Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

01. Akuta situationer 02. Allmän psykiatri 03. Allmän psykologi 04. Personliga berättelser 05. Anhöriga 06. Behandling/Medicin 07. Beroende 08. Bipolär sjukdom/Manodepression 09. Depression/Ångest 10. Kronisk smärta påverkar själen 11. Neuropsykiatriskt 12. Personlighetsstörningar 13. Psykoser 14. Schizofreni 15. Stress/Tvångstankar 16. Sömnproblem 17. Tvångsvård/Rättsligt 18. Ätstörningar 20. Dagens fråga 21. Självtester 22. Stödorganisationer 23. Tänkvärt 24. Undersökningar 30. Bok/Filmtips 31. I Media 32. Positiva/Negativa 33. Skratta är nyttigt 34. Utanför ämnet 35. Om sajten/Om iFokus
03. Allmän psykologi

Logiskt bevisande av beteenden som icke ondska

2014-10-28 17:59 #0 av: veijo.i

genom en dialog med kristen,

Samtal med kristet troende

Marius ilhar

Tack Gud att han satte dig fri från dessa hemska upplevelser! Tacka Gud att han gett dig den fria viljan!

Men bygg inte upp din tro på upplevelser, för då kan du komma vilse.. Bygg din tro på Vad Jesus sa. Den störste profeten av alla, mannen som gjorde de största miraklerna, Han kan svara på dina frågor.

svar

Din gud din tro din ande din fruktan din rädsla är bullshit och lögn.

