Etikettfakta
Läst 27207 ggr
David
2008-09-09, 06:43

Depression

Depression är en vanlig folksjukdom. Varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång i livet av sjukdomen. Ungefär ¾ av alla som får en depression drabbas ytterligare en eller flera gånger under livet.

Depression är en sjukdom i både kropp och själ, och är likställd med andra sjukdomar. Den milda formen, nedstämdhet, är ingen sjukdom utan något som tyvärr hör livet till.

Depression

Idag vet forskarna att depression uppstår genom en komplicerad samverkan mellan ärftlighet, hjärnans biokemi, psykologiska och sociala faktorer.

I hjärnan finns upp till hundra miljarder celler. Hjärnans nervceller talar med varandra med hjälp av signalsubstanser, en slags kemiska budbärare. Dessa signalsubstanser har stor påverkan på vår psykiska hälsa. De viktigaste signalsubstanserna i samband med depression är serotonin, noradrenalin och dopamin.

Psykologiska studier visar att särskilt förlust av mamman eller annan nära vårdare under barndomen, andra traumatiska händelser som incest, missbruk, misshandel eller en dålig relation till föräldrarna kan bidra till en upplevelse av hjälplöshet. Att växa upp med en sådan självbild kan förstärka känslan av att inte kunna påverka sin situation i det vuxna livet, vilket kan öka risken att drabbas av depression.

Men långt ifrån alla depressioner har någon sådan koppling. Vissa depressioner, exempelvis melankoli - en mer djupgående form av depression - kan återkomma regelbundet utan yttre anledningar.

Ju tidigare du söker hjälp

desto större är chansen att bli botad. Typiska symtom på att du behöver professionell hjälp är att du känner dig allt mer håglös och har särskilt svårt att komma igång på mornarna. Tankarna mal och mal, mest om obegripliga saker, som du ältar om och om igen. Ingenting känns roligt, alla aktiviteter verkar oöverstigliga, du nedvärderar dig själv, sover allt sämre, går ner i vikt, känner dig lättirriterad och plågas kanske av ångest.

Ungefär 75% av alla deprimerade blir symtomfria efter behandling med antidepressiva läkemedel. Läkemdel i kombination med psykoterapi höjer siffran till runt 85%.

För dig som redan tidigare varit sjuk i depression kan långtids- alternativt livstidsbehandling vara aktuellt. Antidepressiva mediciner som används idag är inte vanebildande.

För att förebygga

en depression kan man tänka på följande

  • Stig upp och lägg dig på bestämda tider.
  • Ät regelbundet
  • Ta en promenad eller gå på jympa regelbundet. Om du gör utomhusaktiviteter är det viktiga att utnyttja dagsljuset. Även om solen inte skiner påverkas ögats näthinna av dagsljuset och man känner sig piggare
  • Undvik stress
  • Avspänning eller meditation minskar spänning och ångest
  • Dränk inte dina sorger i alkohol
  • Se till att du får en övergångstid innan du går och lägger dig. Ta en kort promenad, lyssna på musik, läs en bok.
  • Vid medicinering, slarva inte med medicinerna.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Bergspuman
2010-08-14, 04:45
#1

Väcker den här tråden / artikeln till liv lite.

Något jag har läst, är att KBT tycks kunna förebygga nya återfall i depression. Just återfallen, är något som bekymrar läkare och vårdfolk inom psykiatrin.

I Socialstyrelsens riktlinjer om recividerande (återfallsbenägen) depression, står det att ett skov lämpligen föranleder en sjukskrivning om 3-6 månader. Men om skoven har varit flera, kan det finnas grund att undvika heltidsarbete såsom alltför påfrestande, istället kan deltidsarbete rekommenderas.

Jag har läst på lite, just för att jag har recividerande depressioner och naturligtvis är intresserad av möjligheten att slippa nya återfall i framtiden. De är oerhört påfrestande och väcker en sådan enorm rädsla i mig.

