02. Allmän psykiatri

angående lögnen!!!

2014-10-30 14:35 #0 av: veijo.i

att jag skulle vara en antisocial personlighets störning

Vad talar emot en antisocial personlighets störning,

ja att jag skulle vara detta,

en antisocial personlighets störning är en individ som identifierar sig själv

i antisociala beteenden som en identitet,

i antisociala tankar och känslor som sant,

dvs hävdar sig i ju med sitt våld sin brottslighet som en självvald livsstil,

jag däremot har en kognitiv kunskap medvetenhet om mitt tidigare

antisociala leverne och orsaken till dessa beteenden och tankar som utveckling hos mig själv,

jag bröt en gång i tiden alla dessa beteenden.

genom att sluta identifiera mig i kriminella tankar känslor och beteenden,

hur kan jag bevisa detta,

ja det bevisar sig ju själv,genom  att jag har ett logiskt sett att se på känslor och beteenden,

ja detta är ju tvärt emot att identifiera sig i tankar känslor och beteenden,

av antisocial natur,

med en insikt en kunskap om sina egna känslor sina egna beteenden under sitt liv,

orsaken till dessa,

så identifierar man ju ej längre sig själv som kriminell,

för att vara en antisocial personlighets störning, så krävs det en okunskap en omedveten het

om orsaken till den utvecklingen hos individen,

vidare så har jag kan man säga åratal av dokumenterad drogfrihet

och åratal utanför det rätt system som omhändertager så kallade antisociala personlighets störda dvs så kallat kriminella,

det är väl enkelt att ta del av min så kallade personalia,

i den så framkommer utanför polisomhändertaganden, utanför rättssystem straffsystem,under åratal,

från att ha en enorm frekvens av domar av omhändertaganden tidigare,

mellan 1999-2006

inga domar inga omhändertaganden inga lob,

då jag tvåtusen sex åter kom på tapeten hos myndigheter efter att jag själv tagit initiativet till en kontakt efter ett återfall i missbruk.,

så anmälde jag ,mig själv på alla brott jag gjorde under det år jag var tillbaka i missbruk.

en antisocial personlighets störning.,

skulle aldrig agera på ett sådant sett,

dvs med ett samvete,

då en antisocial personlighets störning saknar samvete,

ifråga om brott och brotts offer,,

då blev jag dömd 2007 till ett kontrakts vård,

ett kontrakts vård samhälle system sociala myndigheter svek kontraktet,

dvs levde ej upp till sitt eget skriva kontrakt,

varför då kan man undra,

jo mig ovetandes såg de mig som sinnessjuk,

då psykiatri förljuget mig till paranoid schizofren några år innan,

själv så blev jag medveten om att detta skett runt två tusen sju,

genom att då socialen själv bröt sitt skrivna kontrakt,

och fick mig inlåst på ett lvm,

från att jag själv ansökt om hjälp till en drogrehabilitering,

där jag själv blev medveten om varför de ej levde upp till kontraktet innan,

var för att jag sedan flera år,

i psykiatrins journaler om mig utpekades som paranoid schizofren,

kruxet var att jag aldrig fått en sådan diagnos,

så jag var själv helt omedveten om detta tills de sociala myndigheterna.

använde sig av psykiatrins journalutlåtanden inför att låsa in mig på ett lvm,

jag skickade då efter alla journaler från psykiatrin,

bevisade genom deras egna journaler mig aldrig blivit diagnosticerad till detta,

genom att bevisa att detta påstående uppkom i journalerna flera år efter att jag var utskriven från psykiatri,

dit för övrigt kyrkan körde mig då jag led av så kallat paranormala upplevanden,

vilka jag själv sedan åratal skapat bort och bevisar vara lögn upplevanden,

jag använde mig också av frivårdens journaler,

försäkringskassans journaler,

de sociala myndigheternas journaler för att bevisa att jag ej alls ens av dem någonsin innan de sociala myndigheterna lyssnade

på psykiatrin och deras lögner om mig,

hade setts som psykiskt sjuk., 

jag använde mig av två lpt domar som uppkom i slutet av nittiotalet, och i början av tvåtusentalet,