om du läser gamla testamentet, och hur verkligt och fysiskt dessa profeter upplevde gud änglar himmel helvete, djävul demoner, där alla sådana slags karaktärer upplevdes lika fysiska lika verkliga som du skulle uppleva en människor eller människor i denna verklighet, sådana upplevelser plågades jag av i ett årtioende, jag upplevde djävul demoner änglar gudar gudinnor lika verkligt lika fysiskt som jag upplever och tar på människor och upplever dem solida fysiska i denna verkliget, jag upplevde krafter som tvingade mig till underkastelse till knästående då jag vägrade böja mig till be tro lyda, jag upplevde delar av min kropp dvs muskler rycka konvulsiskt vader lår medans jag upplevde ond kraftfull röst håna mig ifrån min egen nacke att snart tar jag över din kropp och skadar och dödar människor, jag upplevde mig attackerad i upplevelser fysiskt där jag brottades med onda andar djävul demoner lika verkligt som jag skulle brottas med dig eller någon annan i en fysiska tillvaro, dessa upplevelser var ingen fri vilja, jag vaknade på nätterna av att något kröp på mig bakifrån, och trängde in i mig, det var lika verkliga upplevelser av våldtäckt som att en man skulle göra så i det fysiska livet, något som i mankaraktär som var urstarkt och och betydligt större än jag, sådana upplevelser hade jag fem under dessa år, en gång hade jag en hand framför ansiktet, jag bet tag i ett finger och bet av det på mitten, alla mina smak lukt sinnen upplevde detta som att jag skulle ha gjort det, smaken satta kavar i timmar efteråt, mina upplevelser plågade mig till underkastelse och lydnad till att begå våldtäckt eller mord för att få leva, jag upplevde min egen död gång på gång i paranormala upplevanden under åratal, då jag vägrade underkasta mig, att dö i dessa upplevelser var lika verkligt och enormt ångestfyllt varje gång under åratal, då människor upplever gud djävul demoner änglar, i andra religioner andra tron, så är deras upplevelser lika övertygande sanna som då ni kristna upplevelser andligt gudomligt eller ondska som djävul demoner, ingen människa väljer dessa upplevelser, då människor i alla kulturer upplever ondska onda andar demoner djävul, så är dessa upplevelser så kraftfulla att de upplever sådant så som jag gjorde, där muskler ryckte spasmiskt utom min kontroll, där jag ej styrde mitt eget känsloliv ej styrde eller kunde välja bort övergrepp i så kallade paranormala upplevanden, jag upplevde andliga världar himmel helvete utom kroppsliga upplevelser där jag upplevde mig komma till helt andra vekligheter, där min upplevelse av mig själv i dessa verkligheter var lika verkliga som att ta röra känna uppleva saker fysiskt i denna verklighet, jag hade det så i tio år, där jag ej styrde något sånt själv, jag försökte ta mitt liv tre gånger under dessa år då jag ej förstod hur jag skulle orka uppleva mera ångest mera övergrepp mera våldtäckt mera dödsupplevelser, där jag upplevde min död i olika scenarion gång på gång under många år, jag vet exakt hur verkliga dessa andar gudar demoner djävul upplevs, jag kränktes våldtogs hotades av sådant i åratal, att jag övervann detta skapade kontroll över mina känslor sinnen, jag gjorde dessa kraftfulla varelser gudar av gott ont till pipande röster som ber om nåd, och kvider, från upplevelser som var så kraftfulla att jag ej hyste några tvivel på att detta skulle döda mig kunde döda mig förinta mig och ge mig smärta av oändlig karaktär om jag ej underkastade mig, och ändå påstår jag sedan tio år, det som är sant, sånt finns ej, då jag led av sånt tog jag kontakter med troende av alla slag i hela världen, för att få hjälp, troende tog kontakt med mig ifrån Holland belgien tyskland amerika då de hade upplevt gudar andar som de dyrkade trodde på be dem kontakta mig, för att lova mig rikedomar lycka gemenskap där jag alltid skulle vara älskad och respekterad, de människor från dessa länder människor jag ej lände som började kontakta mig, gjorde detta efter 2005, då jag själv övervann alla dessa upplevelser av paranormalt, det hela handlade bara om att det som skapar alla dessa upplevelser människor styrs av dyrkar räds, visste vilken kunskap jag hade om sådant som upplevs och hur man frigör sig återtar sin fria vilja sin känslor sinnen sin kropp och slutar plågas manipuleras av upplevelser som ej finns, jag tackade nej varje gång, till alla erbjudanden dessa människor gjorde åt det de upplevde, för jag visste att samma skit som skapade min upplevelser skapade deras, sedan dessa bevisar jag sådant som andligt kraftfullt allsmäktigt gott ont ej finnas, är ett levande bevis på att människan bestämmer och den av gud givna ria viljan, är det som är starkast, det går bar att lura människan genom dess sinnen och känslor då de upplever, men