Att stress bör undvikas, kan jag skriva under på! För egen del har mina 2 svackor i år framkallats just av stress. Jag måste se till att leva ett ganska lugnt och regelbundet liv.

rolnor
2010-08-14, 06:00
#2

Depression är ju inte bara ett tecken på att nåt är fel, det är ju ett uttryck för förträngda delar av vår personlighet som vill komma fram, inte bara av ondo, tycker att du betraktar det likadant som ett magsår, men det kan ju vara vägen ut till ett rikare känsloliv.Glad

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Bergspuman
2010-08-14, 13:06
#3

Jag gillar inte min sjukdom. Den har ställt till så sabla mycket.

Just därför är den ungefär lika trevlig som ett magsår.

rolnor
2010-08-14, 15:33
#4

Har du pratat med en terapeut nån gång?

"Det onda har vingar, men det goda tar sig fram med snigelfart." -Voltaire.

Bergspuman
2010-08-14, 15:41
#5

O ja. Gjort terapi i 2 omgångar, den är fullbordad.

Så terapi hjälper mig troligen inte, jag har recidiverande depressioner med inslag av melankoli och numera utlöses svackor TROTS medicinering pga påfrestningar av olika slag, särskilt stress. Min sjukdom har övergått till att vara mer och mer biologiskt betingad.

Men det finns möjlighet att KBT skulle kunna hjälpa mig att förebygga fler återfall, t ex att jag blir bättre på att känna igen stressiga situationer och kan dra ner på tempot i tid. Och att jag blir bättre på att säga nej och säga ifrån. Och lär mig att inte köra över mig själv.

evrekaw
2010-08-14, 16:21
#6

Som bipolär kommer skoven oavsett hur jag lever, bortsett från en sak. Stress… inget är så mycket en utlösande faktor som stress.

Tyvärr tillhör jag gruppen, vilket inte är ovanligt bland bipolära, som inte antidepressiva biter på. De hjälper inte ett dugg.

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

Bergspuman
2010-08-14, 16:31
#7

Jag har även läst att stress och depressioner verkar höra ihop, genom att i bägge fallen höjs halten av hormonet cortisol.

Frågan är då, om en individ har en medfödd förhöjd stresshormonnivå eller kanske en benägenhet att det hormonets halter rakar i höjden mer än normalt, när man utsätts för stress, vilket kan leda till a) stressbetingade sjukdomar som högt blodtryck, migrän, hjärtsjukdom osv eller b) depressioner.

Permanent förhöjda cortisolhalter är klart skadligt.

Tror därför alla med psykiska sjukdomar måste se till att leva ett lugnt och regelbundet liv i första hand. Men man kan ju inte gardera sig mot livets alla motigheter, de kommer hur man än lever på sin lilla front…

[WX5]
2011-07-23, 18:41
#8

Intressant artikel. Är inne i en sån fas och inget får mig glad just nu. Har även jag bipolär sjukdom så det kommer såna faser emellanåt. Eller så har jag egentlig depression. Håller på med ytterligare en utredning om vad det kan vara.

word71
2012-11-21, 15:40
#9

Finns en intressant artikel som handlar om att dåligsjälvkänsla hänger i hop med depression

http://jonasgademinblogg.blogspot.se/2012/09/jonas-gade-comunicera-depression-och.html

Snurpan83
2012-11-22, 19:32
#10

Själv har jag har jag lidiit av kronisk depression i snart 8 år.

Jag har knappt fått någon hjälp

 

ingjon
2013-05-18, 20:52
#11

Jag har mått dåligt i många år men först nu har jag fått veta vad det är. Jag skickade prover till USA för att kolla min ämnesomsättning. Det visade att jag hade för låg ämnesomsättning och har nu fått Levaxin.  Det kommer att ta lång tid för jag har gått i snart 20 år utan att någon tagit mig på allvar. Jag behöver stort stöd för att komma över min depression och den stora besvikelse att inte bli tagen på allvar. Jag har vid upprepade tillfällen bett att man skall kolla min ämnesomsättning men inte blivit trodd.

Upp till toppen