Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

01. Akuta situationer 02. Allmän psykiatri 03. Allmän psykologi 04. Personliga berättelser 05. Anhöriga 06. Behandling/Medicin 07. Beroende 08. Bipolär sjukdom/Manodepression 09. Depression/Ångest 10. Kronisk smärta påverkar själen 11. Neuropsykiatriskt 12. Personlighetsstörningar 13. Psykoser 14. Schizofreni 15. Stress/Tvångstankar 16. Sömnproblem 17. Tvångsvård/Rättsligt 18. Ätstörningar 20. Dagens fråga 21. Självtester 22. Stödorganisationer 23. Tänkvärt 24. Undersökningar 30. Bok/Filmtips 31. I Media 32. Positiva/Negativa 33. Skratta är nyttigt 34. Utanför ämnet 35. Om sajten/Om iFokus
02. Allmän psykiatri

ordet diagnos. är det att befästa fortsatt våld

2014-10-30 14:23 #0 av: veijo.i

angående psykiatrikers okunskap!!!

ta tex de människor ni döper till psykopater,

jag har stött på många sådana under mitt liv,

de är ej konstigare än andra,

deras våld, deras beteenden av att kontrollera andra skapa rädsla hos andra,...

är deras sätt att skapa egen trygghet,

då ni ej förstår deras våldsbeteenden,

så är det era otrygga känslor som behäftar dem med en klassificering,

era negativa tankar och känslor,

denna klassificering använder de sedan sig av för att kontrollera och skapa rädsla i andra,

då dessa människors våld ej är oförståeligt,

för en människa som förstår sig på känslor,

så är det bara eran okunskap som har ett behov att klassificera deras beteenden till ordet diagnosen psykopat,

så länge dessa människor sedan identifierar sig själv i speglar sig själv,

inför sig själv, inför andra med det ordet,

dvs ordet psykopat,

så är detta ett hinder till att skapa en trygghet genom tex en kognitiv  utveckling,

ja så länge en individ tror sig vara det ni påstår dem vara så är denna tro ett hinder

till en tanke känslo och beteende utveckling ifrån dess egen otrygghet,

som är dessa människors våld och skapande av rädsla i andra,

de människor jag stött på som av er fått denna diagnos,

de hävdar sig med just det ordet, det epitetet,

dvs de använder sig av eran diagnos för att kontrollera skapa rädsla hos andra,

detta hävdande bevisar egen otrygghet,

den otryggheten är det som är problemet, dvs deras behov att att skapa rädsla hos andra.

det är orsaken till våldsbeteendena emot andra,

vad tar ni för ansvar för individers fortsatta våld som en spiral genom livet,

ja de individer ni lär vara detta ord, detta epitet,

deras behov av trygghet, använder sig sedan av detta ord, identifierar sig i och genom detta ord,

så länge de gör så,

så lär de sig aldrig att bli trygga på annat sätt än att fortgå skapa trygghet genom att skrämma andra,

genom att agera med självhävdande våld emot andra,

de kan aldrig utvecklas ifrån sådant så länge de fortgår att inbilla sig vara det ni påstått dem vara,

ja hur många människor har blivit skadade /dödade,

för att ni lärt individer att identifiera sig som, en farlig våldsidentitet,

jag menar ej att ni har en skuld till dessa utvecklingar,

men ni har fan ett ansvar,

för fortgående våldsutvecklingar hos de människor ni lär identifiera sig i era givna epitet, 