människan är av sin skapare skapad att vara gud i denna verklighet, dvs vara det som bestämmer, det Inns inget upplevt onaturligt som kan skada döda människor, hur mycket det än upplevs tros kunna göra så, jag borde veta då jag bara hade sådana upplevelser av krafter makter som försökta plåga hota mig till underkastelse, i över ett årtioende, mina upplevelser var alltid plågsamma det var fysiska övergrepp känslomässiga övergrepp, kränkningar av allt som var jag som människa, jag hade inga tvivel på detta som jag plågades av kunna skada döda mig finnas då jag upplevde onda goda andliga karaktär i så kallade paranormala upplevanden lika fysiskt lika verkligt som jag kan uppleva människor ta på människor i denna fysiska verklighet, jag har sedan jag tog tillbaka mina fria vilja, övervann dessa onda goda allsmäktiga karaktärer med världsförintande krafter, bara haft det mål jag intuitivt blev medveten om mindes från känslominnen ifrån det eviga, bevisa detta ej vara ett hot bevisa detta kunna övervinnas med ett logiskt agerande emot dvs ta kontroll över allt som är våra sinnen känslor kroppar som upplever ofrivilligt, jag skiter blanka fasen i hur verkliga trovärdiga eran upplevelser av tro är, ja det ni ej valde att uppleva tro på, då människor i vilken tro det än handlar om av ande, upplever likvärdiga upplevelser, av samma karaktärer av saga, eller andra, så känns upplevs deras upplevelser lika verkliga lika sanna som era, därför tror de då deras känslor och sinnens övertygelse lurar dem, för det känns upplevs lika sant i alla tros upplevanden av kränkning av den fria viljan, ni har ej mera sanningen än någon annan tro av ofrivilliga andliga upplevelser, det vår moderna psykiatri döper till sinnesjukdom, är då människor lider av onaturliga upplevanden som uppkommer genom deras känslor sinnen, de som kalas sinnesjuka då de lider och ibland lyder sina röster upplevelser och upplevande känslor, och skadar dödar människor runt omkring sig då de av sina känslor sina upplevande leds till detta, plågas till detta är ej mera sinnesjuka än ni andligt upplevande andligt troende, de har ej heller fri vilja, de styrs av sina troende eller rädda känslor, till att agera för det de upplever sant verkligt som ingen annan upplever, då jag bevisar dessa upplevelser ej vara våran skapare, bevisar detta ej kunna skada döda människan ej vara sant ej finnas, så borde väl jag vara den som vet, jag har ju upplevt allt ni tror på eller räds, allt ni upplever andligt kraftfullt verkligt, jag övervann detta och bevisar sånt ofarligt, bevisar sånt övervinnas dvs frigöras ifrån som ofrivilliga upplevelser då man agerar som jag gjort, tro är ingen sanningen, ingen tro av dessa ofrivilliga upplevelser av hallucinationer avandligt påstått paranormalt är sant, det är något som skapar detta genom våra kroppar sinnen känslor, ja allt vi upplever som andligt, och förljuger livet och den fria viljan hos människan, är det viktigt att människor förstår sig ej kunna bli skadade dödade av sådant vi upplever tror på eller räds, tror du din skapare anser det vara viktigt, att människor förstår att allt sådant som upplevs övervinns då man agerar logiskt, dvs gör som jag gjort, tror du din skapare, tycker som du, att dina upplevelser av tro är mera sanna än någon annan människa likvärdiga eller samma uppleveler av ofri vilja, i alla våra tros kulturer idag och historiskt sett, tror du att din skapare har skapat dig till att vara ett offer under upplevelser en slav under upplevelser, hur samma de än känns, upplevs, så är dessa bevisligen ej det, din skapare har aldrig kränkt sin skapelse med upplevelser som kräver lydnad dyrkan, upplevelser som lär okunskap lögn angående människor, angående upplevande eller troende i andra kulturer av samma upplevelser som dyrkan eller andra, de är lika lurade, då gud ej skapat människan för att denna ska underkasta sig lyda dyrka tro med hot om helvete vid icke tro icke dyrkan, då människor upplever samma änglar samma gud amma djävul samma demoner i flera andra religioner, så känns upplevs tros deras upplevelser likvärdigt övertygat vara sanningen som era, deras upplevelser lärd et samma om era, som era om deras, dsv ondska, människan är ej skapad att tro på upplevelser som lär varandras upplevelser vara ondskan samma upplevelser, pga sådant så krigar vi sedan årtusenden mördar sedan årtusenden varandra, och innan sådant bevisas vara något som förljuger ej bara andra då de upplever utan alla då de upplever, så luras människan emot människan människan angående människan fortgående, dags att sluta hyckla, era upplever är ej sanna är ej våran skapare är en våldtäckt av livet precis som alla andras, bevisligen. Med vänlig hälsning en evig bror som bevisar ej bara påstår eller tror,,

