Etiketttänkvärt
Läst 4088 ggr
RobinEH
2014-07-18, 20:07

Psykiskt friskt att vara sjuk

Jag kom och tänka på en artikel från förra året. Det gällde en man som brände inne sina barn för att hämnas på sin fru eller exfru. Det utfördes en rättspsykiatrisk utredning som visade att han inte led av någon allvarlig psykisk störning. Jag har läst andra artiklar med andra hemska händelser där man hävdat att gärningsmannen ej varit psykiskt sjuk.

Psykiatrisk utredning i all ära, men är det inte allvarligt stört att bränna inne sina barn för att hämnas på deras mor? Och om man inte är psykiskt störd, är man då psykiskt frisk? Är inte alla människor som mördar, misshandlar, våldtar etc. psykiskt sjuka? Om ja, är det då rätt att sätta psykiskt sjuka i fängelse?

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Nina
2014-07-18, 20:09
#1

Nej alla som begår våldsbrott är inte psykiskt sjuka.

RobinEH
2014-07-18, 20:11
#2

#1

Så det är psykiskt friskt att begå våldsbrott?

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Nina
2014-07-18, 21:07
#3

#2 En psykiskt frisk människa kan under fel (eller rätt) omständigheter begå våldsbrott. Säger inte att alla som begår våldsbrott är friska.

Ebolaa
2014-07-19, 11:15
#4

Vilen bra twist du lagt märke till, har själv också funderat många gånger på hur man kan se vissa gärningar som psykiskt friskt. Egentligen handlar det nog bara om att man idag ännu inte vet om alla symtom på olika psykiska sjukdomar..

Klart att de gärningar du beskriver inte begås av helt friska människor, men det finns idag ingen psykisk sjukdom som kan beskriva deras sätt att agera. Deras sätt att agera vid vissa situationer är ofriskt men det finns ingen sjukdom som matcha deras "onda" eller psykiskt störda sida. De flesta människor kan ju känna igen sig vid någon psykisk störning men bara för att vissa egenskaper matchar en psykisk störning är man ju inte psykiskt sjuk. Men mannen du har som exempel har ju definitivt inte handlat friskt, därför har de ju också gjort en rättspykiatrisk undersökning på honom,

Orsaken till att man gör rättspykiatriska undersökingar på dessa personer handlar bara om att personen ska sitta i fängelse eller på en psykiatrisk sluten avdelning. Mannen som brände inne sina ungar verkar vara driven av en extrem avundsjuka eller svartsjuka och därför handlade han som han gjorde, han älskade nog inte sina barn heller,. Inte är det friskt, men han platsar inte en psykiatrisk diagnos och därför hamnar han i fängelse istället. Och där tycker jag också han hör hemma, där blir han mindre omhändertagen än på en psykiatrisk sluten avdelning. Han får mindre empati eller sympati från fångvaktarna och av de andra fångarna än av de som skulle ha vårdat honom på en psykisk avdelning, och det mår i alla fall jag bättre av att veta.

Ciao

Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret.

[TanatosNyx]
2014-07-19, 13:54
#5

det gäller väl att särskilja psykisk sjukdom mot sjuka handlingar antar jag… Man kan vara "riktigt illa funtad" utan att för den sakens skull ha någon slags diagnos.

RobinEH
2014-07-20, 01:16
#6

#3

Det är då alltså psykiskt friskt att mörda och misshandla (inkl. grovt)? Om det nu kan utföras av psykiskt friska så måste det vara en psykiskt frisk handling. Vad anser du om sexualbrott? Är det psykiskt friskt att våldta vuxna såväl som barn (exkl. gärningsmän diagnostiserade med pedofili)?

#4

Att inte vara psykiskt sjuk eller -störd innebär då alltså inte att man är psykiskt frisk? Jag kan inte se hur "extrem avundsjuka" inte är psykiskt sjukt berättigat psykiatrisk vård när det går så långt att man bränner ihjäl barn, oavsett om det saknar psykiatrisk diagnos. Nu är jag ju dock inte psykiatriker, så berättigad psykiatrisk hjälp kanske är att beröva honom empati och sympati från utomstående. Min ståndpunkt är att mord, misshandel, våldtäkt etc. beror på psykisk sjukdom/störning, något alla inte delar.

