2014-10-30 14:20 #0 av: veijo.i

Angående andra diagnoser

Till er psykiatriker!!!

Då människor jag känner trott på era ord, era klassificeringar, era epitet, era diagnoser,

då det gäller andra diagnoser ni gett dem,

så ser jag det som att de fastnat i en offer roll.

och är beroende av er för medicineringar!!

Dessa människors möjlighet av egen utveckling, själv utveckling, personlig utveckling,

ja en tanke känslomässig utveckling ifrån det som är diagnosen,

ett epitet, ett påstående, på en tanke känslo och beteenden mässig obalans,

så länge de tror på era klassificeringar av dem så kan de ej heller utvecklas ifrån

den tanke känslomässiga obalansen,

derad egen tro på er som experterna på dem,

deras egen tro på sig själv vara en diagnos i behov av kemiska preparat för sin obalans i tankar känslor,

är just ett hinder till att utvecklas tanke känslomässigt genom en så kallad personlig utveckling,.

ska man sedan se på erat okunskaps sätt att agera då ni diagnosticerar,

ja att ni bara genom korta samtal,

behäftat människor med era diagnoser, som oftast blir kvar livet ut,

där de är beroende av kemiska preparat livet ut,

för något de skulle kunna förändra genom ett kognitivt program,

så är det ju ren okunskap att ge människor olika klassificeringar olika diagnoser,

se det som så,

det är tankar känslor och beteenden ni ej förstår hos individer som är i obalans i sådant,

där ni ej förstår hur ni ska hjälpa dem till balans motivera dem till en så kallad personlig utveckling,

ja att utvecklas tanke känslomässigt,

så klassificerar ni dem,

dessa klassificeringar finns ingen utveckling ifrån ingen plan på hur man  ska hjälpa människor att utvecklas

tanke känslomässigt så att de blir medicinfria drogfria.,

allt det ni har är förvaring kontroll droger för människor som mår mår dåligt i sina tankar och känslor,

eller agerar ut i beteenden för sina tankar och känslor,

för att ge ett exempel,

så är det ni inom psykiatri som myntat begreppet kriminell, asociala, personlighets störning, osv

även detta medicinerade ni människor för för några årtionde sedan som lösningsmetod.

i samband med olika former av frihets berövanden,

detta löste ej deras kriminella beteenden, asociala tankar känslor och beteenden,

varför då??

jo för att kriminella beteenden är jaghävdande utvecklingar pga av otrygga känslor,

dvs beroende utvecklingar där beteenden är identitets beroenden av jaghävdanden,

där människor växer upp och pga av social prägling lär sig skapa trygghet genom beteenden,

detta har tex en kognitiv behandling idag löst för många med dessa asociala tankar känslor och beteenden

som individuella utvecklingar,

en kognitiv rehabilitering handlar i sak om att lära sig sluta identifiera sig genom och i kriminella tankar känslor,

dvs lära sig ett annat tänkande och genom detta växa känslomässigt så att beteenden upphör,

dvs våld och olika asociala beteenden,

detta har ju tex kyrkan religionen tron lyckats med, då asociala kriminella beteende personligheter,

ja sådana ni alltid döpt till personlighets störda,

då dessa människor har gått till en psykos lära en religion,

så har deras tankar och känslor utvecklats genom tex en kärlekslära,

där har de då pga av en kognitiv process brutit sina negativa asociala vålds beteenden, och andra så kallade kriminella beteenden,

eller olika former av substans beroenden,

dvs genom att börja identifiera sig i ett annat tänkande annat kännande,

så har det ni döper till personlighets störningar upphört.,

precis som de gör genom idag kognitiva program, 12 stegs program, samma mekanism, individer slutar identifiera sig genom och i asociala tankar och känslor.,

därav utvecklas asociala beteenden våld och beroenden bort,

de skapar egen värde själv känsla trygghet identitet i ett annat sätt att tänka känna och till slut bete sig,

allt det ni diagnosticerar, alla olika diagnoser,

är det samma som ordet kriminell,

ja det är som ordet psykotisk ordet borderline, ordet schizofren eller andra ord av era klassificeringar av människor,

allt sådant är tankar känslor och beteenden,

dvs olika tanke känslomässiga utvecklingar,

allt sådant går att lösa på samma sätt som det ni döper till asocial personlighets störning, dvs ordet kriminell,

genom olika former av kognitiva program där individer lär sig att tänka känna uppleva på ett annat sätt,

och genom detta bryter de beteenden ni diagnosticerar, ja eller tankar och känslor ni klassificerar,

så att pumpa människor fulla av kemiska preparat och leka experter på dem utan att förstå känslor,

att i årtionde förvara människor inlåsta tungt medicinerade är ju en något som hjälper dem att växa tanke känslomässigt,

och genom detta bryta de beteenden ni dömer och fördömer,

klassificerar och sätter olika diagnoser på.

då jag bröt era jävla falska gudsupplevelser,

och i ett årtionde skrivit om hur man bryter sådana upplevelser ingen väljer,

bevisandes dessa upplevelser inga lunda vara människans skapare,

och i ett årtionde försökt väcka medvetenhet,så att människor ska förstå hur man bryter sådant,

dvs hur man ska slippa underkasta sig sådant om man upplevelser sådant,

och hur man ska slippa bli förljugen till inbillnings sjuk,

och genom detta bli tungt medicinerad,då ni döper dessa människor till psykotiska eller schizofrena,

jag borde väl veta,

det är ju vad ni tidigare förljugit mig till också,

hur kan ni försvara att ni låser in en människa som uppenbarligen ej har problem med dessa hallucinationer människor dyrkar eller räds.

ja eller andra hallucinationer ni döper till olika diagnoser,

sedan jag kom hit till karsudden på era lögner om mig,

så har jag sagt samma sak,

jag vet hur man löser sådana problem som onaturliga upplevelser då jag gjort det,

utan era medicineringar och eran okunskap att påstå´människor inbillar sig,eller omedvetet skapar sånt själv,

jar är uppenbarligen mera logisk kring känslor och beteenden än ni,

dvs mera kognitivt kunnig,

mera logiskt kring beroende och hur man bryter sådant än ni,

då jag talar med er så har nu nu i snart ett och ett halvt år, sagt samma sak, att ni ej upplever mig psykotisk eller schizofren,

jag har inga mediciner,

det har jag ej haft sedan jag kom hit,

hur kan ni försvara era tidigare påståenden angående mig,

ja att jag skulle vara paranoid schizofren,

dvs ett hot mot mig själv eller andra.,

varför ska jag vara förvarad frihets berövad,

då ni uppenbarligen har mindre kunskap än jag angående känslor och beteenden angående beroenden angående onaturliga upplevanden och hur man bryter sådant utan kemiska preparat

ser fram emot era förklaringar,

tror ej att sådana kommer,

nä för det krävs kunskap om man ska förklara olika klassificeringar olika diagnoser,

det har ni ej,

ni har bara påståenden,