2014-10-26 06:52 #0 av: veijo.i

hm,,,finns det någon bättre eller sämre i detta????

kom att tänka på en sak igen,

det har varit en tanke som återkommit många gånger de senaste åren,

jag har ju under mina år då jag upplevt många psykiatriker vara okunniga ifråga om mig,

ha fördomar förutfattade meningar ifråga om människor med beteenden problematik,

beroende problematik,

kommit att tänka samma tankar många gånger,

hur kan människor i de positionerna ha en massa fördomar förutfattade meningar, negativa tankar känslor och åsikter.

om tex asociala och missbrukare,

om tex knarklangare,

betyder ej sådana tankar, sådana känslor, sådana åsikter, bara på en sak,

okunskap,

ja hade de haft kunskap så skulle de ej särskilja människor med beteenden problematik, beroende problematik, självskadande problematik.,

jag menar på att om man har kunskap, så är man ej bättre eller sämre än någon,

man har alltid en logisk resonans till olika känslor och beteenden som utveckling, hos individer,,

dvs man har då kunskap om hur man ska hjälpa människor vända sin egen

destruktiva beroende utveckling, beteenden utveckling, eller självskada utveckling,

de återkommande tankarna hos mig,

det har att göra med kemiska preparat,

ja alla de kemiska preparaten psykiatri står för till individer,

skriver ut,

lycko piller av alla de slag, subotex, metadon, benzodiazepiner,

alla olika slag av amfetamin preparat,

som tex hamnar på den svarta marknaden,

jag för min del ser att alla jag känner som ännu ej lyckats bryta sin beroende problematik,

ja de kan idag köpa alla dessa så kallade legala droger på den svarta marknaden,

dvs det är mediciner psykiatriker skriver ut som hamnar på den svarta marknaden,

de flesta missbrukare jag känner är blandmissbrukare,

dvs det tar ej bara de illegala drogerna,

utan de köps och säljs så kallade statligt subventionerade droger,

mellan missbrukare,

idag finns det lika mycket sådana droger att köpa illegalt, ja sådant någon psykiatriker skrivit ut,

från den svenska sjukvården,

alltså det är lika lättåtkomligt som de illegala drogerna,

människor knarkar lika mycket på sånt som illegala substanser,

om man som psykiatriker, har en massa okunskap,

dvs en massa negativa tankar, känslor och åsikter, om tex knark langare,

knarkare, människor med olika asociala beteenden problem,

så är min fråga,

vad gör en psykiatriker bättre än en knarklangare???

ja det drogas ju på alla de så kallat legala preparat som psykiatriker skriver ut,

dessa säljs ju mellan missbrukare som droger,

precis som heroin säljs, eller amfetamin säljs, eller haschis säljs,

vad är skillnaden på en så kallad knarklangare och en psykiatriker,

jag ser ingen,

rätta mig gärna,

om ni kan logiskt förklara vem som är bättre vem som är sämre,

för mig är den illegala knarklangare åtminstone ärligare,

ja den hycklar, ej hymlar ej,

den är rak ifråga sitt beteenden att förse en efterfrågan med kemiska preparat,

jag ser ej en psykiatriker ett dugg bättre,

ändå respekterar vi, högaktar vi, ser upp till och sätter psykiatriker på en piedestal,

medans vi dömer, fördömer och tänker känner negativt emot de illegala psykiatrikerna,

ja knarklangarna!!

enligt mig så gör de samma sak,

förser en efterfrågan med kemiska preparat,

och psykiatrikernas roll i den illegala droghanteringen.

ja alla så kallade lagliga drogerna som säljs illegalt,

mellan missbrukare,

ja psykiatrikernas roll som knarklangare

ja som möjliggörare tillhandahållare är ju ett ämne ingen verkar vilja belysa,

ja så länge det är så växer en svart marknad med ämnen kemiska preparat som våra psykiatriker skriver ut langar,

sedan en sak till,

psykiatriker tjänar betydligt bättre än de flesta knarklangare jag känner,

de tar ej heller själv de preparat de skriver ut,

medans alla knarklangare jag känner själv tar de preparat de säljer,

ja ej då bara de illegala drogerna,

utan även då de droger psykiatrikerna förser den svarta marknaden med,

ja det förser sedan dessa individer andra missbrukare med,,

hm,,,finns det någon bättre eller sämre i detta????

  •  den som skapat människan, ja alltså då ej de hallucinationer de sinnessjuka fortgår dyrka, den har inga negativ känslor negativa tankar riktade mera emot en psykiatrikern knarklangare eller vilken människa som helst, utan den är mera logisk än oss då det gäller att förstå, orsak till olika beteenden olika tankar och känslor som utveckling, denna kunskap tar bort allt hat alla negativa känslor alla negativa tankar alla rädslor människor i mellan till slut då människor väljer att bli mera logiska, dvs bli mera sin natur,
  • Veijo Impola hos gud finns inget hat, inga fördomar, inga förutfattade meningar, inget dömande eller fördömande, studerar man skrifter på ett logiskt räligt sett, alltså då ej på ett dyrkans sett, så kan det bevisas att de hallucinationer människan dyrkat lärt oss okunskap, dvs alla våra blinda tankar känslor för varandra emot varandra, sådant finns ej i det eviga, där är vi fullt kunniga om en orsaks och verkans resonans till allt vi tänker känner fördomar för emot, allt vi är rädda för eller hatar, allt vi dömer och fördömer, ja i det eviga har vi ej sådana tankar och känslor som sanning om något någon, sådant är okunskap, inlärt från skiten vi dyrkar, samma skit som lär att vi är onda då vi tänker känner så, och ska brinna i helvetet för dessa tankar och känslor också,
  • Christer Håkansson Håller med dig fullständigt, jag har beroendesjukdomen och den ifrågasätter icke vem jag får mina droger av. Därför är MITT ansvar att upprätthålla MIN drogfrihet.
  • Veijo Impola du har rätt christer, men detta tar ju psykiatri som vårdform, bort från människor som får legala droger, ja de får ju identifiera sig som offer hela livet och gå och hämta subventionerade droger från samhälle system, de kan ju aldrig uppnå den själv känsla, det egenvärde du tex uppnått genom att jobba kognitivt med dig själv bli en fri vilja och frigöra dig själv från substans intag, detta kan ju aldrig de människor uppnå som psykiatri tar över langar rollen hos, de är ju dämda till fortsatt slaveri av kemiska preparat för att de sätter ,mera lit till doktorer som ej kan ett skit om rehabilitering, de tjänar pengar på att skriva ut kemiska preparat till missbrukare istället. så åter igen jag ser ingen skillnad, tack för din åsikt christer!!!