#5

Vad är psyket enligt dig? Enligt mig så är det ett resultat av fysiologisk neuroaktivitet. Neuroaktiviten avgör våra handlingar med neuroners aktionspotentialer och frisättning av och reaktion på transmittosubstanser. Utför vi sjuka handlingar så beror det på att vår neuroaktivitet agerat på sådant sätt som resulterar i detta. Sjuka handlingar fungerar inte i min mening utan sjukt psyke.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

[TanatosNyx]
2014-07-20, 01:27
#7

#6 Jag vill bara mena på att man ska (med dagens faktiska ringa kunskap om psyket) skilja på psykiska sjukdomar (som föranleder psykiatrisk vård i stället för fängelse) och att ha ett "sjukt psyke" eller "stört beteende".

Det finns så mycket udda, sjukt och knäppt fortfarande som inte kan diagnosticeras och stoppas i något slags fack och dömas där efter. Vart drar man gränsen för vad som är sjukt? hur sjukt är "sjukt"? Det är så luddigt för det saknas kunskap. Det jag anser är sjukt kan någon annan anse fullt normalt, vem bestämmer då rätt och fel? Såna här luddiga begrepp tror jag tvingar fram en gräns i stil med att har man ingen tydlig diagnos så är man "normal" och hamnar i fängelset. Jag tror att rättssystemet kräver en viss nivå av svart-vitt tänkande. Det finns inte plats till utsvävningar.

Men det är bara rena spekulationer från mitt håll.

Om jag ska ta ursprungsfrågan till en personlig nivå, så skulle jag säga att det är väldigt stört, och människan borde aldrig mer få gå lös bland folk. Men det är min personliga åsikt, och den är irrelevant.

Nina
2014-07-20, 04:24
#8

6 Det påstår jag INGENSTANS.

indra-bus
2014-07-20, 09:45
#9

De flesta som begår grova vålds brott är psykiskt  sjuka eller har en störning. Om de inte döms till vård innebär inte att de är friskförklarade. För att dömas till vård måste man vara graft psykiskt sjuk. Vilket innebär i prinsip att du måste varit under en svår psykos när brottet begicks.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.


Nina
2014-07-20, 09:57
#10

#9 Har du belägg för det påståendet? 

Att man i princip måste ha varit i en svår psykos för att dömmas till vård?

indra-bus
2014-07-20, 10:15
#11

Ja de står i lagen. Att man måste vara alvarligt psykiskt sjuk. O under de begreppet ligger. Demens, djup depression o psykos.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.


Nina
2014-07-20, 10:19
#12

#11 kan du visa mig det?  Att man måste lida av en av de tre sakerna (alltså inte ens enligt dig "i princip psykos" för att kunna bli dömd till vård.

indra-bus
2014-07-20, 10:32
#13

Nej du får leta i lagen själv.  Demens är en form av psykos. Är du så djupt deprimerad så har du inte en klar verklighets  uppfattning.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.


Ebolaa
2014-07-20, 10:46
#14

Jag skulle kunna tänka mig att detta fall skulle kunna gå under "avvikande beteende", som  man så gärna idag ofta pratar om. Något man läser inom ämnen som sociologi och psykologi. Avvikande beteende innefattar kriminalitet, psykiska funktionsnedsättningar, missbruk, ungdomsvåld, mobbning med mera. Inom alla former av beteenden kommer det alltid finnas avvikare, vilket jag tror att samhället klassar denne man som. En till början "dold avvikare" (då allmänheten inte vet om mannens avvikande handlande gentemot andra) som genom sitt agg mot mamman till barnen gjorde sig till känna om vad han var kapabel till för samhället genom hans störda handlingar.

