Annons:
Etikettpsykologi-fakta
Läst 214544 ggr
kerstinjo
3/9/09, 6:58 PM

Mazlows behovstrappa

Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.

En behovshierarki eller behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin för hur människor prioriterar sina behov. Den primära iden innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.

Modellen presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln "A Theory of Human Motivation". Teorin nämner, i sin första version, behov i fem nivåer, vilka omarbetades under 1950-talet.

Mazlows behovstrappa .

Behovstrappan består av fem nivåer av grundläggande behov, från lägsta till högsta nivå:

1. Fysiologiska behov

2. Trygghetsbehov (psykologiska behov)

3. Samhörighets- och kärleksbehov (sociala behov)

4. Självkänslobehov (egobehov)

5. Behov av självförverkligande

Fysiologiska behov: Basala behov som luft, vätska, mat, värme, sömn, sex.

Om inte de här behoven tillgodoses kan vi drabbas av sjukdomar, irritation, smärta, obehag, och därför strävar människan efter att så snabbt som möjligt tillfredsställa behoven och uppnå jämvikt.

Så länge de fysiologiska behoven inte är tillfredsställda kontrollerar de människans tankar och beteenden eftersom organismen primärt är inställd på överlevnad

Trygghetsbehov: Psykologiska behov som struktur, stabilitet, skydd, fred, trygghet. Trygghetsbehov har mycket att göra med att skapa stabilitet i en föränderlig omvärld och som vuxen tänker man oftast inte på dem förrän bristen på tillfredsställelse blir uppenbar.

En kvinna som lever i en relation med en våldsam make är t.ex. alltför uppfylld av rädsla för att kunna se till högre behov.

Den som har många självdestruktiva beteenden bär sin egen otrygghet inom sig och måste lära sig hantera de beteendena innan hon/han kan känna trygghet och stabilitet.

Ägnar du dig aktivt åt något så destruktivt som en ätstörning eller självskadebeteenden, kan man förenklat säga att du själv ständigt hotar dig till livet - inte direkt den bästa grunden för inre trygghet

Samhörighet och kärlek: Sociala behov som kärlek, vänskap, tillhörighet, förståelse och acceptans.

Människan har ett stort behov av grupptillhörighet och delaktighet, av (ickesexuell) kärlek, av att känna oss förstådda och behövda.

Även om man visserligen kan överleva ensam, så är människan ett flockdjur och strävar efter att minimera känslor av ensamhet och alienering

Dessa tre behovsnivåer räknas som bristbehov, och de två följande som utvecklingsbehov

Självkänsla: Egobehov som självrespekt, erkännande, bekräftelse och uppmärksamhet.

De här behoven kan delas in i två kategorier - dels den inre självkänslan av att veta att man har kompetens, att man kan och gör saker, dels erkännande och uppmärksamhet från andra. 

När de här behoven är uppfyllda känner sig personen självsäker och värdefull, och på motsvarande sätt leder frustration (brist på tillfredsställelse) av dem till känslor av underlägsenhet, svaghet, hjälplöshet och värdelöshet

Behov av självförverkligande: Att utvecklas som person och bli mer och mer den man är; att nå upp till sin fulla potential.

Den som har uppfyllt alla andra behov kan ägna sig åt självutveckling och självförverkligande på mängder av olika sätt: studier, engagemang inom miljö, kvinnofrågor, djurrätt, mänskliga rättigheter, välgörenhet, eller religiösa studier

Innan behoven på en lägre nivå är tillfredsställda, kan man inte gå upp till nästa steg i trappan, och på samma sätt fungerar det med tillfrisknande: innan du ger kroppen vad den behöver, kan du inte ta itu med de psykiska behoven, eftersom de helt enkelt är undertryckta tills de viktigare fysiologiska behoven är tillgodosedda.

Även inom trappstegen kan det finnas hierarkiska indelningar av behoven, eftersom luft och vätska måste sägas vara så grundläggande för människans direkta överlevnad att de är överordnade sex och fysisk närhet.

