Etikettertvångsvårdrättsligt
Läst 9732 ggr
David
2009-04-22, 10:40

Fördelar med LPT

Vet inte om det här har varit uppe tidigare, men om man på något sätt blir uppmanad av läkare att "frivilligt" lägga in sig på slutenvårdsavdelning, och man verkligen inte vill, eller vill ha lite kontroll på sin egen situation, har jag lärt mig att begära ett vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

För att sjukvården inte ska begå ett lagbrott har du laglig rätt att få träffa en överläkare inom 24 timmar efter att intyget utfärdats, och det är inte så vanligt att överläkare finns att tillgå på en vårdavdelning, åtminstone inte regelbundet. Sedan skall det ska en regelbunden prövning av tvångsvården (för det är egentligen en frihetsberövande åtgärd), och man har både rätt till personligt ombud, och att överklaga till Länsrätten.

Min erfarenhet är att det ger en hel del mer förmåner än att frivilligt lägga in sig, och kanske bli kvar längre än nödvändigt, och inte ha samma rätt att träffa läkare etc.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Silvernalles
2009-04-22, 12:24
#1

Menar du verkligen allvar?

 Att sätta igång denna omfattande rättsliga process som dessutom kräver en massa resurser och åtgärder från sjukvårdens sida, bara för att du föredrar att bli tvångsvårdad framför att bli inlagd? För att få träffa en överläkare snabbare än andra patienter?

Tvångsvård är till för de personer som saknar sjukdomsinsikt och är i akut behov av hjälp. Om du begär att bli tvångsvårdad är du troligtvis inte i behov av det.

Det finns alltid sätt att utnyttja systemet, men var medveten om att det sker på dina medmänniskors bekostnad.

David
2009-04-22, 13:03
#2

#1. Tyvärr är det den bittra sanningen. Fick det här "tipset/rådet" av en cheföverläkare inom psykiatrin.

Och tyvärr är jag glad över mitt beslut också. På vårdavdelningen fanns det patienter som inte fått träffat en läkare på över två veckor trots att de bett om det, patienter som egentligen bara "förvarades" i väntan på ingenting.

Mitt handlande gjorde att jag fick träffa en läkare som gjorde en ny bedömning på mig, löste det akuta, och jag fick åka hem dagen efter, för att fortsätta i öppenvården.

Men givetvis, hade jag själv känt att jag haft behov av inläggning, hade jag troligtvis accepterat det, nu var frågan också att jag inte ansåg tillsammans med personal på den somatiska medicinavdelningen att inläggning inte var behövlig.

Men ändå, jag delar den cheföverläkare som gav mig tipset om att kräva LPT för att få sina rättigheter. Tyvärr den bistra sanningen idag inom slutenvården.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

skogspinglan
2009-11-04, 19:37
#3

låter inte helt sunt att önska sig LPT för att få träffa en läkare inom psykiatrin. kan en läkare verkligen ge ett sådant tips - är inte det ett yrkesfel? För att man ska bli LPT:ad måste man ovillkorligen uppfylla de kriterier som någon har radat upp tidigare o vara i verkligt behov av tvångsvård! Det är en oerhörd process som drar igång o detta följer en sedan i journalen o är inte alltid till ens fördel. menar läkaren möjligen att du ska hota med att ta ditt liv? o det i så fall ger rätt att få LPT? han kan ju inte mena att du sk abegära LPT för det kan man inte. låter mysko! Vem vill ha LPT frivilligt när det är en tvångslag..

HannaM
2009-11-04, 23:17
#4

Nackdelar med LPT… du bestämmer inte längre över dig själv. Även om beslut ska fattas med samtycke i möjligaste mån så kan dom få för sig att man saknar sjukdomsinsikt, inte vet sitt eget bästa etc och därmed göra som dom vill. Det kan leda till både det ena och det andra inom behandling.

Jag har medicinerats mot min vilja efter hot om tvångsmedicinering, bland annat. Att förlora rätten att bestämma över sig själv är inte direkt roligt, jag upplevde många av läkarens beslut som övergrepp på min person och att ingen hänsyn togs till vad jag visste om mig själv och det jag kände.

För övrigt träffade jag läkare minst en gång i veckan under min period i slutenvården. När jag legat inne över en natt eller två har det förutom det första bedömningssamtalet på psykakuten alltid blivit en läkarkontakt dagen efter.

Aviendha
2009-11-04, 23:38
#5

Jag vet inte riktigt om jag tycker detta är bra. Kanske kan man påpeka dessa fördelar för de som blivit tvångsvårdade, men att begära det? Njä.

