02. Allmän psykiatri

Vad är en antisocial personlighets störning?!

2014-10-30 14:29 #0 av: veijo.i

Vad är en antisocial personlighets störning?!

ja sånt kan ej psykiatri,

de svänger med fina ord, tex ordet, antisocial personlighets störning!!!

ja då människor agerar ,med våld eller kriminella beteenden,

detta har ej psykiatri en susning om hur de ska motverka,

hjälpa människor bryta de asociala tankarna känslorna och beteendena,

vi lever fortgående i rena stenålderna då det gäller att rehabillitera människor ifrån våld eller asociala beteenden, kriminella beteenden,

det finns fortgående bara kemiska preparat förvaring straff hämnd,

det går ej att straffa bort känslor, medicinera bort känslor, kontrollera bort känslor, förvara bort känslor,

villet är vad samhälle, system, psykiatri, fortgår att göra som enda lösningsmetod,

ja beteenden är känslor,

allt det vi kontrollerar, straffar, dömer, fördömer, förvarar och medicinerar människor för,

ja beteenden,

de upphör ej hos individer med dessa okunskaps sätt att agera,

alla utvecklingar är kognitiva, dvs olika tankar olika känslor olika beteenden,

alla utvecklingar som är kognitiva är knutna till hjärnans kemiska Belönings system,

tex människor som agerar med våld som identitet, deras hjärnor ger dem endorfin dopamin adrenalin,

i dessa våldsbeteenden,

då det är en identitet,

dvs att människan, individen återskapar olika vålds sekvenser gång på gång,

detta är då ett jag hävdande våld,

ett våld som  är byggt på individens egna otrygga känslor, individens egna dåliga egen värde, självkänsla,

man kan säga att detta våld är ett omedvetet sätt att skapa egen värde självkänsla,

dessa människor som agerar med ett jaghävdande våld, de har ej valt detta sätt att skapa egen värde själv känsla identitet,

detta började som ett beteenden hos dessa individer redan långt ner i barndom ungdom,

det spelar ingen roll hur mycket man straffar dem, hämnas emot dem, kontrollerar dem, medicinerar dem, förvarar dem,

våldet upphör ej då det är en identitet,

dvs ett sätt som individen lärt sig skapa egen trygghet med, dvs våldet är ett jaghävdande våld för ett skapande av egen trygghet,

för att detta våld skall upphöra behöver individen genomgå en kognitiv utveckling,

dvs bryta de tanke känslo mönster dessa individer identifierar sig i och med,

människor som skapar sig en annan identitet, en annan trygghet,

utvecklas tanke känslomässigt,

tex människor som genomgår en tolvstegs Behandling, en personlig utveckling, går in i en andlig tro/ en psykotiska lära,

de förändrar sin identitet av tankar och känslor,

dvs de skapar egen värde, självkänsla, som ej är knutet till våldsbeteenden,

i detta så upphör då deras hjärnors kemiska belönings system, ge dem konstgjord trygghet,

i form av endorfin, dopamin eller tex adrenalin,

samma belöningssystem ligger bakom alla våra beroenden både i substanser eller beteenden,

dvs det är just detta belönings system som är orsaken till alla våra återskapande av samma slags beteende,

oavsett det gäller människor som äter destruktivt, dvs där maten är ett beroende som styr dem, oavsett det gäller människor som är styrda av andra beteenden, tex sexuella beteenden, spelberoenden, osv,

så är dessa beteenden samma slags problem, individer som skapar egen trygghet genom beteenden där hjärnans kemiska belöningssystem,

ger den konstgjorda tryggheten i form av endorfin dopamin eller får människor att känna sig levande i form av adrenalin,

i det jaghävdande våldet hos individer som skapar egen trygghet i ju med sitt våld som är pga otrygghet

som får människor att känna sig levande i ju med detta med våld,

skapa egen trygghet i med med våld och kontroll av andra,

så går det ej att straffa bort dessa beteenden,

för dessa beteenden är beroenden, som är utvecklade hos individer pga egen otrygghet,