för att illustrera ett exempel, jag känner en snubbe som vi låt oss säga heter Jorma, Jorma har av psykiatri för många år sedan fått denna diagnos, under många år då jag känt honom har den otrygghet jorma har fått honom att känslo-mässigt försöka hävda sig i mina möten med honom, i alla mina möten med honom så har han alltid nämnt sig vara psykopat, och med detta försökt få ett känslomässigt övertag, ett försök till subtil dominans, detta fortgick under flera år, varje gång jag träffade honom varje gång vi hade affärer ihop, för ett par år sedan så skulle jorma och jag åka till flen, då vi kom fram till flen, så löste kom vi ihop oss, jorma attackerade mig, jag slog honom en gång och kanske sparkade honom en gång, jorma hukade sig efter första slaget, förde sin armar över sitt huvud för att skydda huvudet, sluta sluta skrek han, han blev rädd, efter detta så var jorma helt annorlunda, han slutade hävda sig på det ni gett honom i mina möten med honom, dvs han slutade försöka dominera mig känslomässigt med hot om sin farlighet sin diagnos, vad jag vet av mina bekanta så agerar jorma likadant med många andra, de flesta faller för detta och han agerar med hot och våld och agerar med våld emot människor han är trygg att göra så emot, vad har nio psykiatriker för ansvar för jormas beteenden, ja han identifierar sig ju själv som det ni lärt honom tro sig vara, en farlig våldsidentitet. ponera nu att människor som tror sig själv vara något/någon agerar därefter, dvs identiteter föder våldet eller beteendet, om jorma skadar någon eller dödar någon då han tror sig vara en farlig våldsidentitet, ja för att hävda sig för att skapa egen trygghet, har ni psykiatriker något ansvar för allt våld eller allt skadande eventuellt dödande jorma då kan företa sig????? då han tror sig vara en farlig våldsidentitet ?? ska man se till det helt ovetenskapliga sättet ni diagnosticerar människor på och igenom, ett personligt möte där en psykiatriker upplever individer känslomässigt, då människor då får dessa diagnoser så sker detta givetvis då igenom att en doktor en psykiatriker upplever fruktan rädsla eventuell ångest i sitt möte med individen, och dessa känslor ger då ett utlåtande en diagnos som bekräftar individens farlighet, det är således en given diagnos som kan se olika ut om denna tex jorma går till fem olika läkare, och alla upplever de honom olika känslomässigt, alltså är era diagnosticeringar helt ovetenskapliga, då vi människor upplever individer olika beroende på våra egna känslor, så har jag stött på hur många människor som helst som bekräftar jormas farlighet jorma varande det en rädd läkare sagt honom vara, ja deras rädslor bekräftar doktorns rädslor kan man säga, jag å min sida är mindre rädd för människor eller givna epitet som skrämmer, jag såg jormas agerande av känslomässig dominans som ett tecken på svaghet, otrygghet, då jag var medveten om det självhävdande i agerandet, hur ,många jorma har ni psykiatriker förljugit till farliga då de lever i rollen och identifierar sig igenom det ni påstår dem vara så tror de sig själv vara farliga, hur farlig är den tron i en individ, som egentligen ej alls är farlig utan rädd otrygg och maskerar detta med sina ageranden, med sina ord känslor tankar och beteenden utåt sett, för mig är ej jorma en psykopat, men för rädda doktorer är jorma en psykopat, för det känner upplever de då de träffar jorma, men det kan ej bevisa jorma vara en psykopat de kan bara känna uppleva tro så,. vilka diagnoser kan ni bevisa,??

Anmäl
2014-10-30 14:33 #1 av: Saffran0Spice

Bevisa diagnoser?
Hur menar du?

Man har med forskning och utredning kommit fram till vissa kriterier som behöver uppfyllas för att få en specifik diagnos. Genom att då utreda en person och ta reda på om denna uppfyller kriterierna eller inte så kan man sätta en diagnos eller inte.
Så om man mer än väl uppfyller kriterierna för en diagnos - är det inte bevisat genom uteslutningsmetoden då?
Antingen får man en fullständig diagnos, får veta att man har drag av en diagnos men inte tillräckligt för att få den fullständigt eller så uppfyller man inte kriterierna alls och får då inte heller en diagnos.

Det är ju genom utredningen man ''bevisar'' vilket fall det är Funderar
Så fattar inte riktigt din text faktiskt...

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.