Grejen är ju den att du bli inlåst, och de kan medicinera dig efter eget godtycke, vart ger det mer kontroll? Om du inte vill ha extra medicin som frivilligt inlagd finns det inget mer att säga om saken, men är du där under LPT är det en annan femma, för eftersom du är inne under just LPT så är du ju inte själv kapabel att bedöma om du bör medicineras eller ej. Bara ett exempel.

Som frivilligt inskriven så kan du ju skriva ut dig, det kan du inte heller under LPT. Jag ser inga fördelar alls med det, tvärtom. Det är min strösta mardröm. Jag fick läkarkontakt direkt när jag var inne - frivilligt. Och då var det sådan platsbrist där inne att de inte visste vart de skulle göra av alla patienter och hade lagt dem på provisoriska avdelningar för att få den där extra platsen. Ändå fick jag prata med läkare.

David
2009-11-05, 06:33
#6

Nja. Kan man skriva ut sig själv om man vårdas frivilligt på en psykiatrisk avdelning? Inte är det som i den somatiska vården? Eller?

Dörrarna är låsta, det är mediciner oavsett om du vill det eller inte, oberoende på om du är där på LPT eller inte. Åtminstone här uppe. Inga fler förmåner. Eller, de få förmåner som att träffa läkare och ha möjlighet att överklaga finns just när man behandlas under LPT.

Nu var det ju också så att jag totalvägrade, såg ingen anledning alls med inneliggande vård. Så det stod mellan att låta mig gå hem, eller tvångsinlägga mig. Eftersom jag bedömde att jag var så pass "frisk" ägnade jag tiden åt att studera bemötande. (fick ju också bekräftat av överläkaren jag lagligen hade rätt att träffa inom 24 timmar att det inte fanns någon anledning för inneliggande vård för mig). Hur som helst, de patienter som fanns där, oavsett om de låg där "frivilligt" eller inte, de fick sina 2-3 rök/luftpauser tillsammans med personal. Dörrarna var låsta. Medicinvagnen kom. Mariekex var dagens höjdpunkt.

Med LPT gav det mig en annan position, och det visste tydligen också den cheföverläkare som gav mig det här tipset. Slöseri med samhällets resurser - absolut. Ska man lägga in någon som inte vill och där det egentligen inte behövs? - Nej. Är krav på LPT en bra lösning där för att en överläkare ska tvingas omvärdera en ST-läkares beslut? - Ja, som läget ser ut idag. Med LPT får man åtminstone träffa en läkare.

Min "inlåsta" tid blev bara ett par dygn eftersom lagkravet om omvärdering/träffa en överläkare inom 24 timmar finns. Annars vetesjutton hur länge jag varit inneliggande utan någon som helst anledning egentligen. Första dygnet (12-13 timmar på medicinavd, frivilligt och 12-13 timmar ofrivilligt på psykiatrin) hade jag extravak. Då fanns det åtminstone någon att prata med. Stannade sedan en dag extra frivilligt för att snabbt få en öppenvårdskontakt, men den tiden var bara förvaring. Boka dagen innan om man ville träffa en läkare dagen efter.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

HannaM
2009-11-05, 18:48
#7

#6 Man kan skriva ut sig själv om man vårdas enligt hsl. Hade en kompis som skrev ut sig själv mitt i natten när hon tröttnade på att ligga inne. Pratade med bakjouren och en halvtimme senare åkte hon hem. Sen att dom kan anse att man inte har sjukdomsinsikt och sätta lpt om man vill skriva ut sig är en annan femma men i princip kan du skriva ut dig.

miklo
2009-11-27, 17:26
#8

Absolut. Om du vårdas enl. HSL (frivilligt) kan du skriva ut dig själv när du vill, även inom psykiatrin. En psyk avd. har självklart tillgång till läkare dygnet runt. Men som #7 skriver kan en läkare konvertera HSL till LPT om du är inlagd enl HSL och vill skriva ut dig. Detta om läkaren anser att du uppfyller kriterierna för LPT förstås. Det är dock väldigt många kriterier som ska uppfyllas för att LPT ska vara möjligt. Det räcker inte enbart med bristande sjukdomsinsikt. Det viktigaste kriteriet är om du kan vara en omedelbar och allvarlig fara för dig själv eller din omgivning.

