03. Allmän psykologi

Adoption + Psykologi

2017-11-16 14:32 #0 av: elfa

Hej! Jag ska göra en undersökning om hur adopterade ser på att själva adoptera. Jag vill bygga min undersökning på någon slags psykologisk teori då jag tycker det är oerhört intressant. Jag tänker mig en teori om att man bygger sin verklighet på egna erfarenheter,  till ex om man upplevt sin adoption negativt är man mindre benägen att adoptera / tvärt om. Eller möjligtvis en teori om att man gör exakt som sina föräldrar eller tvärt om? Har ni några förslag eller idéer på någon teori jag skulle kunna kolla på kopplat till ämnet? 

Anmäl
2017-11-16 14:36 #1 av: elfa

Eller kanske anknytningsteori?

Anmäl
2017-11-16 15:45 #2 av: OnlineCores

Vad är det för kurs du läser? Här är också en bra och enkel källa som jag gillar: https://lattattlara.com/

Det finns flera psykologiska teorier och perspektiv.

"Jag tänker mig en teori om att man bygger sin verklighet på egna erfarenheter,  till ex om man upplevt sin adoption negativt är man mindre benägen att adoptera / tvärt om."

Det låter mera som det behavioristiska perspektivet, och betingning i det området.

Anknytningsteorin är väldigt kopplad till det biologiska perspektivet och evolutionslära. Och är därmed inte kopplad till inlärning i den bemärkelsen. Hur tänker du när du nämner anknytningsteori?

Anmäl
2017-11-16 16:52 #3 av: elfa

#2 Jag tänkte att man kanske kunde koppa en positiv anknytningsteori till att den adopterade ser positivt på sin egen adoption och där med själv skulle vilja adoptera. Medan en negativ kanske skulle innebära att man själv skulle vilja skaffa barn biologisk eller inte ville ha några barn alls. Jag är som sagt osäker, och vill bara hitta en teori som jag kan koppla till de svar jag får. 

Tack för förslaget. Jag läste om operant betingning. ''de konsekvenser ett beteende får avgör om vi kommer att utföra beteendet igen eller inte''Om man då tar adoption som ''beteendet personen utför'',  skulle jag väl kunna bygga uppsatsen på att personens inställning i att adoptera utgår från vilka konsekvenser hens egen adoption haft? 

Jag läser samhällskunskap och detta är mitt gymnasiearbete. 

Anmäl
2017-11-16 17:47 #4 av: OnlineCores

Ok, jag kan inte garantera att det är korrekt det jag säger nu, men det du syftar på om anknytningsteori låter mera som kognitiva tankescheman. Och  vad jag har för mig med anknytningsteorin, är att det handlar mer om barnets medfödda dragning till föräldern direkt efter födseln, i ett biologiskt synsätt för överlevnad. Du får nog rådfråga din lärare om detta, så jag inte lär ut fel.

Ja, det kan nog funka väldigt bra och då kan också du titta på förstärkningar och bestraffningar.

Om du vill gå ännu längre så kan du titta på det kognitiva och titta på hur tankemönster utvecklas, alltså hur de adopterades tankeschema ser ut angående adoption, i jämförelse med en som inte har den erfarenheten. Men det kanske är överkurs... vill bara uppmärksamma dig om att det existerar.

Anmäl
2017-11-16 22:52 #5 av: vallhund

Vilken nivå ligger arbetet på?

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.