04. Personliga berättelser

Psykiatri dess lögner och oansvar

2014-11-08 09:38 #0 av: veijo.i

Inför förvaltningsrätten
Fick idag utlåtandet inför förvaltningsrätten!!
tänkte plita ned vad det stod i den, 
och min rekyl på bullshittet,,

Anmälan enligt paragraf 16 LRV, avser fortsatt sluten rätts psykitriska vård,
patient vårdas vid regions sjukhuset karsudden sedan juni 2013,
i mars 2013 dömdes han för misshandel, stöld, hot mot tjänsteman, våldsamt mostånd,
narkotika brott m,m
och överlämnades till LRV med SUP,
bedömdes vid den rätts psykiatriks undersökningen lida av en allvarlig psykisk störning,
i form av paranoid schizofreni,
amfettamin beroende samt antisocial personlighets störning,
patient har känt sig kränkt av schizofreni diagnosen,
och i perioder pga detta har han ej velat samarbeta i vården,
och under september missbrukat amfetamin,
sedan början av oktober har patient lämnat negativa drogtester,
han har blivit mera aktiv och deltagit i sjukhuset terapi verksamhet,
han har fortsatta med regelbunden psykolog kontakt vilket han varit nöjd med,
har under hela vård tiden varit omedicinerad,
och inte visat några schizofrena symtom.
för att ompröva schizofreni diagnosen behövs fortsatta observation,
villket patient är införstådd med,
sammanfattningsvis föreligger en psykisk störning.,
och kvarstående återfallsrisk för allvarlig brottslighet som vid den rätts psykiatriska öndersökningen
bedömdes som hög,
patient bedöms fylla samtliga kriterier för fortsatt sluten rätts psykiatrisk vård,

ja ordagrant så är detta vad de skrivit i sitt utlåtande inför förvaltningsrätten,
något som uppkommer var sjätte månad,

min rekyl är att jag ej alls bedömdes vara paranoid schizofren i den rätts psykiatriska undersökningen,
för i även den undersökningen så har de ej skrivit att de upplever mig så,
utan denna bedömning var grundad på tidigare journaler jag gjort tre jo anmälan på och 
bevisat mig ej ens fått denna diagnos,
bevisat hur detta epitet uppkommit i journalerna mig ovetandes,
jag upptäckte ej själv innan 2007 att det stod sånt skit om mig i journalerna,
då jag blev inlåst på ett LVM,
så blev jag där inlåst på den grunden att jag var paranoid schizofren och behövde bli
medicinerad,
och att en inlåsning på ett lvm skulle underlätta ett sådant förfarande,

jag blev ju eld och lågor av att bli kränkt som obotligt sinnes sjuk in för en lvm förhandling,
jag skickade efter alla journalerna gick igenom dessa bevisade genom deras egna journaler
att jag aldrig fått en diagnos,
att denna diagnos uppkom i journalerna två år efter att jag varit inlåst inom psykiatrin för vad jag då
upplevde vara paranormala upplevelser,
att en överläkare trodde att jag blivit diagnosticerad i ett journalutlåtande runt 2003 utryckte hon som följande,
veijo är diagnosticerad som paranoid schizofren sedan juni 2000,
fast det var jag ej,
jag hade aldrig fått en diagnos, deras egna journalutlåtanden från 1999 fram till 2003 då hon utryckte sin tro,
bevisar att jag ej har en sådan diagnos, bevisar att jag ej fått en diagnos överhuvud taget,

för att få en diagnos så behöver man vara inlåst för en så kallad diagnosticering,
och två tusen tre då detta epitet paranoid schizofren uppkom i journalerna,
ja då hade jag varit utskriven från psyk i två år,
alltså kan jag bevisligen ej ha blivit diagnoisticerad, nä för då måste man vara inlåst för en så kallad diagnosticerings procedur,
ej vara utskriven ifrån psyks sedan flera år,

jag skaffade vidare utlåtanden från länsrätten som bevisade att de två lpt domar jag fick under den tiden
jag var inlåst inom psyk för paranormala upplevanden,
ej hänvisade till en sådan diagnos,
dvs grunden till de två lpt domarna dvs inlåsningen på psykiatri var ej pga en sådan diagnos,

jag bevisade genom försäkrings kassans journaler det jag fått pension på 2002,
att jag ej fick en pension pga av en sådan diagnos,

