Etikettbipolär-sjukdom
Läst 1949 ggr
Candela
2015-03-02, 13:57

Fel-diagnosticerad med bipolär sjukdom?

Min nuvarande läkare tycker att jag är fel-diagnosticerad med bipolär sjukdom. Det kom han fram till efter att ha låtit mig berätta min livshistoria på en halvtimme (han hade inte tid att lyssna längre än så). Jag blev stressad och glömde nog bort hälften (eftersom jag har en väldigt invecklad och lång historia av psykisk sjukdom).

Den förra läkaren som satte diagnosen hade visserligen inte heller någon grundlig utredning, men där pratade vi i alla fall drygt en timme, jag upplevde att han lyssnade mer på mig, och jag kände mig inte så stressad och kände att jag fick fram vad jag ville säga. Han lät mig prova lamotrigin för att se om det hjälpte mina symtom, vilket det verkligen gjorde! Därefter gav han mig diagnosen.

Jag vet inte om den nya läkaren har tagit bort diagnosen från min journal eller ej, borde han inte berätta det i så fall?

Så frågan är - vem har rätt egentligen? (Kanske anser ni inte att en diagnos på papper är så viktig, så länge man får hjälp med rätt medicin och behandling, men i mitt fall kan det vara avgörande. )

Geru
2015-03-02, 15:27
#1

Oavsett vad läkaren tycker du har skulle jag inte sätta en diagnos, eller vilja ha en diagnos, utan en ordentlig utredning gjort av rätt personer.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Candela
2015-03-02, 16:36
#2

Vad är en "ordentlig" utredning? Googlade och fick upp följande:

DIAGNOSTIK

_
Det finns ingen vedertagen diagnostisk biomarkör för bipolär sjukdom. Diagnosen är klinisk och ställs efter en noggrann anamnes med stöd av kliniska skattningsskalor. Anamnesen bör utöver det aktuella tillståndet omfatta en kartläggning av: 
 _

  • det långsiktiga förloppet
  • tidpunkt och omständigheter för debut
  • ärftlighet för psykisk sjukdom och självmord
  • effekt av tidigare behandling
  • förekomst av missbruk
  • icke-psykiatriska sjukdomar och deras behandling
  • den sociala situationen

En suicidriskbedömning ska göras. Beakta hur personen förändrats relativt sitt normala tillstånd. Som stöd till den kliniska intervjun finns skattningsskalor som ska användas på rätt indikation. Exempelvis:   

De övre punkterna gick vi igenom i samtalet, och så fyllde jag i MDQ- och MADRS-formulären. Alkohol-formuläret känner jag också igen, så det är möjligt att jag gjorde även det? (Minns inte riktigt.) 

Det var en överläkare i psykiatri jag pratade med, och som satte diagnosen.

Geru
2015-03-03, 14:48
#3

#2 Av vad jag har förstått så tar det runt 10 timmar att göra utredningen, dessa sprids då ut på flera samtal, men det finns självklart fall som tar mer tid, och fall som tar mindre tid. Jag är väldigt övertygad om att en psykolog måste vara med i processen.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Upp till toppen