Man kan ju se det såhär; mannen har lyckats med sitt uppdrag. Han hade säkerligen som uppsåt att skada mamman till barnen genom att ge sig på dem istället för henne, för då har hon "ingenting" efter han är "färdig med henne (och barnen)". Och det är sannerligen en handling som av oss andra ses som en väldigt sjuk eller irrationell och i allra högsta grad kontrollfreak-ish och självisk.. OCH avvikande.

Det klassades säkert som en uppsåtlig gärning, då han antagligen under flertalet tillfällen under brottets gång säkert haft möligheten att välja att göra något annorlunda så att det inte skulle ha lett till barnens död. Sedan är det tingsrättens, hovrättens eller högsta domstolens PRAXIS (tidigare dömda domar i liknande fall eller brott) som avgör hur han skall dömas. Också brottets "råhet" har en stor betydelse för deras utfall. Man kan i den här bemärkelsen också påstå att hans handling är "rationell" vilket innebär att den är väl genomtänkt, vad gäller orsak och verkan. Men handlingen skulle aldrig klassas som rationell av resterande delen av samhället, då detta helt enkelt inte anses av allmänheten som ett accepterat beteende. Han har i sin desperation tagit till en irrationell tanke som lett till handling med förödande konsekvenser.

Mannen har förmodligen, eller förhoppningsvis, en hel del terapi och sociala färdighetsövningar som kanske får honom att ändra sitt beteende mot sina framtida partners..

http://sv.wikipedia.org/wiki/Avvikande_beteende

C-uppsats (med perspektiv på nykterhet som avvikande beteende), s 6-8, 16-20: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1779504&fileOId=1780449

Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret.

indra-bus
2014-07-20, 10:48
#15

Goggla på allvarlig psykisk störning

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.


Ebolaa
2014-07-20, 11:04
#16

#10 Hera- här har du, de första paragraferna https://lagen.nu/1962:700

Vilket innebär att om du begått ett brott på grund av att du hällt i dig sprit eller droger eller som en följd av en akut psykiatriskt tillstånd gör du dig inte mindre skyldig till brottet. Man kan alltså inte skylla ifrån sitt handlande på akuta psykiska åkommor eller alkohol- eller drogpsykoser, däremot lär väl kanske tingsrätten, hovrätten eller högsta domstolen påpeka att personen i fråga borde gå i behandling för sitt beteende och så vidare…

Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret.

Ebolaa
2014-07-20, 11:18
#17

Lagen om rättspykiatrisk vård https://lagen.nu/1991:1129

Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret.

RobinEH
2014-07-21, 19:56
#18

#7

Vad som skall fastställas som psykisk sjukdom/störning/dysfunktion utgörs ju av popularitetsröstning. Vad ett gäng uppsatta människor anser avvikande klassificerar de som psykisk störning. Att säga att man skall skilja på psykiska störningar och stört psyke alt. stört beteende förstår jag inte då samtliga beskriver avvikande beteende vilket bör behandlas inom psykiatrin.

Det är inte jag som hittat på psykiatrin eller psykologi varvid jag inte tar ansvar för att avgöra vart gränsen skall dras. Däremot hävdar jag att det är psykiskt sjukt att handla på beskrivet sätt eller våldta etc. Det som är psykiskt sjukt bör behandlas psykiatriskt. Om nu din personliga åsikt inte varit irrelevant så hade det varit en åsikt kostsam för samhället om implementerad. Att förändra någons beteende så att det passar samhället och därefter åter integrera dem i samhället är mer ekonomiskt gynnsamt än att hålla dessa personer inlåsta i väntan på död. Vad är skillnaden på en gärningsman med diagnostiserar schizofreni och specifik fader om de hade utför samma form av gärning? De båda är slavar till sin neuroaktivitet, med skillnaden att den enes verklighetsuppfattning passat in på en satt diagnos.

#8

"En psykiskt frisk människa kan under fel (eller rätt) omständigheter begå våldsbrott. Säger inte att alla som begår våldsbrott är friska."