Sedan verkar det vara en ngt snedvriden uppfattning om vad som gäller för en människa som vårdas enl. LPT. Efter att ha läst igenom denna tråd (och flera andra) verkar de flesta tro att man kan göra vad som helst med en person som vårdas enl. LPT!? Det stämmer att den som vådas enl. LPT rent teoretiskt förlorar sin rätt till att göra slutgiltiga beslut . Detta betyder dock inte att man får bestämma "hit och dit" utan att patienten, så långt det går, är med och beslutar! Man försöker ändå ge dessa patienter så mkt självbestämmanderätt som är möjligt! 

En patient som vårdas enl. LPT kan mkt väl vägra ta sin medicin, och om inte medicinen är livsavgörande (somatiskt el. psykiskt) så kan ingen tvinga patienten att ta den! Självklart förekommer det misstag då det är människor som vårdar andra människor, och felbedömningar inträffar tyvärr. Men så länge det är rimliga beslut mot ett tillfrisknande, ska en människa som vårdas enl. LPT få påverka och styra över sig själv, för att vården ska bli bra!

Jag vill även påpeka att du kan vårdas på flera olika sätt även om du vårdas enl. LPT. Många som vårdas enl. LPT vårdas t om i sina hem! Jag tycker absolut inte man ska försöka utnyttja denna lag genom  skådespel! Först och främst så får du ju knappast rätt vård om du spelar sjukare än du är! Att vara uppriktig och ärlig när man söker hjälp för sina psykiska problem är ju avgörande för hela vårdtiden! Då spelar det knappast någon roll om du får träffa en läkare precis när DU vill, då du är felbehandlad redan fr början pg a ditt skådespel vilket borde resultera i onödigt lång vårdtid, mot om du behandlats riktigt fr början!? En akut psyk avd. har ALLTID tillgång till överläkare dygnet runt, även om de på "jourtid" enbart kommer vid akutfall. Läggs man in på psyk enl LPT §6 måste först en överläkare bedöma dig, och sedan inom 24 timmar måste en annan överläkare göra en ny bedömning (sk LPT §6b). Denna bedömning gäller sedan i fyra veckor (kan självklart skrivas av tidigare om man förbättras), vilket gör att de patienter som är inlagda enl. LPT §6b i regel träffar läkare mer sällan än andra! Så det är både en onödig resurs (om man felaktigt utnyttjar lagen), samt rent sakfel att man skulle ha ngn sorts förmån om man läggs in enl LPT!

HannaM
2009-11-27, 17:29
#9

Vad jag skrivit om lpt är mina erfarenheter och enligt den så kan dom göra vad fasen dom vill. Jag har blivit itvingad medicin mot min vilja genom att dom hotade med att injicera den. Det handlade om antidepp medicin. Jag hade inte rätt att säga emot någonting.

David
2009-11-27, 17:38
#10

#8. Det jag skrivit om är precis som Hanna mina erfarenheter. Av vårdavdelningar där man måste "boka" läkarbesök flera dagar innan även fast läkare finns på avdelningen.

Jag hade som sagt helst velat gå hem, och vägrade frivillig vård, därav beslutet om LPT. Även hur mycket de försökte få mig att gå med på frivillig inläggning några dagar visste jag att med LPT hade jag min rätt att få inläggningen omprövad av annan läkare.

Hemskt att systemet ska fungera så, men tyvärr. Något skådespeleri var det dock aldrig tal om, de och jag visste vad som hänt, och de ville ha mig under observation några dagar. Men mitt handlade gjorde att det blev några dagar istället för kanske några veckor. För ingen länsrätt skulle sett att det fanns några skäl för en tvångsinläggning enligt LPT.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

miklo
2009-11-27, 17:46
#11

Det är som sagt inte rätt att tvångsinjicera läkemedel om de inte har en akut livsviktig funktion. Jag har under mina 10 år inom psyk ALDRIG varit med om att man tvångsinjicerat antidepr. l.m!? När det gäller tvångsinjicering brukar det i princip alltid vara antipsykotiska läkemedel. Antingen försökte de skrämma dig så att du skulle ta medicinen(vilket är helt fel det med), eller så visste de inte vad de snackade om!? Jag har hört många skräckexempel på hur fel det kan bli, men som tur är aldrig erfarit det själv. Det du råkat ut för är iaf enl. lag helt fel, och jag är ledsen att du råkat ut för detta!

HannaM
2009-11-27, 19:33
#12

#11 Nej dom gjorde det aldrig men hotade med det gör att få mig att svälja. Jag tror det var ett hot men vad vet jag… dom kanske faktiskt hade något som gick att köra med spruta.

Och ja det var en avdelning där saker inte gick till som lagen säger. Blev utsatt för övergrepp av en skötare och hela historian tystades ner och han fick jobba kvar i flera dagar och jag fick absolut inte ta upp det med andra ur personalen som inte kände till det. Har även i efterhand fått bekräftat av psykologen att det var väldigt mycket osm åkte under mattan på den avdelningen.

miklo
2009-11-27, 23:06
#13

# 10. Ok. Men du har nog fått saker och ting om bakfoten om du tror att du inte hade blivit utsläppt lika tidigt om du gått med frivilligt på vård. Du hade blivit utskriven snabbare om du gått med på vård än nu när du fick vård enl. LPT. Detta pg a att om du hade blivit inlagd enl HSL (frivilligt), hade du när du ville kunnat begära att få bli utskriven och därmed blivit bedömd av läkare och sedan utsläppt. Det beror på de krångliga regler som gör att det kan vara oerhört svårt att konvertera fr HSL till LPT. Därför vill läkare ofta sätta LPT på patienter som t ex är tveksamma till vård redan vid ankomsten, då det är vissa svårigheter med konvertering. Då läkaren skrev av din LPT hade du alltså inget behov av det och därmed hade du kunnat skriva ut dig när du ville om du vårdats enl. HSL istf de timmar du uppger att du vårdats ofrivilligt! Du hade även då fått samtala med en överläkare och fått den uppföljning du behövde.

David
2009-11-28, 00:08
#14

#13. Med ditt inlägg misstänker jag att du har kännedom om hur det ser ut på avdelningarna just på mitt sjukhus? Där de under en timme tar emot bokningar till läkare under kommande vecka. Och för att bli utskriven lär ändå en läkare fatta det beslutet? Dvs, utan lagkravet på att få träffa en läkare inom 24 timmar hade jag med otur fått vänta en vecka på att få träffa en läkare.

Är alldeles för insatt i lagstiftningarna och har rätt bra kännedom om hur illa det tyvärr fungerar. Och, jag hade hellre velat gå hem också så det var inte heller något skådespeleri. Ville de ha kvar mig, mot min vilja, så var det LPT som fanns att fundera på.

Det är hemskt att det fungerar såhär, tyvärr, men det är också verkligheten idag.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

miklo
2009-11-29, 02:56
#15

Jag har inte den blekaste om hur det ser ut på sjukhuset du vårdades på, då jag inte vet vem du är eller var du bor. Men jag vet mkt väl vilka lagar som gäller i denna fråga och de gäller i HELA Sverige. Det låter inte så trovärdigt att en psykiatrisk akutvård avdelning enbart skulle ha inbokade läkartider 1 timme per vecka!? Eller har jag förstått påståendet fel? Hur menar du då att patienter inlagda enl HSL vårdas? Som jag tolkar det tror du att de hålls inlåsta, även om de vårdas på frivillig basis, och får inte skriva ut sig när de vill? Du tror alltså följande: En patient inlaggd enl HSL för t ex depression, där suicidrisken bedömts som obefintlig och inläggningsorsaken är att patienten själv vill inleda en medicinsk behandling under uppsikt av vårdpersonal, hålls inlåst mot sin vilja pg a att läkaren inte kommer förrän om en vecka, om han skulle känna en förbättring och önskar utskrivning!?

Om du anser dig insatt i lagstiftingen och har bra kännedom som du säger, så hoppas jag att jag förstått ditt inlägg fel! Om jag inte har förstått fel så hoppas jag du förstår att du varken är insatt i lagen eller har god kännedom i denna fråga!? Jag hoppas även du förstår att det inte finns några skillnader i lagen mellan sjukhuset DU vårdades på och Sveriges övriga sjukhus!? Men jag hoppas som sagt att jag inte tolkar ditt inlägg rätt, då du har fantastiskt fel om du verkligen tror det ser ut så? Förklara gärna det jag missförtått isf.

isa
isa 
2010-04-19, 15:07
#16

Tack Hanna för läsning som gett mig kunskap!

rolnor
2010-04-19, 16:23
#17

Jag kom till psykakuten och pratade om att jag ville dö, dom låste in mej över natten, minns dagen därpå att det var ett himla väsen om medicineringen, ingen ville ta "skiten" alla var "nöjda" med sin sjukdom, jag insåg att jag inte hörde hemma där så jag tonade ner min dödslängtan när jag fick prata med huvudläkare. Hela stället var bara en lång korridor, totalt värdelöst, hur ska man kunna må bra i en sån miljö??

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Upp till toppen