en halv miljon om åter år efter år,

de som sitter inlåsta år efter år är fullt införstådd i att det ej finns någon vård,

ej finns någon rehabillitering,

allt handlar bara om förvaring och neddrogande av människor.,

då det finns människor här som är som jag,

ja de får ej ens den enda vård som man tillhandahåller,

kemisk lobotomi,

ja tydligen så finns det så balanserade människor ändå att man låser in dem kallar dem sinnesjuka,

men de behövs ingen vård,

hur kan de förklara den vården då,

ja eller förvaringen år efter år,

sist jag nämnde detta med obefintlig vård för psykitrikern.

så sade han att lämna urinprov var vård,

jag är ej böjd att hålla med,

att utrycka sig så då någon ifrågasätter en vård,

ja det tyder ju på totalstopp i intellektet..

enligt mig,,,