2014-10-30 09:09 #0 av: veijo.i

Tex här på karsudden sitter en stor del inlåsta pga av olika former av våld,

grova våldsbrott, mord, m,m

allt sådant är känslor i individer,

all form av riktigt kunskap kring våld våldsbrott bevisar sådant vara rädslor

av olika slag svartsjuka som ju också är en rädsla,

om ej individer utvecklas till mera trygghet mera egenvärde ,era självkänsla,

så kommer våldet att fortgå efter förvaringen,

oavsett om det är ett jaghävdande våld direkt rädslo rellaterat våld eller svart sjuke våld,

för att våld ska upphör måste det ske en utveckling i tanke känslolivet hos individen som agerar med våld,

det finns inga droger, ingen neuroleptika, ingen psykofarmaka,

som utvecklar känsloliv tanke liv hos människor,

därav så finns det ingen chans att våldet hos individen upphör med sådant,

det går endast att genom en tanke känsloutveckling hos individen ett skapande i det individuella känslolivet,

av individen själv att överkomma de otrygga känslorna den svartsjuka de rädslor som skapar våldet,

ser man på all återfalls statistik,

som finns tillgängligt för samhälle system så kallad sjukvård, dvs psykiatri,

så bevisar eran egen statistik att det förhåller sig så,

ja att människor ej utvecklas ifrån sina beteenden med kontroll, ,med förvaring med medicineringar.,

för de blir ej tryggare känslomässigt av sådant,

deras tanke liv angående dem själva och andra förändras ej genom sådana åtgärder,

vill man vara ärlig ej hyckla och ha en fungerande vård.,

så måste man börja bli ärlig inom psykiatrin angående sin okunskap,

bli ärlig ifråga om den statistik som ni ändå har tillgång till som bevisar vad jag säger,

ja att ni ej förändrar människor tanke känsloliv och med detta människors beteenden,

med de metoder ni har idag,

hur kan ni ha mage att påstå människor bli vårdade, få en adekvat vård en adekvat rehabilitering,

då de ändå ej kognitivt utvecklas ifrån sin beteenden problematik med era åtgärder,

om sanningen ska fram så är det ju ej då frågan om vård om rehabilitering

då människor ej förändras av era åtgärder,

det finns bara en som har makten och möjligheten att förändra sina beteenden sina tankar sina känslor,

och det är individen själv,

men individen behöver kunskap medvetenhet för detta,

och genom sådant få möjligheten att välja om den vill skapa sig tryggare känsloliv,

så att den överkommer oegenvärdes känslor rädslor svartsjuka,

och ej styrs av sådant till vålsdageranden, våldsbeteenden. jaghävdanden,

då ni börjar intressera er för att hjälpa människor utvecklas i sina känsloliv, i sina tanke liv,

som är enda sättet att förrändra beteenden,

ja då kan ni påstå er ha kunskap,

innan detta så fortgår människor beteenden styra dem, 

dvs de fortgår vara slav under sina känslor sina beteenden och ej tvärt om,

jag ger er fortgående tipset att läsa på om personlig utveckling, där människor har skapat sig tryggare stabilare

känslo liv,

och genomd etta förrändrat sådant ni talar om som kriminella beteenden våldsbeteenden beroenden,

ja sådant ni bara döper till antisocial personlighets störning,

utan att ha en kunskap om hur människor frigör sig själva från att vara styrda av sina beteenden,

och i ren okunskap påstår att detta har med individers personligheter att göra,

de har bara med tankar och känslor att göra,

sådant går att förrändra utvecklas ifrån med kunskap!!!!

då ni inom psykiatri eller krminalvård släpper ut människor,

då de inkommer igen en tid senare,

vilket är det gängse det normala om så ej sker så är det onormalt

ser ni på fullaste allvar dem ha fått vård gången innan eller gångerna innan de var förvarade

och eventuellt medicinerade,

och om ni gör det.

är det en brist i eran intelligens då??

ja det är väl inget ansvars tagande att påstå männsikor bli vårdade,

då de ej utvecklas ej förrändras ifrån det de vart inlåsta för, vårdade för!!!