04. Personliga berättelser

Till lögnarna psykitrikerna

2014-10-29 14:49 #0 av: veijo.i

jag är ej det ni förljuger mig till,

tex en antisocial personlighets störning,detta är ett epitet psykiatri slänger sig med,

utan att någonsin förklara vad de menar med detta,vad kriterierna är för att en människan ska stämplas med detta epitet,denna klassificering.

så som jag ser på känslor och beteenden logiskt,dvs jag förklarar resonansen till olika beteenden som utveckling,så är tex en människa med olika våldbeteenden,eller människor som har stöldbeteenden,människor som ofta klassificeras med detta epitet,antisocial personlighets störning.

i dessa individuella utvecklingar av tankar känslor och beteenden,så har dessa männsiskor sedan barns ben varit oförstådda av en okunnig allmänhet,ett okunnigt samhälle, en okunnig psykiatrisk vård.man har agerat emot deras beteenden med våld, med straff, med hämnd, med dömande, med fördömande,med skam skuld beläggande,

villket aldrig löst beteendena, utan bara förhärdat individen i sin negativa beteenden utveckling,

då dessa människor vi kallar kriminella ja eller antisociala personslighets störningar,var barn och började hävda med beteenden genom beteenden,för att de ej förstod ett annat sätt att skapa en stark indentitet, skapa egen trygghet egenvärde,

så började dess omgivning kontrollera barnet, straffa barnet, döma barnet, fördöma barnet, kontrollera barnet, för de beteenden barnet ej själv förstod varför de agerade med,

detta har som följd skapat antisociala tankar känslor emot samhälle, emot myndigheter, emot social tjänst, emot polisen, emot rättsväsendet, emot auktoriteter,

dessa tankar och känslor har inget med personlighet att göra,dessa beteenden har inget med personlighet att göra, ja de asocial beteendena,eller de asociala tankarna känslorna,

hela detta påstående om människor är ett förljuget faktum,ja antisocial personlighets störning, därför kan ej samhälle system psykiatri, definera detta påstående,ens som kunskap, ja de behäftar människor med dessa epitet som väcker rädslor eller antipatiska känslor hos dem själva

ja det finns ingen personlighet som är antisocial, personlighet är den individuella unika individen,dessa individer är alla vi människor,vi utvecklar olika tankar olika känslor olika beteenden i livet, allt sådant har inte ett skit att göra med personlighet, dvs de enskilda unikumen vi alla är,

vad jag tror psykitri menar med detta epitet, denna klassificering av människor,är att psykiatri ej har ett jota i kunskap om orsak till beteenden som utveckling hos individer,ej har ett jota i kunskap hur man ska som individ utvecklas ifrån beteenden,

då psykitri stöter på individer som tänker känner kriminellt, dvs identifierar sig själv som en identitet av kriminell.,de tänker kriminellt, känner kriminella känslor,

och har under livet utvecklat en massa negativa tankar känslor riktade emot samhälle system,emot myndigheter auktoriteter,emot rättsväsendet emot polisen,så förstår ej psykitri att det finns en logisk resonans till alla dessa tankar och känslor och beteenden,som individuella utvecklingar,

då de inkommer människor med negativa tankar känslor emot psykiatri, tankar känslor emot samhälle,tankar känslor emot poliser, emot myndigheter,så döper man detta till antisocial personlighets störning,.fast deras tankar och känslor ej är statiska. dvs de är förränderliga har ej ett skit med personlighet att göra,därför använder sig ochså psykiatri med ren okunskap,de försöker kemiskt få bort människor beteenden människors tankar och känslor,vilket ej går,

i en personlig utveckling. i ett tolv stegs program, i en psykotisk tro av kärlekslära,så förrändras utvecklas individens egen upplevelse, av sig själv av tillvaron, av andra människor,dess tankar och känslor kring sig själv,blir mera jag bejkräftande, mera jag bejakande, mera jag accepterande,i alla dessa läror lär sig individer att sluta projicera negativ tankar känslor emot en omgivning eller emot sig själv,

i alla dessa olika men ändå samma kognitiva processer,så lär sig individen att frigöra från de otrygga känslorna, sin egen skam, sin egen skuld, sitt eget oegenvärde,

den lär sig skapa egen värde självkänsla,med detta, och en förlåtande process av sig själv, och ett totalt förlåtande av sin omgivning sin omvärld,så släpper alla de negativt riktade tankarna och känslorna emot tex myndigheter, emot samhälle, emot psykiatri,emot auktoriteter, emot polis,för med detta skapande av egenvärde släpper ej bara alla beroenden alla negativa beteenden alla jaghävdande vålds beteenden,som är ett skapande av konstgjort egenvärde,

utan alla våra negativa projektiva tankar och känslor släpper ochså i detta,sådant en okkunig psykiatri tolkar som personlighet och en störning i personligheten,vilket ej har med personlighet att göra över huvud taget,utan är bara inlärda sett att tänka känna uppleva tro förhålla sig vi lärt under livet,

precis som beteenden är inlärda sätt att agera under livet,

allt sånt går att utvecklas ifrån,

men ej med kemilkalier.

utan bara med en utveckling tanke känslomässigt av individen själv,

se till alla beteenden människan har,

ja ej bara de antisociala,

går det att förrändra sådant hos allmänheten, med kemiska preparat, mej det gör det ej,

går det att förrändra allmänhetens tanke känslo liv med kemiska preparat,

nej det går det inte,

endast individen ifråg med tanke känslo livet med beteenden livet kan förrändra sådant själv,

men ej med våld ej med kontroll ej med straff ej med hämnd,

utan med en personlig utveckling av tankar och känslor,

dvs ett upphörande av att indentifiera sig bekräfta sig i beteenden tankar känslor som är asociala,

 ett råd till alla okunniga psykiatriker på individers tanke känslo liv,

läs på lite grann böcker om personlig utveckling,

ja människor som  har brutit megativa beteenden mönster, eller beroende problem,

människor som har utvecklats tanke känslo m'ässigt ifrån hat negativt,'de gjorde detta utan kemiska preparat,

de använde sig bara av sunt förnuft och sin egen tanke,

Anmäl
2014-10-29 15:03 #1 av: Ebolaa

intressant ... !

Gillar djupet...

Anmäl
2014-10-29 15:14 #2 av: lillan-65

ja jillar det INTE, VARFÖR skriver du så långt med konstiga ord o varför skriver du att dom är lögngnare????  Det är FEL, då kansje du ska prova en anan psykolog istellet om du inte litar på den du har. Personkemin kansje inte stemer jemt men det är ju verken pasienten eller psuklologens fel, men det jör dom INTE till lögnnare. Dom har utbildat sej massor av år för o kuna hjelpa folk så ja tyker inte det är lemplit o skriva som du jör, byt psukolog istellet.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.