för att bevisa att jag ej alls då jag var omhändertagen av psykiatri,

hade sådan diagnos som paranoid schizofren,

jag bevisade genom försäkringskassa journaler att den pension jag fått runt två tusen två,

ej alls var pga av en påstådd paranoid schizofreni,

saken är den att detta uppkom första gången i psykiatrins journaler år,tvåtusen tre,

som ett påstående att jag varit diagnosticerad till detta redan juni tvåtusen,

men inget i journalerna ifråga styrker detta,

dvs läser man journalerna så finns ingen diagnos skriven av någon psykiatriker alls,

inget i journalerna eller journalanteckningarna påstår något sådant alls,

det är bara en överläkare som trodde tvåtusen tre att jag var diagnosticerad som detta år tvåtusen.

men enligt journalerna så har jag ej fått en sådan diagnos alls,

enligt journalerna så var det en misstänkt organisk hallucinos dessa så kallade paranormala upplevanden jag upplevde,

jag gick vidare till en fristående överläkare i psykiatri, psykologi.,

denna sade det samma som både psykologen här på kars udden och psykiatrikern här säger,

ja att de ej upplever mig paranoid schizofren eller psykotisk,

mina anmälan till jo hälso och sjukvårdens ansvars nämnd patientnämnden justitie- ombuds mannen gav inget inga motiveringar ens till avslagen,.

vilket jag fann väldigt underligt.,

men sedan förstod jag att systemet skyddar sig själv,

som besked fick jag bara detta är preskriberat,

dvs ingen kan ställas till ansvar för felet som begåtts,

men samma journal utlåtande som ej stämde ej var sant.

ja det användes igen 2012 för att låsa in mig då jag onykter kände mig hotad kränkt och begått två misshandel pga det,

nu har jag sedan ett och ett halvt år suttit inlåst på psykiatrin tidigare lögner om mig,

de lögnerna som var preskriberade då jag anmälde detta några år tidigare,

jag har nu gjort snart två år sammanlagt på ett brott som straffvärde var sex månader på.

är det en antisocial personlighets störning att vara öppen rak ärlig och ifrågasätta lögner????

Anmäl
2014-10-30 14:40 #1 av: Hera

Tycker du ska sluta spamma sajten nu. Gör en blogg istället. 

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här!      
Relationer * HundarBodyart * Kvinna * Fiske * Viktminskning 
Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!

Anmäl
2014-10-30 18:41 #2 av: Allt oviktigt

Tapper som jag är har jag nu även läst den här texten du har skrivit. Två texter är absolut max vad jag kommer att läsa.

Nu räknar jag inte med att få några svar men jag blir ändå väldigt fundersam när det kommer till kontraktsvården du tar upp.  Blir man dömd till kontraktsvård så är min erfarenhet att man även får vården som man döms till. Om man däremot själv ej medverkar på vården man tilldöms brukar påföljden undanröjas och man får ett nytt besök i rätten. Kan det kanske vara så att du inte följde vårdplanen?

Varför skulle socialen använda sig av att du har fått diagnosen schizofreni för att låsa in dig på LVM? LVM har inget med det psykiska måendet att göra utan beror på att man missbrukar.

Vad hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd har med något att göra förstår jag inte riktigt. Deras uppgift är att pröva behörighetsfrågor gällande läkare och annan legitimerad vårdpersonal.  Så om du har vänt dig dit med allmänna klagomål på vården förstår jag helt att de inte tar upp dina klagomål.  Jag som har haft med IVO att göra kan på en gång säga att du har helt fel om du tror att de håller sjukvården om ryggen och inte undersöker saker.

Inte heller tycker jag att din text visar att du tar ansvar  "användes igen 2012 för att låsa in mig då jag onykter kände mig hotad kränkt och begått två misshandel pga det,"

Att du känner dig kränkt och hotad ger inte dig rätten att misshandla två människor. Det känns som om du behöver ta ansvar för vad du har gjort oavsett om du känner att du har fått fel diagnos.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.