Om en psykiskt frisk människa kan utföra en handling så måste det vara en frisk handling. Utför en människa en sjuk handling så har människan bevisligen neuroaktivitet som tvingar den till specifik handling. Psyket är om något våran möjlighet till tolkning av dessa aktionspotentialer och transmittosubstanser. Neuroaktivitet styr psyke och inte tvärtom.

#9

Tack! Att enbart låsa in människor med stört beteende tycker jag är ett ekonomiskt slöseri (mycket större i de länder med "riktigt" livstidsstraff) samt inhumant. 

#14

Du beskriver det bra, och jag tycker att synen inom rättsväsendet är sjukt. Man kan ju tala om uppsåtliga handlingar och impulsiva handlingar. Det som skiljer dem åt är tid. Båda handlingar beror på impulser, neuronala sådana. En person som gång på gång har tid att tänka "såhär kan jag inte göra" eller liknande men inte gör detta låter i mina öron sjukare, och definitivt i behov av vård, än någon som utför en impulsiv handling. Båda har dock samma problem, neuroaktivitet som tvingar dem till handlingen, men under olika tidsaspekt.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Gronstedt
2014-07-22, 10:38
#19

TS, "allvarlig psykisk störning" i juridisk mening handlar bara om huruvida man kan ska ådömas fängelse eller rättspsykiatrisk vård som påföljd för sitt brott. Det absolut inget om huruvida det är "psykiskt friskt" att begå handlingarna i fråga.

Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Allvarlig_psykisk_st%C3%B6rning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lag_om_r%C3%A4ttspsykiatrisk_v%C3%A5rd

Nina
2014-07-22, 10:41
#20

18 Håller inte med. En frisk människa kan begå en sjuk handling.

Geru
2014-07-22, 11:47
#21

Alltså… Jag orkar inte ens  skriva ett ordentligt svar… För dom som inte förstår: Hur kommer det sig att människor te.x. kan göra enorma hemskheter i krig? 

Praktiskt taget är det samma princip. Det handlar inte om psykisk sjukdom. Det handlar om övertygelse.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Ebolaa
2014-07-22, 14:48
#22

Bra talat Geru #21

Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret.

indra-bus
2014-07-22, 17:08
#23

# 21 Visst är de så vi människor är alla egoister. en överlevnads instinkt.  Är mottagliga för grupp tryck. Tror inte alla Hitlers anhängare var psykiskt sjuka som tex.

Men även psykiskt sjuka har ett ansvar för vad de gör. Om man inte är i en psykos.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.


Geru
2014-07-22, 17:16
#24

#23 Absolut. Det var inte det som jag pratade om. Men vissa människor i tråden verkar ju inte förstå att man kan göra vansinniga saker under "rätt/fel" förutsättningar.

Jag tror dock inte riktigt att grunden är egoism, om det inte är så att man tolkar alla mänskliga signaler som egoism(vilket man kan).

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

indra-bus
2014-07-22, 18:09
#25

# 24 Ja förstår hur du menar rätt/fel. 

Men mycket bottnar i egoism oxå rädsla. Men man har ändå ett val. Vet inte riktigt hur jag skall förklara de kort hur ja menar.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.


portera
2014-07-22, 21:59
#26

Är det inte så att vår inre morala kompass i möte med samhälleliga normer påverkar om vi sätter handlingar i verket heller inte. Hur mycket sjuka tankar som än figurerar i en mänsklig hjärna är det moralen som antingen sätter stopp eller också släpper igenom, beroende på . Har man en störd moral och förståelse om vad som går för sig och inte, ja då är man väll psykiskt sjuk och en handling kan då ske utan ånger. Att inte vara förmögen att lyssna till och övertygas av sin moral, är ett tillstånd, som kan inträffa av en mängd anledningar. Att utföra handlingar mot sin morala övertygelse är förhastat/överilat - moralen tillfälligt bortkopplad, eller också har miljön (närmaste omgivningen) lett till en skevhet i moralen, så att vissa saker plötsligt är lite ok (ibland, alltid, mot vissa osv.) - kriminell verksamhet, främlingsfientlighet. En skevhet som lätt fortsätter att förvärras i en tillåtande miljö  - gruppkriminalitet, militär, men även mobbingen på skolgården och särbehandling i samhället. Skevheten kan tillslut övergå i avtrubbning och en bestående störning/avvikelse.