Marius ilhar

Ja, du sa det förut! 

Gud är min Pappa och han älskar mig!

Bra med copy-paste funktioner.

svar

Rakt på sak,

Till er andliga sinnesjukdoms dyrkare!!!

er ryggradslösa och menlösa!!!

Fan är ni födda i farstun,

Tappade barnmorskan er i golvet så att ni fick en hjärnskada då ni föddes???

 ja man kan ju undra,

 nu har jag i tio år sedan jag själv övervann de upplevelser ni menlösa dyrkar,

 och bajsar ned er för då ni tror det finns ondska,

 bara för att ni upplevt sådana fjutt upplevelser,

 bevisat dessa ej vara våran skapare,

 bevisat dessa upplevelser inga lunda vara en fri vilja,

 bevisat dessa upplevelser vara ofarliga och lätta att frigöra sig ifrån,

 bevisat människan ej tillhöra vare sig era sagoänglar eller eran sago ondska av djävul demoner och dyligt,

 hur mycket era sago änglar och sago demoner i era sago upplevelser än lär så, påstår så.

 så hur fan kan det komma sig att jag sitter inlåst förljugen till den sinnes sjuka!!!

 då det är ni idioter som dyrkar sinnes sjukdomar!!!!

 eller är rädda för sånt,

 dvs andligt,

dessa upplevelser av hallucinationer syner drömmar och röster som ni följer och lyder,

 bockar och bugar för,

 vilket ni sedan förljuger andra människor att göra det samma!!

 som om detta agerande skulle vara någon jävla sanning,

ja va fan är erat problem,

är ni så beroende av era goda röster och goda upplevelser att ni skiter blanka fan i att det är lögner???

är ni så jävla dumma att ni ej ser att era upplevelser förljuger er angående människor som upplever det samma, eller annat,

är ni så jävla dumma att ni ej ens hajar då man bevisar icke synd icke ondska,

dvs det era upplevelser, era sagor, era beroenden, av sagofigurer av andliga sinnes sjukdoms karaktärer förljuger alla människor till att vara ifall de ej underställer sig era sago upplevelser av hallucinationer,

era skrifter era läror under sin livstid,

ja onda och barn av förestående helveten,

syndiga orena, osv,

fan är ni idioter,

tror ni att eran fantasi gud skapat er för sex tusen år sedan, då den påstås ha skapat adam eva då,

ja eran våldtäckts hallucination av änglagud,

är ni födda i farstun,

tror ni på fullaste allvar,

att ni är skapade av en sinnesjukdoms våldtäckt av känsloupplevda halluciantioner,

som förljuger alla icke troende till att vara onda och alla troende på andra sago våldtäckter av hallucinationer till att dyrka ondskan,

hur fan jävla dumma är ni,

nu blir det stilla i mina inlägg ett tag,

ja de tar bort data privilegierna pga av lagändringar,

men till er psykfall, som fortgår förljuga människor era hallucinationer vara sanningen och eran skapare,

bevisligen så är de ju ej det,

jag borde väl veta då jag själv i det eviga innan detta liv valde att uppleva detta skit ni förljuger till eran skapare,

eller räds som satan,

och förljuger alla som ej tror som ni att tillhöra,

jag borde väl veta då jag själv upplevt det trams ni inbillar er kan skada döda människor,

ni inbillar er ska förinta världen och alla icke troende,

ni inbillar er oss tillhöra och vara underställda,

det är enkelt för mig att bevisa för även okunniga jävla människor som dessa psykiatriker

att de har fel,

att jag har mera kunskap om onaturliga upplevanden, om beroenden och om beteenden och känslor,

än de har,

så då de tar sig tid med mig och är ärliga,

så är jag snart härifrån,

så jag kommer ej att upphöra med att kräva ansvar av er sinnes sjukdoms dyrkare,

ja att ni slutar förljuga den skiten till vår skapare,

nä se det som ett avbrott,

ni får semester tills jag kommer härifrån,

jävla nötter,,

även en idiot kan förstå sig ej vara skapad av en hallucination,

som bevisligen ljuger om både människor och troende på samma hallucinationer eller andra hallucinationer,

de människorna upplever ofrivilligt och dyrkar,

och tror sig skapade av,

men idioter känner upplever sin egen trygghet i sin sagofantasi av lögn,

därav så fortgår den att förljuga sig själv och människor dess hallucination av dyrkan vara dess skapare,

är det ej så????

marius ilhar

Gud hatar det du gör

svar

den upplevelse du säger hatar det jag gör,är ej din skapare,för din skapare är den eviga kärleken,hatar inget hatar ingen.,...

marius ilhar

Min skapare är kärlek, därför hatar han synd.

