Etikettfakta
Läst 37808 ggr
David
2008-09-13, 11:25

Patienträttigheter

Du har mer rättigheter inom vården än vad man tror. Många av rättigheterna finns också reglerade i lagstiftningar.

Domstolsklubba

Extra läkarbedömning

Du har alltid rätt att få en extra läkarbedömning, en så kallas second opinion. Det innebär att du har rätt att få bli undersökt av en annan läkare än den du först gick till. Går det inte att få det på det sjukhus/vårdinrättning som du tillhör så finns det skyldighet för landstinget att bekosta ett besök hos ett annat landsting eller vårdgivare.

Byta behandlare

Du har rätt att byta läkare, psykolog eller annan behandlare utan att behöva motivera varför.

Din journal

Du har rätt att läsa din journal. Man har rätt att läsa hela sin egen journal, men det finns undantag om journalen innehåller uppgifter som kan vara till allvarlig skada för en själv eller någon närstående. Om man inte vill veta har man rätt att slippa information om vad som står i journalen. Anhöriga får bara ta del av informationen om du som patient har gett sitt uttryckliga tillstånd.

Akutvård

Du har rätt till akutvård vid närmaste akutmottagning, även om det inte är på din hemort eller ens i ditt eget landsting. Så gäller även inom psykiatrin. Mår du akut sämre har du rätt att kontakta den psykiatriska akutmottagningen där du befinner dig.

Eget beslut

Du har rätt att fatta eget beslut om du ska bli undersökt och behandlad. I stort sett har man full rätt att säga nej till den vård man blir erbjuden. Undantag finns när det gäller psykiatrisk tvångsvård (krävs vårdintyg) och vissa så kallade allmänfarliga smittsamma sjukdomar, till exempel HIV, som regleras i smittskyddslagen. Om man som förälder vägrar att låta sitt barn få livräddande behandling kan socialtjänsten besluta om behandling för att rädda barnet.

Missnöjd?

Du har rätt att klaga på den vård du fått. I varje landsting ska det finns det en patientombudsman/patientnämnd, som inte är anknuten till sjukhuset. Där får du hjälp om hur du kan gå till väga, och de kan också skicka dina synpunkter vidare till chefsläkaren för utredning. HSAN - Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämnd kan du också göra en anmälan till.

Tystnadsplikt

Alla anställda inom hälso- och sjukvården, även administrativ personal, har tystnadsplikt och sekretess när det gäller allt som har med vården att göra. Detta gäller både inom den offentliga och den privata vården samt för apotekspersonal. Tystnadsplikten innebär att personalen inte får prata med obehöriga om en persons hälsotillstånd, behandling eller personliga förhållanden. Tystnadsplikten och sekretessen är reglerade i lag och brott mot dessa brukar bestraffas mycket strängt av tillsynsmyndigheten och åklagare.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

David
2008-09-13, 12:11
#1

Jag är en sån där "krånglig" patient. Har bytt läkare på begäran flera gånger, har bett om att få en annan läkares åsikt, har bytt psykolog.

Jag har begärt ut mina journaler, loggar om vilka som har tittat i journalen, jag har klagat på vården till patientnämnden, och även polisanmält en person för brott mot tystnadsplikten.

Så om någon behöver hjälp, säg bara till. Jag har prövat det mesta. Obestämd

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Tatsja
2008-09-13, 12:19
#2

Jag är också en sådan där besvärlig patiens. Ifrågasätter väldigt mycket. Blev väldigt impopulär på gamla vårdcentralen, speciellt efter att ha skällt ut en läkare efter noter. Men det var befogat. Fattar inte hur en läkare kan börja med orden. Jag tycker du är äckligt fet, lev på vatten i två veckor. Oavsett min övervikt, som är runt 25 kg, så är det fel av en läkare att kommentera så. Men hon fick veta att hon levde. Efter en vecka var hon inte kvar.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Yuki
2008-09-13, 12:48
#3

Om jag går till läkaren, kan jag be att få läsa min jorunal?

David
2008-09-13, 12:50
#4

Yes. Du har rätt att få läsa din journal. Du behöver inte ens säga varför, bara att du vill läsa den.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Yuki
2008-09-13, 13:26
#5

Bra. Men jag tvivlar på att det står mycket.

David
2008-09-13, 13:29
#6

Det är jätteolika mellan olika läkare. En del verkar skriva hela noveller, medan andra bara skriver några korta rader.

Jag har såna här fina utvärderingar i min journal också: "Han såg välklädd ut". "Han verkade nervös, satt på framkanten på stolen".

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Yuki
2008-09-13, 13:32
#7

Oj…

AnneN
2008-09-13, 14:34
#8

Hur går jag till väga om jag vill få hemskickat mina journaler? Alltså där det står allt från den dag jag föddes fram till dagens datum?

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Tatsja
2008-09-13, 15:41
#9

Finns det inte ett patientregister? Men har för mig de sparar de i 10 år. Kan ha fel eller också är det ändrat.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

David
2008-09-13, 17:31
#10

Journalen direkt när du föddes är skriven på din mamma, så då måste du ha hennes tillstånd. Från du blivit utskriven från BB har du en egen journal. Tyvärr finns den oftast inte på samma ställe, utan varje avdelning/mottagning/sjukhus har sin egna journal. Men det är lätt att få ut dem. Skriv ett brev, och be att få journalen. Glöm inte ditt personnummer, dels för att de måste kolla så att det är rätt journal, men de skickar den bara till folkbokföringsadressen.

Vissa tar ut någon krona per kopia, medan andra kopierar den gratis.

70 år sparas journalen. I ett antal år på sjukhuset, och sedan tror jag att den flyttas till något riksarkiv. Är lite osäker på det.

I och med den nya patientdatalagen från juli så kommer det vara lättare att få ut nya journaler, då det mesta ska vara datoriserat och sammanhängande (förutom psykiatrin, som kommer ha sitt eget system)

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Alli6767
2016-01-24, 13:06
#11

Hej! Ser att det är en mycket gammal tråd, men behöver komma i kontakt med någon som David här i inläggen, el någom som e kunnig i hur det får gå till i vården…då jag tror många fatala och traumatiska fel begåtts mot mig. Någon som vill hjälpa mig i detta ??

[Lilyz]1
2016-01-27, 16:24
#12

#11 Du kan vända dig till patientnämnden i ditt landsting eller till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Vill du läsa dina journaler så finns det oftast beskrivet hur du går till väga på 1177/minavårdkontakter eller så kontaktar du din vårdgivare direkt. 🙂

Peg123
2017-05-12, 16:06
#13

David! Jag har blivit nekad att byta min läkare på vårdcentralen innan en utredning görs på måndag med enhetschefen. Har de rätt att neka mig vård och akuttid när de har tider hos andra läkare idag?

Upp till toppen