dvs jaget har funnit ett sätt att skapa trygghet då individen är otrygg,

inget beroende går att straffa bort, förvara bort, döma bort, fördöma bort, kontrollera bort, medicinera bort,

straffa bort,

därför återskapas individens våld beteenden som en spiral,

dvs gång på gång oavsett straff oavsett ned drogande oavsett inlåsning förvaring,

då våld är känslor, dvs ett sätt att ´konstgjort skapa individuell trygghet, individuellt egen värde, individuell självkänsla,

individuell icke rädsla,

det är bara genom en tanke känslo utveckling hos individen där den förstår att sluta identifiera sig i våldsbejakande tankar känslor som identitet,

dvs slutar att projicera detta för sig själv som en stark mans identitet,

att agera med våld,

som individen kan bryta sitt återskapande av ett jaghävdande våld, 

det är alltid otrygghet rädsla som är grunden till allt jaghävdande,

det är alltid en konstgjord trygghet som uppnås genom det kemiska belönings systemet i hjärnan,

då människor agerar med ett jaghävdande våld.,

idag har vi förstått så mycket att det ej går att straffa bort tex beroenden av substanser eller alkohol,

det ej går att förvara, kontrollera bort dessa beteenden, just pga att det är ett sätt att skapa individuell trygghet,

dvs beroendet är den egna hjärnans kemiska utlösningar, 

substanser eller alkohol, eller för den delen andra beteenden som att vara styrd av mat spel sexualitet,

är bara olika sätt att för våra hjärnor ge dessa beroende framkallande kemiska rus,

alla beroenden är ej det vi ser, tex alkoholen eller drogen eller andra beteenden, beroendet är hjärnans kemiska utlösningar

som individen upplever/uppnår då den tar en drog, dricker alkohol,. spelar äter osv,

alla dessa beroenden/beteenden,

har samma lösning då de alla är utvecklade pga oegenvärdes känslor rädslor otrygghet,

att individen genom ett annat sätt att tänka lära sig egen värde självkänsla trygghet,

i ju  med ett känslomässigt växande hos individ, där individen genom någon form av känsloutvecklingsprogram av kognitiv art,

skapar tryggare känslor självkänsla egenvärde,

så bryts beroendet av det kemiska betalningssystemet individen har i hjärnan för konstgjort trygghet

psykiatri har som  jag ser det fortgående noll koll.

jag har varit här ett och ett halft år nu,

inlåst för att jag någon gång då jag upplevde era sinnessjukdomar av dyrkan, ja era andliga upplevelser av lögn,

förljögs till paranoid och schizofren,

sedan jag själv bröt dessa upplevelser för snart tio år sedan,

och genom detta bevisar dem lögn, och kränkningar och manipulationer av den fria viljan,

så har jag gått ut med detta till alla politiker i sverige alla lärare i sverige alla präster alla pastorer alla kristna församlingar,

och bara varit rak och sagt att det är dags att sluta dyrka helvetes lärorna som är komna av just ofrivilliga psykotiska upplevanden,

dags att sluta förljuga oss själva och varandra att vi en är skapade av detta skit.,

jag glömde bara en sak,

ja hälften av alla lärare, hälften av alla politiker, alla präster alla pastorer alla församlingar är ju dyrkare av dessa så kallat gudomliga sinnessjukdomar,

kanske det är därför jag denna gång är inlåst,

och förljugen till sinnessjuk,

omedicinerad, förvarad inom ett system som ej kan ett skit om rehabilitering av tankar känslor och beteenden,

ja jag gick ut till idioterna som dyrkar dessa sinnessjukdomar och ställde krav på dem att sluta förljuga människor sånt skit vara sant,

jag är alldeles övertygad detta vara orsaken till att jag denna gång är inlåst och förljugen  till sinnessjuk,

en sak är i alla fall säker,

jag har mera kunskap om både beteenden beroenden och hur man utvecklar bort sådant hos individer,

jag har mera kunskap om ofrivilliga upplevanden av andlig karaktär,

och hur man frigör sig ifrån sådant, ja skapar bort sådant,

än psykiatri har på alla dessa ämnes områden,

ja de gör fortgående så att de försvarar medicinerar kontrollerar straffar både beteenden/ beroenden,

och olika ofrivilliga upplevanden,

ja sånt de kallar psykotiska upplevanden eller schizofrena upplevanden 

ja sånt ni dumhuvuden fortgår dyrka som allsmäktig gudom,

och fortgår förljuga andra att det skapat oss,

så hur kan det komma sig att man förljuger en människan som har mera kunskap till idioten,

medans man själv saknar kunskap men fortgår att agera som idioten,

ja det är väl idioti,

att låsa in och förljuga den enda människan som har frigjort sig från era sagoupplevelser av falsk gudom,

den som bevisar er ej vara barn av förestående helveten,

tror ni att er skapare ser er som att ni agerar intelligent,

då ni istället för att ta till er kunskap, 

förljuger en människa som uppenbarligen bevisar dessa ofrivilliga andliga upplevanden vara lögner och ofarliga,

och bevisar genom att själv ha brutit dessa upplevanden ett sätt för människan att frigöra sig ifrån sådant utan era kemiska preparat,

dessa som ingalunda frigör människan från dessa upplevanden,

för det gör de ju ej,

de stänger av människor från sina känslor så att de lider mindre då de upplever onaturligt,

men människor upphör ej att uppleva onaturligt,

avslut,

sedan finns det andra former av våld som är mera rädsla mera svartsjuka,

våld som är byggt på känslomässig smärta dvs reaktioner,

sådant kan individer också utvecklas ifrån,

men ej med samhällets hjälp eller psykiatris hjälp,

nä för de har som sagt bara förvaring straff droger kontroll,.

och dessa beteenden av våld,

behöver typ samma sak,

ett individuellt utvecklande av tankar känslor.,

för att detta våld skall upphöra hos individer med dessa olika våldsproblem,

det kan väl även en idiot förstå.,

om tex en svartsjuka är orsak till en individs våld emot eller dödande av en motpart,

så är problemet fortgående denna individs individuella tanke känslo liv,

dsv görs ingen utveckling där återskapas våldet igen,

om ej i samma relation så i en annan eller nästa relation,

sådant går ej att förvara bort kontrollera bort medicinera bort straffa bort,

för det går ej att medicinera bort tankar känslor förvara bort tankar känslor straffa bort tankar känslor,

sådant går bara att genom en personlig utveckling skapa bort,

så att döpa saker till olika diagnoser,

eller antisocial personlighets störning,

sedan låsa in dem och droga dem,

ja det löser ju ej problemet, beteendet, beteendena!!

för människor växer ej tanke känslomässigt av dessa okunskapens sätt att agera,

ja sånt vi döper till vård,

men glömmer bort att det endast kan vara en vård om man hjälpa individen att utvecklas i tankar känslor och beteende,

ja det kan aldrig vara vård om man bara förvarar som lösningsmetod,

sådant har aldrig funkar som beteende modifiering,

det är ju bara att se på all våran utveckling fram till idag som inneburit just förvaring droger kontroll straff,

det har ju aldrig funkat,

sådant modifierar ej mänskliga beteenden,

möjligtvis förvärras och vidareutvecklas beteendena till värre,

dsv man låser in ett troll.,

och släpper ut en golem., dvs ett monster,

behöver jag säga att innan religionernas dvs era sinnessjukdomar av dyrkans prägling av människan,

ja inlärande av oegenvärdes känslor,

var ej människan i alla dessa destruktiva utvecklingar,

det är väl fan bara att öppna ögonen,

se på tex naturfolks beteenden,

kontra våra beteenden,

och släppa dyrkans hycklet!!!

Anmäl
2015-01-08 22:32 #1 av: Ifeelyou

Det är inte oss det är fel på, det är miljön!

Vi föds till perfektion och formas av skaparna av samhället, som innefattar sanningen och sprider falsk propaganda...

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.