Man kan inte älska både människor och krig.

svar

men människor krigar pga rädslor, eller pga religion, eller pga ekonomiska beroenden, och ekonomiska beroenden är byggt på rädslor och o-egenvärdes känslor som religionerna präglat människan med, att jaga pengar jaga makt jaga status är ej naturligt, det är pga att människor skapar egenvärde med pengar jakt, status jakt, eller jakt på makt, en jakt av allt sådant är ej en fri vilja, utan omedvetna utvecklingar av själv försvar, pga o-egenvärdes känslor, som din tro din religion andra hallucinations tron andra religioner lärt människan, så det är ju ej ondska vare sig krig vare sig våld vare sig pengar jakt status jakt maktsträvan, allt sådant finns till pga religionernas läror av o-egenvärdes känslor, allt sådant är för omedvetna människor sätt att skapa egenvärde, alltså religionernas fel psykoslärornas fel, ej ondska,

din religion din tro din psykos av dyrkan, har ju lärt människor förslava människor, människor hata människor människor vara rädda för människor människor kriga emot människor, kanske därför vi fortfarande krigar mördar varandra hatar varandra är rädda för varandra, alltså ej heller

det ondska, utan inlärt av religionerna. även då din dyrkan av falska gudsupplevelse, ja den har ju lärt människan att förslava människor hata människor mörda människor vara rädd för människor, sådant lärde ju under tusentals år innan Jesu förljögs att lära kärlek, av samma upplevelser som lärde det motsatta, med hot om helvete ifall man ej mördade hatade sedan med Jesus vart läran helvete ifall man hatade mördade, dvs tvärt om, skitsnack det finns inget helvete för vi är inte skapade av era hallucinationer av dyrkan det är bevisligt,

sedan har vi en sak till.

då du ser på tv eller läser nyheter, 

om våldsbrott, stölder,m,m

så kanske det är så enkelt, att människor skapar egenvärde, skapar trygghet, skapar identitet,

genom antisociala beteenden, genom våld,

alla dessa beteenden är jaghävdande beteenden, självhävdande beteenden,

då människan av religionen lärts o-egenvärdes känslor och rädslor,

så har dessa beteenden och många andra beteenden börjat utvecklas i naturen,

alltså ej människan fel,

du vet då människor med dessa beteenden problem eller beroende problem inkommer inom 

tex eran tro,

så upphör dessa problem våld droger alkohol stöldbeteenden,

varför då tror du,

jo det sker en kognitiv process i tron av kärlekslära, som även finns i din religion men ochså i andra hallucinations tron,

där jaget uppnår egen värde självkänsla,

trygghet,

genom detta upphör beroende upphör de  negativa beteendena upphör våldet,

som allt vara o-egenvärde otrygghet,

dvs de känslor som religionerna lärt oss,

likadant är det i all rehabilitering tex 12 stegs läran eller annan personlig utveckling,

människor med beteenden problematik beroende problematik,

våldsproblematik,

utvecklas från dessa beteenden och beroenden,

då samma mekanism, av ett skapande av egen värde självkänsla,

gör att människor uppnår inre trygghet,

detta gör att beroende asociala beteenden våld upphör,

så då du ser barn utveckla dessa beteenden idag, för detta börjar redan i barnåren,

så är det dessa barn du läser om i tidningarna ser på nyheterna då du läser om brott om våld och 

alla olika slags beroenden hos ungdomar och vuxna,

ja de var barn för 10-30 år sedan,

då började deras asociala beteenden deras våld deras beroenden,

är detta deras fel,

är detta ondska eller är det hallucinationernas fel som lär guds natur skitkänslor,.

ja då även era lögn upplevelser av falsk gud,

som skapar olika beteenden hos barn ungdomar,

för rädslor skam skuld o-egenvärdes känslor skapar olika  jag hävdande utvecklingar,

som upphör då människor blir troende eller genomgår en personlig utveckling eller går in  i ett 12 stegs program

för då uppnår de egen värde självkänsla genom att förändra sina sätt att tänka kring sig själva och andra,

allt sånt era hallucinationer förljuger till synd ondska går att logisk bevisa förklara vara just hallucinationernas fel,

alltså ej människans fel,

Anmäl
2014-10-28 19:30 #1 av: Evelina!

Snälla, försök skriva läsligt. Du har säkert jättemånga goda insikter, men som det är nu orkar man inte ta sig igenom dina textalster med bristfällig styckeindelning och skiljeteckensanvändning bl a.

/Evelina, sajtvärd på löpning, medarbetare på inredning och kaninhoppning

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.