Har man en frisk moralkompass som man är förmögen att lyssna till, då är "valet" enkelt och handlingen blir inte av. Jag tror alla har någon form av skevhet i moralen (ingen är perfekt), för allt som oftast tillåter vi oss saker, som inte är  tillräckligt "allvarliga" för att stoppas av oss. Bryter dem mot samhällets normer skäms vi (om vi avslöjas) och bryter de mot vår egentliga moral känner vi ånger. Vad som är normalt och är norm förändras och varierar mellan sällskap, familjer, större grupper och samhällen och från handling till handling.

Silver Fox
2014-07-23, 02:28
#27

#0  Källa?

[Ztevo]
2014-07-23, 06:03
#28

Följer..

vallhund
2014-07-23, 10:31
#29

#13 Var har du hittat att demens är en form av psykos? Inte första gången du är ute o cyklar vad gäller psykiatri. Naturligtvis kan dementa personer bli psykotiska, men det betyder inte att alla psykotiska människor är dementa.

"psykiskt sjuk i juridisk mening" betyder det att gärningsmannen inte var kapabel att att avgöra om handlingen var brottslig eller inte vid tillfället brottet ägde rum.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

indra-bus
2014-07-23, 11:01
#30

#29 Vill du missförstå allt ja skriver? En långt gången demens sjukdom är man de, har jag fått lära mig av demens sköterskor. Vet inte hur ja skall förklara hur jag menar.

De finns kriterier för vad alvarlig psykisk störning är.

Jag äter inte mina vänner.  Djur har rättigheter. Djur vill oxå leva.


vallhund
2014-07-23, 11:48
#31

#30 Självklart finns det kriterier för vad allvarlig psykisk störning är i lagens mening. annars skulle formuleringen inte finnas med i lagtexten.

Jag dumförklarar inte allt du skriver, det händer då o då att jag gillar dina inlägg.

Vad du fått lära dig verkar vara totalt utan vetenskaplig relevans.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

Gronstedt
2014-07-23, 12:21
#32

#26: Var tror du vi fått "vår inre morala kompass" från? Från "samhälleliga normer". Människan har ingen absolut moral som alltid är sann. I ett samhälle om anser att en viss folkgrupp har rätt att vara fria är det till exempel moraliskt sunt att göra dem till slavar och höjden av omoral och rentav rubbat att propagera för att de ska få samma rättigheter som de individer som utgör "samhället". Folk som propagerat för saker som  slavars befriande, kvinnors rösträtt eller invandrares rätt till sociala skyddsnät har av både individer och samhällen fördömts som onaturliga, vansinniga och, inte minst, befriade från normal moral.

portera
2014-07-23, 13:16
#33

#32 Jag hävdar inte att vi har en absolut moral, framförallt finns det så mycket som kan sätta den på undantag. Moralen har individuella skevheter, som tillåter visst mindre accepterat beteende. Så länge vi följer vår egen övertygelse (moral) är vi inte ångerfulla, trots att vår ståndpunkt är mot samhällets norm. Om vi tillsammans står upp för vår sak (stöttar varanadra) skäms vi inte heller för våra anspråk. Samhällets norm är inte det samma som en persons moral, då skulle vi aldrig ha någon som sa ifrån. Vår omgivning formar och omprövarar dock vår moral och tillsammans genom våra handlingar och överenskommelser formar vi tillsammans samhällets normer. Var får vi vår ursprungliga morala kompass, jo genom vår närmaste omgivning i unga år, mötet med världen genom föräldrar, syskon, släkt och andra. Ja moralen är föränderlig, plastisk om du så vill, skevheterna kommer med upplevelser som får oss att ompröva vad man får och inte får göra.

Upp till toppen