jag använde mig av frivårdens journaler/kriminalvårdens journaler social tjänstens journaler
och genom att korsköra alla dessa journaler så bevisade jag att jag ej var omnämnd som 
paranoid schizofren i andra myndigets journaler angående min person vid samma tid och efter 
denna tid fram till 2006,
ja inga tjänstmän som jag hade kontakt med inom frivård eller socialtjänst hade heller, innan tvåtusen sju
då jag själv anmälde detta,
någonsin varit medvetna om min påstådda paranoida schizofreni,
min övervakare hade aldrig innan jag gjorde anmälan 2007 på att psykiatri förljög mig, 
hört talas om att jag skulle vara obotligt sinne sjuk,
ja det fanns ej i deras journaler,

jag gick till en fristående psykiatriker som var överläkare i psykiatri psykologi.,
satt med denna fem timmar sammanlagt under en två månaders period 2007,
denna förklarade i sitt utlåtande precis samma sak doktorerna efter detta sagt,
ja att de ej upplever mig paranoid schizofren, ej upplever mig psykotisk,
ej upplever mig irrationell ologisk eller vanföreställande,

att jag ändå blev inlåst med denna grund att jag skulle vara obotligt sinnesjuk,
dvs paranoid schizofren, denna gång,
ja det har ej att göra med att jag skulle vara det,
det har att göra med att då jag gjorde alla dessa anmälan,.
så fick jag muntligt besked att det ej gick att ställa läkarna till ansvar för dessa lögner för det var presciberat,
dvs mina anmälan ledde ej någonstans,
trots att jag hade rätt i i sak,

detta gör att man i sak kan låsa in mig igen förljuga mig igen,
för man behöver bara använda sig av det oansvar som psykiatri agera med i mitt ärende,
de vet mycket väl att jag ej är sinnesjuk,
de vet mycket väl att journarlerna ljuger,
men då ingen krävde ett ansvar av dem,

utan alla instanser skyddar dessa läkare även om de bevisas ha gjort fel,
så kan de gott använda samma journaler som bevisats ej vara en sann bild av mig,
ett sant utlåtande av min person,,, igen,
ja vad hindrar dem,
de så kallade ansvariga myndigheterna som ska stå på patientens sida,
dvs patient nämnd, hälso och sjukvårdens ansvars nämnd, jo, socialstyrelsen, osv,
ja de ducka ju då jag själv bevisade för dem att jag ej var paranoid schizofren,
dvs aldrig blivit diagnoisticerad till detta,

de krävde inget ansvar av eskilstuna psykiatri i frågan,
till mig sade de bara att de skulle skicka det till en utredning
som ej var oberoende,
dvs samma psykiatriska enhet som förljög mig skulle utreda sig själv,
tillika med att de sade att detta går ej att anmäla,
nä för det var preciberat redan två tre år innan jag blev medveten om att det fanns sådana lögner om mig i deras journaler.
och då gjorde en anmälan på detta,

så i sak så är det precis som den psykiatriker gav sken av då jag var i umeå inför en rätts psykiatrisk undersökning
2013,
han frågade bara en sak igentligen,
på ett menande sett,
alla dessa anmälan ledde det någonstans,
nej sa jag,
så det är anledningen till att de kan göra som de gör,
ja inga myndighets intsanser som ska stå på den kränktas sida, på patientents sida,
har ställt psykiatri eller de ansvariga läkarna till ansvar,
och då de ej gjort det,
så kan de i sak, kränka mig igen och fortgående,
ja de gör ju detta utan att någon vidtar åtgärder och ställer dem till ansvar,

nu har jag som sagt varit här 18 månader, plus sex månader i häkte,
om jag hade blivit dömd till fängelse, så hade jag varit fri för ett och ett halvt år sedan,
enligt min advokat så hade jag blivit dömd till sex månader max,
med tanke på att jag då själv tidigare hållt mig ute utanför straff systemet i 14-15 år,
så hade straffet blivit väldigt lågt för den icke allvarliga form av kriminalitet jag återfallit i,
ja några snatterier,
och ett par misshandel på fyllan,
så orden här ovanför om risk för förtsatt allvarligt brottslig verksamhet,
ja de har ju bara ett syfte,
ja att de ska få fortsätta med en inlåsning byggt på lögner om mig,
jag stämmer ej bevisligen öeverns ens med den bilden,
ja en antisocial kriminell personlighets störning,
den har ingen kognitiv kunskap om sina egna tidigare beteenden beroenden osv,
den har aldrig brutit alla sådana mönster en gång i tiden,
och slutat identifiera sig som kriminell, slutat droga under flera år,
dvs detta finns det ju ochså papper på, 
ja man behöver ju bara ta uteslutningsmetoden, en kille som suttit inne för asociala beteenden,
under 11 år av sitt liv mellan 1986-1998,
har inga straff ingen fängelse dom mellan 98 fram till idag 2014,
finns ej i polisens register, dvs under lobbar eller omhändertaganden mellan 98-2006
från att frekvent vara under både fängelse domar och omhändertaganden för både alkohol och droger
fram till 1998,
en antisocial personlighets störning är enj individ som identifierar sig som kriminell,
en individ som skapar trygghet genom självhävdande beteenden,
dvs en en individ som skriver om känslor och beteenden skriver om beroenden,
och orsak till sådant,

ja jag har ju i åratal gjort en massa anmälan emot psykiatri psykiatriker,
i åratal varit rak öppen ärlig ifråga om min upplevda kränkning ifrån dem,
ifråga om deras förljugande av människor och oansvar då man bevisar dem göra så,
så tar de ej sitt ansvar ändå.,
detta är vad jag menar på grunden till att jag sitter inlåst igen,
de känner upplever sig kränkta av att jag är rak om dem,
ja att om ej psykiatriker psykiatri hade känt ett eget behov av att hämnas lite på mig,
det är min tro min övertygelse,

ja ser man till faktum,
allt jag själv bevisar genom deras egna journaler,
hur de bemöter mig,
i tex den rätts psykiatriska undersökningen så lämnar de sitt utlåtande som vanligt,
ja som de flesta läkare jag haft att göra med,
så säger de inte ett ord om att de skulle uppleva mig ologisk irrationell paranoid schizofren,
tvärt om i deras upplevelse av mig så finns inget sådant,

men i utlåtandet från tex rätts psykiatrikern i umeå, så säger han i sitt utlåtande,
ja att jag är så sinne sjuk att inga mediciner biter på mig,
så jag behöver ej bli medicinerad,
det står i utlåtandet, man kan undra hur kan man i sin upplevelse av en människa säga att man upplever den
frisk,
men ändå påstå att den är så sinnesjuk att den ej ens behöver mediciner för sådant funkar ej på mig,
den enda vård denna så kallade vård av psykiatri tillhandahåller är kemiska preparat,
men jag är tydligen så sinne sjuk att jag ej behöver deras vård,
för den fungerar ej på mig,
jag måste vara mera sinnes sjuk än alla andra som får mediciner,
ja de är ej hopplösa fall,,, he he he,

eller är det personligt, ja att det ej alls har att göra med att jag skulle vara sinnes sjuk,
utan det mera har att göra med kränkta känslor hos psykiatriker som jag bara varit rak om under alla år,
ifråga om deras okunskap och deras bemötande av mig,
ja anledningen till att jag sitter där jag sitter,,,,

jag har lämnat negativa urinprov här sedan juni förra året,
jag har lått bli att lämna urinprov två gånger sedan dess,
då har jag tagit drog, 
jag har ej det behovet igentligen det beroendet igentligen, att jag ändå gjort så,
är väl för den hopplösa situationen känslomässigt,
ja ett litet barnsligt beteende av att visa systemet fingret,
för upplevd kränkning,
nu har jag ändå beslutat att jag ska vara drogfri, ja igentligen så visar jag ju mig själv fingret 
om jag tar drog på ett sånt här ställe,
ja det drabbar ju bara mig ej systemet.
de får bara mera vetten på sin lögn kvarn, de vinner på det;;;;

jag gillar touchen ändå,
de upplever mig ej schizofren,
men det föreligger en allvarlig psykisk störning,
är det ej bara ord för att fortgå med vad jag menar på är en olaglig inlåsning,
ja där man böjer lagen efter sitt eget välbefinnade ej efter mitt behov eller sanningens behov,

en liten touch till,
med psykologen har jag haft en bra dialog,
men vad som framkommit under våra samtal är igentligen att vi pratar om det jag har kunskap han har en del kunskap om,
beroenden beteenden känslor rehabillitering,
ja sådant en paranoid scizofren ej kan vara medveten om då det är att ha en logisk kunskap,
men vad som framkommit ändå är att då de tar bort denna diagnos så småning om,
så måste jag för deras skull få en annan diagnos,
ja för allt annat vara att erkänna sig ha gjort fel som myndighet som sjukvård,
ja eller att myndigheter och sjukvård innan jag kom till karsudden gjort fel,
det är att ge mig en annan diagnos istället,
ja att fly ansvar,
enligt mig,,,

Anmäl
2014-11-09 10:29 #1 av: M A N I N A N

Fruktansvärd läsning, men föga förvånande. Som tvångsvårdad inom psykiatrin är man totalt rättslös.

Positivt att du trots skärpning av LRV har tillgång till mobil/dator.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.