När så de mer grundläggande behoven tillgodoses, kan det kännas hemskt tomt och ledsamt att inse de andra behov som har fått stå tillbaka, men de känslorna är helt normala.

 Kerstin 

 

Annons:
kerstinjo
3/9/09, 7:04 PM
#1

När ni läser om Marlows behovstrappa, vad tycker ni om den?

Tror ni att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen?

  Abraham Maslow

1908 - 1970

 Kerstin 

 

Aviendha
3/9/09, 7:46 PM
#2

Jag läste en del om den på socionomprogrammet innan jag hoppade och jag tycker ändå att det ligger något i det hela, alltså i idén av att tillfredställa vissa behov före andra.

Sen kan det vara så att trappan ser olika ut för olika människor, och att det alltid finns undantag för att bekräfta regeln, men på det stora generella hela så tycker jag inte att den är så dum.

Fialotta2
3/9/09, 8:11 PM
#3

Jag har läste en del om Maslow i min utbildning och jag tycker det finns en hel del som stämmer. Något som jag har tänkt på, är att man kan hoppa mellan olika trappsteg beroende på tillfällen och hur man mår.

Sedan är det också som #2, skriver att trappen ser olika ut för olika människor.

kerstinjo
3/9/09, 8:13 PM
#4

Jag tror att det ligger mycket i hans behovstrappa.

 Kerstin 

 

hus-musen
3/9/09, 9:47 PM
#5

Själva trappan som grundide tycker jag är väldigt bra och ett lätt sätt att se hur man själv prioriterar saker och ting! Och det är lättare än att försöka räkna på % över hur viktigt något är=)

Qui dormit, non peccat

 


kerstinjo
3/10/09, 12:03 AM
#6

Ja, här är inte posenten viktig!Skrattande

 Kerstin 

 

Annons:
Lesunq
3/23/09, 12:00 PM
#7

Jo, nog tycker jag att det finns en poäng med behovstrappan. Svältande människor föredrar säkert mat framför en laptop. Jag instämmer med #3 att dessa behov kan vara väldigt inviduella.

Citronmeliss
3/23/09, 1:54 PM
#8

Enligt mig bygger hans teori på en vettig tanke.

Utan att kunna andas, äta och dricka har vi inget behov av att självförverkliga oss.

Sedan kan det givetvis, på högre nivåer se olika ut beroende på person, men i det stora hela instämmer jag!

//Citronmeliss - Psykologi iFokus
---------------------------------------------------------------
Det bästa och vackraste kan inte ses eller höras 
utan måste kännas med ditt hjärta

Chestnut
3/1/11, 12:06 AM
#9

Puttar upp denna specifika artikel som faktiskt vissa grupper angav som källa när vi snabbt skulle ta reda på och argumentera runt Mazlow på psykologilektionen idag! (Va stolt nu kerstinjo Cool)

Med vänliga hälsningar
Chess

[rolnor]
3/1/11, 5:40 PM
#10

Jag tror också att vi hoppar lite upp och ned i trappan mest hela tiden, så är det nog för mej i alla fall. Jag lever väldigt ensamt (delvis av eget val) och saknar nog beröring och grupptillhörighet mest hela tiden, men kan ändå få en kick att att göra nått lyckat keramiskt alster eller bli erbjuden att ställa ut mina saker, så jag tror inte att allt måste gå i en viss ordning, åtminstone inte alltid och likadant för alla.

Glad

Amanda.S
4/3/12, 10:31 AM
#11

Jag håller på att göra ett arbete om just maslow. och fick en intressant tanke, vi i sverige har kommit ganska långt på trappan. men hur kommer det sig då att man i sverige använder mest piller, och är en av de länder som har flest självmordsförsök. hjälp!

[rolnor]
4/4/12, 10:33 PM
#12

Kanske finns det mycket krav i Sverige att man SKA självförverkliga sej, att det blir en press på oss??

Fjäril
9/17/13, 12:51 PM
#13

Lite kul att söka på "behovstrappan" och se att iFokus (den här artikeln) ligger som nummer två eller tre på Google 👍

Bra sammanfattat också!

Sajtvärd på Övernaturligt

Annons:
Upp till toppen
Annons: